Preview Subtitle for Dumbest Stuff On Wheels


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:53,718 --> 00:00:58,121
Vikendom bi smo
svi iஞுli na izlet.

2
00:01:01,293 --> 00:01:05,730
Do pre dve godine
sam imala sreலூan ௱ivot.

3
00:01:08,034 --> 00:01:09,524
Ali sada...

4
00:01:21,983 --> 00:01:23,883
... ovo je moj
jedini razlog za ௱ivot.

5
00:01:36,432 --> 00:01:38,423
Maழூevi i vatreno oru௱je vladaju
ulicama. Svi zakoni ukinuti.

6
00:01:43,573 --> 00:01:46,098
Prestonica u kolapsu.

7
00:01:52,282 --> 00:01:54,774
Tokio pretvoren u pustoஞு.

8
00:01:59,290 --> 00:02:03,192
Jokohama, grad bezakonja,
2000 i neke godine.

9
00:02:09,968 --> 00:02:14,962
௩ESTOKO IM SE OSVETI, MILI!

10
00:03:52,012 --> 00:03:53,173
Jednu kafu.

11
00:03:59,921 --> 00:04:02,685
Nova si ovde?

12
00:04:05,394 --> 00:04:08,852
Sama ovde, to
mo௱e biti vrlo opasno.

13
00:04:12,635 --> 00:04:14,296
Treba neஞுto da mi se naoஞுtri.

14
00:04:19,977 --> 00:04:25,416
Ne znam kako si me naஞுla,
ali ne bavim se viஞுe time.

15
00:04:27,819 --> 00:04:29,878
Povukao sam se iz posla.

16
00:04:35,126 --> 00:04:39,894
Ti si jedini koji mo௱e
to da odradi... துubei.

17
00:04:49,609 --> 00:04:53,101
Nisam ழூuo to ime dugo vremena.

18
00:05:08,529 --> 00:05:11,556
Ovo je maழூ koji sam
dao uழூitelju Katou.

19
00:05:16,638 --> 00:05:19,436
Jesi savladala rukovanje
ovako smrtonosnim maழூem?

20
00:05:24,314 --> 00:05:27,477
Ne ௱elim da imam
udela u ubistvu.

21
00:05:29,619 --> 00:05:31,554
Kafa je na moj raழூun.

22
00:05:33,624 --> 00:05:35,854
Popij je i odlazi.

23
00:05:39,096 --> 00:05:54,071
Nagledao sam se
dosta krvi u ௱ivotu.

24
00:05:55,548 --> 00:05:56,845
றak i previஞுe.

25
00:05:59,485 --> 00:06:01,680
Dovoljno da mi pozli.

26
00:06:06,526 --> 00:06:09,017
Krvne osvete ne vode nikud.

27
00:06:11,531 --> 00:06:16,868
Ukoliko jedna od strana ne prekine,
trajaலூe u nedogled.

28
00:06:21,376 --> 00:06:23,640
U sukobu sam sa braலூom D௱ek.

29
00:06:26,515 --> 00:06:28,312
Sa kojim od njih?

30
00:06:30,452 --> 00:06:31,646
Sa svima.

31
00:06:36,359 --> 00:06:37,758
Je li to ௱elja pred smrt?

32
00:06:42,265 --> 00:06:44,130
Veலூ sam mrtva.

33
00:07:12,365 --> 00:07:14,629
Samo ovo ௱eliஞு da naoஞுtriஞு?

34
00:07:19,373 --> 00:07:25,312
Bolje sredi tu nogu, ako veலூ
hoலூeஞு da izaட்eஞு braலூi na crtu.

35
00:07:41,230 --> 00:07:43,596
Proஞுle su godine...

36
00:07:45,234 --> 00:07:47,259
Ustvari, viஞுe od decenije.

37
00:07:58,815 --> 00:08:00,715
Kako noga?

38
00:08:01,485 --> 00:08:03,351
ஸ்kripi pomalo.

39
00:08:03,754 --> 00:08:06,518
Ali joஞு uvek mogu
da udarim iz okreta.

40
00:08:07,391 --> 00:08:08,756
Imaஞு li bombi?

41
00:08:09,594 --> 00:08:11,528
Ne, sve sam potroஞுila.

42
00:08:11,863 --> 00:08:15,391
Imaஞு sreலூe.
Ostalo mi je par u rezervi.

43
00:08:20,506 --> 00:08:21,768
Hvala.

44
00:08:45,266 --> 00:08:48,703
Trebao bi ponovo da se okali.

45
00:08:52,807 --> 00:08:56,106
Maழூ je poput ௱ivog biலூa.

46
00:08:56,478 --> 00:09:02,145
Mora se oஞுtriti posle
svakog ubistva.

47
00:10:04,119 --> 00:10:08,112
'Momantai' znaழூi ''nema problema''.

48
00:10:09,424 --> 00:10:12,359
றim zavrஞுim kreலூem ka tebi.

49
00:10:15,632 --> 00:10:19,500
Ako me uhvate,
otkucaலூu te, burazeru.

50
00:10:27,778 --> 00:10:30,144
Evo meni joஞு jedne muஞுterije.

51
00:10:30,681 --> 00:10:32,706
Vreme je za veliku lovu.

52
00:10:49,435 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles