Preview Subtitle for Morena


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:26,359 --> 00:00:29,624
Ovo je poslednji poziv

3
00:00:29,729 --> 00:00:35,629
za SAS let 505 za Kopenhagen.

4
00:00:36,369 --> 00:00:40,237
Molimo nastavite do kapije broj 15.

5
00:00:43,710 --> 00:00:46,497
Ovo je poslednji poziv

6
00:00:46,532 --> 00:00:50,955
za SAS let 505 za Kopenhagen.

7
00:00:50,990 --> 00:00:54,378
Molimo nastavite do kapije broj 15.

8
00:02:09,663 --> 00:02:11,363
Kupite bombone, molim vas.

9
00:02:11,398 --> 00:02:13,263
Dve za jedan.
- Trenutak.

10
00:03:34,714 --> 00:03:38,514
Drago mi je da te vidim.
- Dugo se nismo videli.

11
00:03:38,818 --> 00:03:41,548
Drago mi je da te vidim.
- I dobrodošao! Pojavio si se!

12
00:03:41,721 --> 00:03:45,885
Ludače... Sačekaj da pozovem...
Tereza! Teraza, dođi!

13
00:03:46,726 --> 00:03:48,455
Ovo je tvoje?
- Jeste.

14
00:03:48,561 --> 00:03:50,330
Autentično.
- Zar nije?

15
00:03:50,365 --> 00:03:51,563
Jako pristojno.

16
00:03:51,564 --> 00:03:53,600
Slušaj, hoćeš li... Hoćeš li
pivo ili nešto drugo?

17
00:03:53,635 --> 00:03:55,295
Pivo.
Definitivno pivo.

18
00:03:56,970 --> 00:03:59,970
Jebo te. Pojavio si se! Mislio sam...
Dobro... Pisao si da ćeš doći,

19
00:04:00,006 --> 00:04:01,908
ali sam mislio da se to nikad
neće desiti. Šta planiraš?

20
00:04:01,943 --> 00:04:03,410
Jesi li ovde zbog sastanka
ili nečeg sličnog?

21
00:04:03,445 --> 00:04:04,968
Konferencija?
- Ne, eh...

22
00:04:05,478 --> 00:04:06,745
Odmor je u pitanju.

23
00:04:06,780 --> 00:04:08,481
Ti si na odmoru?
- Na odmoru sam.

24
00:04:08,516 --> 00:04:10,116
U redu. Thomas je na odmoru?

25
00:04:10,151 --> 00:04:11,717
Ma daj čoveče!
- Da, jesam...

26
00:04:11,718 --> 00:04:12,785
Trebalo mi je da malo pobegnem.

27
00:04:12,786 --> 00:04:16,790
I mislio sam da bi Brazil... Jakob
će mi pokazati neka super mesta.

28
00:04:16,825 --> 00:04:17,790
Naravno čovek!

29
00:04:17,791 --> 00:04:19,782
- Živeli i dobrodošao!
- Å ta ima Jakob?

30
00:04:19,859 --> 00:04:22,807
Vidi ko je ovde!

31
00:04:22,842 --> 00:04:25,755
Zdravo!
- Thomas!

32
00:04:28,401 --> 00:04:30,503
Wow. Šta radiš ovde?
- Na odmoru sam.

33
00:04:30,538 --> 00:04:32,437
Kako si ti?
- Dobro.

34
00:04:33,006 --> 00:04:35,736
Lepo izgledaš!
- Ni ti ne izgledaš loše.

35
00:04:35,975 --> 00:04:38,773
Šta radiš ovde?
- Na odmoru sam.

36
00:04:42,816 --> 00:04:45,979
Mogao bi... Lagano bi mogao
da središ ovo mesto da sija.

37
00:04:46,553 --> 00:04:48,721
Da, ali znaš šta, i ne želim baš.

38
00:04:48,756 --> 00:04:50,021
Zbog čega?

39
00:04:50,490 --> 00:04:51,858
Zato što tražimo kuću na
severoistoku Brazila

40
00:04:51,893 --> 00:04:52,991
u Bahiji. Znaš...

41
00:04:52,992 --> 00:04:54,759
Jako lepe plaže, prelepo okruženje,

42
00:04:54,794 --> 00:04:56,819
trebalo bi ga pretvoriti
u hostel ili nešto slično.

43
00:04:56,896 --> 00:04:59,666
Nema puno turista, ali dovoljno
da se okreće para.

44
00:04:59,701 --> 00:05:01,600
Mogao bi da postavim bar na prizemlju.

45
00:05:04,037 --> 00:05:05,437
Zamisli i sam, čovek.

46
00:05:05,472 --> 00:05:07,553
Da se budiš uz zvuke talasa

47
00:05:07,588 --> 00:05:09,634
umesto uz zvuke sirena na
automobilima i sličnih sranj
[...]
Everything OK? Download subtitles