Preview Subtitle for The Sinking Of The Laconia


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,000 --> 00:00:07,600
POTAPANJE LAKONIJE

2
00:00:08,000 --> 00:00:11,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:39,520 --> 00:00:43,445
#... bolje nai nit

4
00:00:43,480 --> 00:00:50,680
# bubanj nas u borbu zove

5
00:00:50,715 --> 00:00:56,077
# hodaj kraj mene

6
00:00:56,112 --> 00:01:01,876
# u istom koraku

7
00:01:01,911 --> 00:01:07,435
# u istom koraku

8
00:01:07,470 --> 00:01:12,535
# pomoi ti ne mogu

9
00:01:12,570 --> 00:01:17,600
# ostani vjeno živ

10
00:01:17,635 --> 00:01:22,597
# prijatelju moj

11
00:01:22,632 --> 00:01:27,560
# prijatelju moj.

12
00:01:29,215 --> 00:01:33,134
Werner Hartenštajn, Zapovjednik
U-156, Njemaka ratna mornarica


13
00:01:58,356 --> 00:02:01,143
Nemam rijei.

14
00:02:07,120 --> 00:02:10,080
Bilo kakvo nepoštovanje
pakta o nenapadanju...


15
00:02:12,600 --> 00:02:14,760
iji je danas roendan?

16
00:02:14,795 --> 00:02:16,197
Mami je roendan.

17
00:02:16,232 --> 00:02:17,600
Moj je roendan.

18
00:02:23,960 --> 00:02:25,840
Evo. Hajde sad.

19
00:02:27,520 --> 00:02:29,680
Jedan, dva, tri...

20
00:02:34,080 --> 00:02:36,480
Vidi koliko je dima!

21
00:03:04,891 --> 00:03:08,087
Thomas Mortimer, Mlai trei
asnik trgovake mornarice


22
00:04:16,160 --> 00:04:18,320
Što ste zinuli? Hajde!

23
00:04:27,440 --> 00:04:31,440
Propustili ste brod, go.
-Ne, baš sam ga vidjela.

24
00:04:31,475 --> 00:04:33,165
Ali propustili ste ga.

25
00:04:33,200 --> 00:04:36,445
To je besmislica.
-Pravila.

26
00:04:36,480 --> 00:04:39,640
Gdine, molim vas... -Upravo smo
zatvorili radnju, bojim se.

27
00:04:39,675 --> 00:04:41,677
U stvari, zatvorit emo je.

28
00:04:41,712 --> 00:04:43,680
Samo sam htjela malo šeera.

29
00:04:43,715 --> 00:04:45,280
I aja.

30
00:04:48,040 --> 00:04:51,720
Nadam se da imate svoje
kupone i broj. U triplikatu.

31
00:04:55,280 --> 00:04:57,500
Djeak ili djevojica?

32
00:04:57,535 --> 00:04:59,720
Djevojica.
-Pasoš, go?

33
00:05:00,800 --> 00:05:02,420
Negdje je u torbi.

34
00:05:02,455 --> 00:05:04,040
Otvorite sami.

35
00:05:06,920 --> 00:05:09,020
Da li je dobra?

36
00:05:09,055 --> 00:05:11,085
Imam sree.

37
00:05:11,120 --> 00:05:13,960
Budi se ujutro sa osmijehom na licu

38
00:05:13,995 --> 00:05:15,560
i takva je cijelog dana.

39
00:05:15,595 --> 00:05:17,080
Usprkos svemu.

40
00:05:18,600 --> 00:05:20,885
Da. Usprkos svemu.

41
00:05:20,920 --> 00:05:24,280
Imam dvije djevojice kod kue,
malo starije od...

42
00:05:24,315 --> 00:05:27,160
Ela. -Lijepo ime.

43
00:05:29,120 --> 00:05:33,160
Eto, možete se ukrcati
na Lakoniju, pa za Liverpul.

44
00:05:33,195 --> 00:05:36,037
Go? -Smit. Hilda Smit.

45
00:05:36,072 --> 00:05:38,316
A vi ste?
-Thomas Mortimer.

46
00:05:38,351 --> 00:05:40,560
Mlai trei asnik Mortimer.

47
00:05:56,800 --> 00:05:58,320
Imamo lijep dan, Jime.

48
00:06:14,200 --> 00:06:16,360
Pjeni za vaše misli, kapetane?

49
00:06:20,560 --> 00:06:22,840
Pjeni je previše.

50
00:06:23,840 --> 00:06:27,085
ime smo ovo zaslužili?

51
00:06:27,120 --> 00:06:31,280
1800 prokletih talijana
u potpaljublju,

52
00:06:31,315 --> 00:06:35,120
i svi oni ljuti Poljaci na brodu.

53
00:06:35,155 --> 00:06:37,000
Nee to proi mirno!

54
00:06:37,035 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles