Preview Subtitle for Peyton Place


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:14,454 --> 00:01:16,420
Meri...

3
00:01:35,490 --> 00:01:38,051
Nezvani鈩o,
ovo je bio poba鐶j.

4
00:01:38,128 --> 00:01:40,756
ali zvani鈩o, ovo
je apendektomija.

5
00:01:40,829 --> 00:01:44,823
Ali to je la! - Izvadio sam
joj slepo crevo. Da li si razumela?

6
00:01:46,136 --> 00:01:48,603
ä»”li li da uniå—¾i æž´vot
devojke zbog jedne reé‘›?

7
00:01:48,670 --> 00:01:52,072
Ne, ali da falsifikujem...
- Sam 誦 to da uradim.

8
00:01:52,141 --> 00:01:55,236
Ako ikada bude
rekla nekome o ovom,

9
00:01:55,311 --> 00:01:58,906
ispri鐶誦 svima sve o tebi
i onom prodavcu lekova.

10
00:01:58,980 --> 00:02:02,679
Doktore, to je ucena.
- U pravu si.

11
00:02:04,319 --> 00:02:06,915
Neli, dobro je.
Sada je sve u redu.

12
00:02:06,989 --> 00:02:09,718
Hvala Bogu!

13
00:02:12,593 --> 00:02:15,495
Kakva sramota!

14
00:02:17,599 --> 00:02:22,593
Neli, nemoj tako da govori.
Niko ne詁 znati osim nas troje.

15
00:02:22,671 --> 00:02:25,266
Ljudi 詁 saznati.
Uvek saznaju.

16
00:02:25,340 --> 00:02:27,367
Niko ne詁 saznati,

17
00:02:27,444 --> 00:02:30,072
ako im ne bude rekla.

18
00:02:30,146 --> 00:02:33,046
Razume?
- Ne誦.

19
00:02:33,114 --> 00:02:35,742
Dobro. Idi ku詈 sada.

20
00:02:35,819 --> 00:02:38,049
Hvala, doktore.

21
00:02:38,120 --> 00:02:40,986
Hvala.

22
00:02:51,337 --> 00:02:54,864
Ne brini zbog
posla. ネeka詁 te.

23
00:02:54,941 --> 00:02:56,875
Hvala vam na spava詈ci.

24
00:02:56,943 --> 00:02:58,877
Zdravo, go Mekenzi.
Zdravo, Elison.

25
00:02:58,943 --> 00:03:00,877
Zdravo, Tede.
- Upravo smo krenule.

26
00:03:00,947 --> 00:03:03,175
Nemojte da 柆rite zbog mene.
- Moramo da idemo.

27
00:03:03,247 --> 00:03:06,306
Zdravo, Selena.
Vide詁mo se uskoro.

28
00:03:08,586 --> 00:03:10,520
Ka柆 da 詁 procvetati
za mesec dana.

29
00:03:10,590 --> 00:03:14,048
Zasadi je u baå—¾i da te
podse訛 na operaciju.

30
00:03:14,127 --> 00:03:16,217
Doneo sam ti jednu
humoristi鈩u knjigu.

31
00:03:17,961 --> 00:03:21,400
Operacije danas nisu straå—œe.
Brzo 詁 se oporaviti.

32
00:03:26,239 --> 00:03:28,173
Video sam se sa g.
Rosijem danas.

33
00:03:28,241 --> 00:03:30,175
Razgovarali smo o koled柆.

34
00:03:30,241 --> 00:03:33,110
Mo枦a 詁 mi pomo詈
da dobijem stipendiju.

35
00:03:33,179 --> 00:03:37,942
Nagovorio je ネarlija Partrid杪
da radim kod njega do tada.

36
00:03:38,014 --> 00:03:39,985
é–£a kaæž¡ na to?

37
00:03:40,050 --> 00:03:42,247
Ba lepo.

38
00:03:42,318 --> 00:03:45,151
Ali ako budem radio
tamo godinu dana,

39
00:03:45,223 --> 00:03:49,455
pro詈 詁 osam, a ne sedam
godina do advokatskog ispita.

40
00:03:50,697 --> 00:03:52,824
Selena, ne æž¡lim da
鐺kam toliko dugo.

41
00:03:52,899 --> 00:03:56,491
ä»”lim da se oæž¡nim s tobom
odmah i da postanem advokat.

42
00:03:58,002 --> 00:04:01,770
Du嗤, nemoj da pla鐺.
Nema razloga za to.

43
00:04:01,841 --> 00:04:04,036
Molim te idi, Tede.

44
00:04:04,110 --> 00:04:06,372
Odlazi.

45
00:04:06,443 --> 00:04:08,846
U redu.

46
00:04:08,913 --> 00:04:11,348
Izgleda da sam do啾o
u pogreå—œo vreme.

47
00:04:11,417 --> 00:04:14,215
Do詈 誦 ponovo sutra.
Ose訛詁 se bolje.

48
00:05:11,209 --> 00:05:13,610
Dobro jutro, go Mekenzi.

49
00:05:13,677 --> 00:05:1
[...]
Everything OK? Download subtitles