Preview Subtitle for Jk


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,875 --> 00:00:05,609
V minul齝h d韑ech
jste vid靗i...


2
00:00:05,644 --> 00:00:07,110
Danieléµ¹ hrob.
Zem鴈l kv鵯i tob.

3
00:00:07,145 --> 00:00:08,979
Byla jsem mal holka
a tv matka...

4
00:00:09,014 --> 00:00:10,781
Ona mu vyrvala
srdce z t靗a.

5
00:00:10,815 --> 00:00:11,982
Henry, péµ­de
s Davidem dom.

6
00:00:12,017 --> 00:00:15,652
Chci, abys tady byl, proto瀍 to
s醡 chce, ne d韐y magii.

7
00:00:15,687 --> 00:00:17,922
Chci se vykoupit.

8
00:00:17,956 --> 00:00:20,690
Magie t m鶠e osvobodit.
J t m鶠u u鑙t.

9
00:00:20,724 --> 00:00:22,025
A nestanu se t韒,
桧m je ona?

10
00:00:22,059 --> 00:00:25,161
Tak to, zlaté¾›ko, bude
z醠e瀍t 鑙st na tob.

11
00:00:25,195 --> 00:00:27,363
Nen to tu bezpeé‘ž.
Cora pod n靕de voln pob韍.

12
00:00:27,397 --> 00:00:29,165
Naæ­­i jsme bezpeé‘ž é·—oé‘™st.
Mus韒e tam te vyrazit.

13
00:00:29,199 --> 00:00:31,000
Zdrav韒, Hooku.

14
00:00:31,035 --> 00:00:32,501
Nev韒, jestli to dok釣u.

15
00:00:32,536 --> 00:00:33,903
Nejsem zrovna
moc dobr lh狲ka.

16
00:00:33,938 --> 00:00:35,804
V瀌y to ani skute鑞
le nen, Auroro.

17
00:00:35,838 --> 00:00:40,039
Lancelot zemé´ˆl é‘•stnou smrt
a Cora utekla. Væ­Ÿchno je to pravda.

18
00:00:40,043 --> 00:00:42,878
Detaily nechej na n醩.

19
00:00:42,912 --> 00:00:45,047
Nen 炨dn d鵹od
vzbuzovat zbyteé‘žou paniku

20
00:00:45,081 --> 00:00:47,449
- mezi tv齧i lidmi.
- Nejsem si jist, zda je zbyteé‘ž...

21
00:00:47,483 --> 00:00:48,817
Stéµ­te.

22
00:00:48,851 --> 00:00:52,219
V鞛. V瀌y m醡e
u vchodu str釣e.

23
00:00:53,889 --> 00:00:55,790
Dr瀟e se u sebe.

24
00:00:56,000 --> 00:00:59,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

25
00:01:05,200 --> 00:01:06,467
Proboha.

26
00:01:15,342 --> 00:01:17,811
To nen mo瀗.

27
00:01:17,845 --> 00:01:21,279
Na歟 zem, ji jsme chr醤ili, schov醤i
zde. Jak n醩 tu og鴌 mohli naj韙?

28
00:01:22,382 --> 00:01:24,683
Tohle nebyli og鴌.

29
00:01:24,718 --> 00:01:25,684
A kdo?

30
00:01:25,719 --> 00:01:28,320
Byla to Cora.
Jejich srdce...

31
00:01:28,354 --> 00:01:32,691
byla vyrv醤a. Tohle byla jej
magie, zl a pokroucen.

32
00:01:32,726 --> 00:01:33,892
Mus韒e ji zastavit.

33
00:01:33,927 --> 00:01:35,427
Je pli pozd.

34
00:01:35,461 --> 00:01:36,762
Zabila je.
Væ­Ÿchny je zabila.

35
00:01:36,796 --> 00:01:38,931
Ne, mus韒e ji zastavit,
ne ubl頌 n靕omu dal氻mu.

36
00:01:38,965 --> 00:01:40,231
Hej.

37
00:01:40,265 --> 00:01:42,533
Hej. Pod韛ejte.

38
00:01:42,567 --> 00:01:44,201
N靕do tam je.

39
00:01:44,236 --> 00:01:46,004
- Je na瀒vu.
- Pros韒.

40
00:01:46,038 --> 00:01:47,238
To je v podku.

41
00:01:47,272 --> 00:01:48,706
Pros韒, pomozte mi.

42
00:01:48,741 --> 00:01:49,907
To je dobr.

43
00:01:49,942 --> 00:01:51,342
Jste v bezpe桧.
Neubl頌韒e v醡.

44
00:01:51,376 --> 00:01:52,977
D靕uji.

45
00:01:53,012 --> 00:01:55,746
D靕uji.

46
00:01:58,115 --> 00:02:03,115
Once Upon A Time 2x05 - Doktor
www.edna.cz/once-upon-a-time

47
00:02:03,118 --> 00:02:07,118
萫sk p鴈klad: Nameless1

48
00:02:09,593 --> 00:02:12,261
D靕uji za p殍i.
M靔te se.

49
00:02:13,830 --> 00:02:16,365
Vy.

50
00:02:16,399 --> 00:02:18,400
Mus韒e si promluvit.

51
00:02:21,104 --> 00:02:23,105
Za co to sakra bylo?

52
00
[...]
Everything OK? Download subtitles