Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:17,201 --> 00:00:21,201
www.titlovi.com

3
00:00:24,201 --> 00:00:27,470
NEPRISTOJNI LJUDI

4
00:01:19,721 --> 00:01:21,789
DIVNO

5
00:01:23,081 --> 00:01:25,414
RUKAVIÈASTO

6
00:01:32,626 --> 00:01:34,524
IBICA

7
00:02:33,681 --> 00:02:37,755
Gari, ti umeš da budeš tako...
Kako se kae...

8
00:02:39,005 --> 00:02:40,899
Ogroman?

9
00:02:44,978 --> 00:02:49,485
Ne... Razuman.
- Kad je apsolutno neohodno.

10
00:02:51,472 --> 00:02:54,349
Sinoæ si presedeo
èitavu vunju "Panoramom".

11
00:02:54,384 --> 00:02:57,361
Èak si imao
i jedan pametan komentar.

12
00:02:59,797 --> 00:03:02,487
To je zato Å¡to Toni nije ovde.

13
00:03:03,755 --> 00:03:06,814
Znaš koliko volim Tonija.
- Ne toliko da spavaš s njim.

14
00:03:08,864 --> 00:03:11,878
Molim te, Gari, nemoj.
Mi se mnogo lepo slaemo,

15
00:03:11,913 --> 00:03:15,472
ali vas dvojica
vuèete jedan drugog nadole.

16
00:03:16,584 --> 00:03:18,522
Znam, znam.

17
00:03:18,557 --> 00:03:21,886
Kao da vas je kao tinejdere
otela neka èudna sekta.

18
00:03:23,317 --> 00:03:25,599
"Druzi".

19
00:03:26,630 --> 00:03:30,623
U ivotu si išao od jednog
do drugog lošeg uticaja.

20
00:03:32,028 --> 00:03:35,909
Prvo je bio Klajv, "Koji pleše
sa spuštenim pantalonama".

21
00:03:38,850 --> 00:03:42,931
Zatim Dermot. - Rekao sam ti da
je dobio posao u "Eurodizniju"

22
00:03:42,966 --> 00:03:46,362
kao probni putnik?
- Vidiš?

23
00:03:47,753 --> 00:03:49,855
Vidiš li?

24
00:03:49,890 --> 00:03:52,007
A sada Toni.

25
00:03:57,149 --> 00:03:59,959
Pa, hoæu li se useliti?

26
00:04:04,781 --> 00:04:08,620
Dobro, onda. Izvoli.
- Neæeš se kajati?

27
00:04:09,154 --> 00:04:11,153
Ne.

28
00:04:12,888 --> 00:04:15,630
Pitam se kako li æe Toni
to primiti. - Å ta to?

29
00:04:15,665 --> 00:04:18,925
Kad èuje da mora da se iseli.
- A zašto bi morao da se iseli?

30
00:04:18,960 --> 00:04:21,992
elim da ivimo kao normalan
par i zabavljamo se,

31
00:04:22,027 --> 00:04:24,946
ne kao par koji ivi
sa uliènim sviraèem.

32
00:04:27,108 --> 00:04:30,891
Ne znam hoæe li opstati sam.
- Gari, on je odrasla osoba!

33
00:04:30,926 --> 00:04:35,337
Nije lasica koju puštaš u
divljinu, mada ima sliènosti.

34
00:04:37,745 --> 00:04:41,097
Šta æemo s njegovom sobom?
- Ako eliš,

35
00:04:44,158 --> 00:04:45,596
moemo da je pretvorimo u hram
seæanja na njega. - Moemo li?

36
00:04:46,363 --> 00:04:50,034
U njoj moeš da šiješ.
Da radiš enske stvari.

37
00:04:51,456 --> 00:04:53,830
Moda ipak hram.

38
00:05:01,792 --> 00:05:03,879
Buenos dias!

39
00:05:04,492 --> 00:05:06,329
Guten tag!

40
00:05:07,192 --> 00:05:09,320
Bon dovi!

41
00:05:10,834 --> 00:05:13,460
Gari,
ovde tvoj stari cimer Toni,

42
00:05:13,495 --> 00:05:16,041
koji se vratio
s višenedeljnog putovanja

43
00:05:16,076 --> 00:05:19,791
po najdivnijim evropskim
gradovima i skrajnutim mestima!

44
00:05:31,002 --> 00:05:33,214
Sofa!

45
00:06:05,431 --> 00:06:07,934
Friider!

46
00:06:16,436 --> 00:06:18,741
Pun piva!

47
00:06:22,365 --> 00:06:24,813
Zeleniš.

48
00:06:40,943 --> 00:06:43,930
Debs, zdravo. Pogodi ko je.

49
00:06:45,022 --> 00:06:47,289
Ne, pokušaj ponovo.

50
00:06:47,907 --> 00:06:50,624
Ne, poèinje s "t".
"
[...]
Everything OK? Download subtitles