Preview Subtitle for Jigsaw


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,423 --> 00:00:07,153
Skriven je iza neprobojnog stakla.
Ú†uva ga tajanstveni viteki red.

2
00:00:07,743 --> 00:00:12,984
Bi li ovaj kameni kale mogao
doista biti legendarni Sveti gral?

3
00:00:13,543 --> 00:00:17,778
Strano mitoloko *udovite.
Pola *ovjek, pola bik.

4
00:00:17,903 --> 00:00:22,905
Prodirao je ljudske rtve
zarobljen u stranome labirintu.

5
00:00:24,183 --> 00:00:29,515
Moe li jezivi mit o minotauru
biti povezan s pravim mjestom?

6
00:00:30,000 --> 00:00:33,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

7
00:00:36,583 --> 00:00:39,628
DREVNI DOSJEI X

8
00:00:52,663 --> 00:00:57,138
Ovo je Santo C]liz
ili Kristov kale

9
00:00:57,263 --> 00:01:00,706
koji se *uva
u valencijskoj katedrali.

10
00:01:05,663 --> 00:01:09,058
Strogo se *uva. Uskrs je
jedna od rijetkih prigoda

11
00:01:09,183 --> 00:01:13,548
kad je dragocjena relikvija
izloena pogledu javnosti.

12
00:01:20,903 --> 00:01:23,789
Ú†uvaju ga zareÙŽeni vitezovi

13
00:01:29,343 --> 00:01:33,389
koji su prisegnuli da
«e kale tititi ivotom.

14
00:01:36,063 --> 00:01:40,578
U svijetu ima mnogo relikvija
za koje se tvrdi da su Sveti gral,

15
00:01:40,703 --> 00:01:44,670
kale iz kojeg je Isus
pio na posljednjoj ve*eri.

16
00:01:45,383 --> 00:01:51,705
Njegova je pri*a jednako intrigirala
matu pobonih i prokletih.

17
00:01:53,263 --> 00:01:57,298
Relikvije su tijekom
stolje«a nosile mo« i ugled.

18
00:01:57,423 --> 00:02:01,458
Adolf Hitler elio
je te ikone za sebe

19
00:02:01,583 --> 00:02:04,698
kako bi osnaio mit
o nepobjedivosti nacista.

20
00:02:04,823 --> 00:02:07,778
Himmler, Hitler
i njegova okultna grupa

21
00:02:07,903 --> 00:02:13,349
htjeli su skupiti ikone,
relikvije koje bi im dale mo«.

22
00:02:13,983 --> 00:02:19,474
Svete relikvije *esto okruuju
pri*e o *udima ili nepodoptinama.

23
00:02:24,103 --> 00:02:26,898
Za Santo C]liz kau

24
00:02:27,023 --> 00:02:31,786
da je sve«enik umro nakon
to je 1744. ispustio Sveti kale.

25
00:02:39,423 --> 00:02:44,914
Stru*njaci su ki«enu bazu
kalea datirali u srednji vijek.

26
00:02:46,183 --> 00:02:49,578
Za napuklu *au
od ahata na vrhu smatra se

27
00:02:49,703 --> 00:02:54,625
da je prava *aa iz koje je
Isus pio na posljednjoj ve*eri.

28
00:03:00,783 --> 00:03:04,138
Spisateljica Janice
Bennett dola je u Valenciju

29
00:03:04,263 --> 00:03:07,035
istraiti intrigantni Sveti kale.

30
00:03:12,983 --> 00:03:16,258
Sveti kale spominje se
u dragocjenom rukopisu

31
00:03:16,383 --> 00:03:20,588
koji se *uva u knjinici
valencijskog sveu*ilita.

32
00:03:27,103 --> 00:03:33,664
Ovo je prijevod originalnog
latinskog dokumenta iz 6. stolje«a.

33
00:03:34,543 --> 00:03:39,058
Govori o tome kako je u doba
cara Valerijana 258. godine

34
00:03:39,183 --> 00:03:42,751
papa bio prisiljen
odre«i se crkvene imovine.

35
00:03:44,383 --> 00:03:47,538
Rukopis kae da je meÙŽu
tom imovinom bila *aa

36
00:03:47,663 --> 00:03:50,833
iz koje je Isus pio
na posljednjoj ve*eri.

37
00:03:54,023 --> 00:03:59,018
Neki vjeruju da ju je u Rim
iz Jeruzalema donio sveti Petar,

38
00:03:59,143 --> 00:04:01,744
a zatim ga je titio niz papa.

39
00:04:03,983 --> 00:04:07,418
Rukopis kae da je
sveti Lovro spasio Sveti gral

40
00:04:07,543 --> 00:04:12,306
iz lopovskih ruku carskog
Rim
[...]
Everything OK? Download subtitles