Preview Subtitle for Cape Fear


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ01Ψ38,003 --> 00Ψ01Ψ41,517
Dame i gospodo,
vee sa McBain-om.

3
00Ψ01Ψ41,620 --> 00Ψ01Ψ44,621
Ja sam va najavljiva,
Obergruppenfuehrer Wolfcastle.

4
00Ψ01Ψ44,725 --> 00Ψ01Ψ47,311
i evo ga McBainΞ

5
00Ψ01Ψ52,727 --> 00Ψ01Ψ55,695
Da. Hvala vam. Da.
To je lepo.

6
00Ψ01Ψ55,801 --> 00Ψ01Ψ58,583
Pozdravimo mog muziara, Scoey.

7
00Ψ02Ψ01,178 --> 00Ψ02Ψ03,120
Ba je dobra oprema, Scoey.

8
00Ψ02Ψ03,227 --> 00Ψ02Ψ06,010
ini da izgleda kao homoseksualac.

9
00Ψ02Ψ06,108 --> 00Ψ02Ψ07,931
- Oh.

10
00Ψ02Ψ08,028 --> 00Ψ02Ψ11,991
Moda svi vi homoseksualci takoe.

11
00Ψ02Ψ12,093 --> 00Ψ02Ψ13,916
Ovo je strano.

12
00Ψ02Ψ14,014 --> 00Ψ02Ψ16,731
Fox televizija
je spala na novi nivo.

13
00Ψ02Ψ16,832 --> 00Ψ02Ψ19,068
Lisa, dobila si pismo.

14
00Ψ02Ψ19,167 --> 00Ψ02Ψ21,623
To je od moje drgarice po olovcil, Anje.

15
00Ψ02Ψ21,729 --> 00Ψ02Ψ25,025
Draga Lisa--Dok ti piem
ovo,veoma sma tuna.

16
00Ψ02Ψ25,121 --> 00Ψ02Ψ27,675
Na predsednik je znbaen i--

17
00Ψ02Ψ27,778 --> 00Ψ02Ψ30,812
Zamenjen milosrdnim Generalom Okrutnim.

18
00Ψ02Ψ30,916 --> 00Ψ02Ψ34,145
Slava Okrutnom i njegovom
divnom novom reimu.Ξ

19
00Ψ02Ψ34,245 --> 00Ψ02Ψ36,219
Iskreno mala devojica.

20
00Ψ02Ψ36,325 --> 00Ψ02Ψ39,195
- Oh.
-I ti si dobio pismo, Bart.

21
00Ψ02Ψ40,742 --> 00Ψ02Ψ44,453
''Ubiu te.''

22
00Ψ03Ψ03,470 --> 00Ψ03Ψ06,405
" Itchy i Scratchy ou "

23
00Ψ03Ψ14,161 --> 00Ψ03Ψ17,228
HuhΠ OhΞ

24
00Ψ03Ψ19,027 --> 00Ψ03Ψ22,061
OhΞ

25
00Ψ03Ψ25,588 --> 00Ψ03Ψ28,109
AhΞ

26
00Ψ03Ψ29,814 --> 00Ψ03Ψ32,270
AhhΞ

27
00Ψ03Ψ49,788 --> 00Ψ03Ψ51,032
Barte, ta je sa tobomΠ

28
00Ψ03Ψ53,310 --> 00Ψ03Ψ56,790
Oh, moj boe.
Neko pokuava da me ubijeΞ EhΞ

29
00Ψ03Ψ56,895 --> 00Ψ04Ψ00,059
- Oh, ekaj. To je za Barta.

30
00Ψ04Ψ03,360 --> 00Ψ04Ψ05,816
Hmm, ovo je pisano drugaijim rukopisom.

31
00Ψ04Ψ05,921 --> 00Ψ04Ψ07,743
Oh, uh,
Ja sam napisao to...

32
00Ψ04Ψ07,841 --> 00Ψ04Ψ11,803
poto je Bart nekako stavio
ovu tetovau na moju guzicu.

33
00Ψ04Ψ15,748 --> 00Ψ04Ψ17,210
Ha-haΞ

34
00Ψ04Ψ18,024 --> 00Ψ04Ψ20,888
Ali ko eli da me povrediΠ
Ja sam Dennis napast ovog veka.

35
00Ψ04Ψ21,513 --> 00Ψ04Ψ23,816
Verovatno je osoba na koju
bi poslednju posumnjao.

36
00Ψ04Ψ25,072 --> 00Ψ04Ψ26,176
To je dobro,tata.

37
00Ψ04Ψ27,168 --> 00Ψ04Ψ29,798
Ja kaem da pozovemo Matlocka.
On e nai sumnjivca.

38
00Ψ04Ψ30,409 --> 00Ψ04Ψ33,509
Verovatno je onaj zli Gavin MacLeod
ili George ''Goober'' Lindsey.

39
00Ψ04Ψ33,609 --> 00Ψ04Ψ35,748
Deko, Matlock nije stvaran.

40
00Ψ04Ψ35,850 --> 00Ψ04Ψ39,266
Nisu ni moji zubi,
ali ja i dalje mogu da jedem kukuruz..

41
00Ψ04Ψ39,371 --> 00Ψ04Ψ42,089
ako ga nko iskruni i izgnjei u fini pire.

42
00Ψ04Ψ42,189 --> 00Ψ04Ψ44,012
Sad to je dobro jeloΞ

43
00Ψ04Ψ47,021 --> 00Ψ04Ψ50,765
Oh, I proverio sam naokolo.
Devojice te zovu ''debeli debeljko-debela mast''...

44
00Ψ04Ψ50,862 --> 00Ψ04Ψ52,903
i Nelson planira da ti zvue gae.

45
00Ψ04Ψ53,007 --> 00Ψ04Ψ55,277
Ali niko ne pokuava da te ubije.

46
00Ψ04Ψ55,376 --> 00Ψ04Ψ58,639
Oh, tho je dobro.

47
00Ψ04Ψ58,737 --> 00Ψ05Ψ01,607
Debeli debeljko-debela mast.
Debeli debeljko-debelamast.

48
00Ψ05Ψ01,714 --> 00Ψ05Ψ04,333
U redu je.
Ovo je posveeno Bartu Simpsonu...

49
00Ψ05Ψ04,435 --> 00Ψ05Ψ08,527
sa po
[...]
Everything OK? Download subtitles