Preview Subtitle for Beware


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ28,890 --> 00Ψ00Ψ31,994
Moramo spasiti HelenuΞ
Sauvajte kraljicuΞ

3
00Ψ00Ψ59,926 --> 00Ψ01Ψ01,370
HelenΞ

4
00Ψ01Ψ09,955 --> 00Ψ01Ψ13,354
Opet none moreΠ
- Tako su stvarne Paris.

5
00Ψ01Ψ14,201 --> 00Ψ01Ψ16,382
Rekao sam ti, nema razloga
da brine.

6
00Ψ01Ψ16,424 --> 00Ψ01Ψ18,388
Menelaus i njegova
vojska su iscrpljeni.

7
00Ψ01Ψ18,430 --> 00Ψ01Ψ20,611
Pobjeda za Troyu nam je u rukama.

8
00Ψ01Ψ20,653 --> 00Ψ01Ψ22,666
Voljela bih da mogu vjerovati to.

9
00Ψ01Ψ23,851 --> 00Ψ01Ψ25,443
Odmori se.

10
00Ψ01Ψ25,740 --> 00Ψ01Ψ28,728
Ove none more kradu
tvoju ljepotu,

11
00Ψ01Ψ29,051 --> 00Ψ01Ψ32,266
a zar nije to za ta smo se boriliΠ

12
00Ψ01Ψ47,156 --> 00Ψ01Ψ50,341
Maltiades.
- Jeli sve u redu visostiΠ

13
00Ψ01Ψ50,383 --> 00Ψ01Ψ54,158
elim da dostavi poruku.
Jesi uo za XenuΠ - Da.

14
00Ψ01Ψ54,200 --> 00Ψ01Ψ57,140
Odnesi joj ovo.
- Da visosti.

15
00Ψ02Ψ04,864 --> 00Ψ02Ψ06,482
Pola jabuke, i to je toΠ

16
00Ψ02Ψ06,845 --> 00Ψ02Ψ09,853
Trebali smo uzeti vie namirnica
kad smo sili sa planine Poulis.

17
00Ψ02Ψ10,015 --> 00Ψ02Ψ13,890
Ali ne brini. Nismo daleko od
Troye. Tu se moemo zaustaviti.

18
00Ψ02Ψ13,932 --> 00Ψ02Ψ16,686
Neemo se tamo zaustavljati.
Previe je opasno.

19
00Ψ02Ψ16,728 --> 00Ψ02Ψ19,275
Poslije borbe s Grcima
deset godina,

20
00Ψ02Ψ19,317 --> 00Ψ02Ψ23,112
sumnjam da Trojanci imaju hranu za podjelu.
- Samo sam predloila.

21
00Ψ02Ψ23,154 --> 00Ψ02Ψ25,319
Jedina prilika da vidim Helen...

22
00Ψ02Ψ25,441 --> 00Ψ02Ψ27,851
lice koje je potopilo
hiljade brodova.

23
00Ψ02Ψ28,029 --> 00Ψ02Ψ30,429
Hiljade ratnih brodova.
Zaboravi.

24
00Ψ02Ψ30,752 --> 00Ψ02Ψ33,160
Dobro, ne trebam hranu.

25
00Ψ02Ψ40,051 --> 00Ψ02Ψ42,067
Pusti me da proemΞ
- ta je toΠ

26
00Ψ03Ψ20,439 --> 00Ψ03Ψ21,636
Uhvatite jeΞ

27
00Ψ03Ψ45,962 --> 00Ψ03Ψ47,160
Imamo je.

28
00Ψ04Ψ05,233 --> 00Ψ04Ψ06,436
Hajde.

29
00Ψ04Ψ09,552 --> 00Ψ04Ψ10,747
Pouri.

30
00Ψ04Ψ13,187 --> 00Ψ04Ψ14,604
Jeli u reduΠ

31
00Ψ04Ψ16,618 --> 00Ψ04Ψ19,010
Jesi ti XenaΠ
- Da...

32
00Ψ04Ψ19,656 --> 00Ψ04Ψ22,271
Poznajem li teΠ
- Ja sam Maltiades.

33
00Ψ04Ψ22,374 --> 00Ψ04Ψ25,376
Kraljica Helena ti je
poslala poruku po meni.

34
00Ψ04Ψ25,458 --> 00Ψ04Ψ27,630
Jeli ona dobroΠ
- Da...

35
00Ψ04Ψ27,672 --> 00Ψ04Ψ31,287
ali eli da doe u Troyu.
- Ti poznaje HelenΠ

36
00Ψ04Ψ31,530 --> 00Ψ04Ψ35,112
Davno smo se srele u Sparti,
prije rata... - Molim te.

37
00Ψ04Ψ35,154 --> 00Ψ04Ψ39,512
obeaj da e ii. Hiljade
vojnika zavise od tebe.

38
00Ψ04Ψ39,562 --> 00Ψ04Ψ41,607
Hou. - Dobro.

39
00Ψ04Ψ42,964 --> 00Ψ04Ψ46,652
Neka niko ne sazna zato si tamo.
- Dobro.

40
00Ψ04Ψ54,515 --> 00Ψ04Ψ56,867
Da li jeΠ
- Da.

41
00Ψ04Ψ56,909 --> 00Ψ04Ψ59,840
Sahraniemo ga po
propisima a onda idemo.

42
00Ψ04Ψ59,882 --> 00Ψ05Ψ01,267
Za TroyuΠ

43
00Ψ05Ψ02,923 --> 00Ψ05Ψ04,531
Ka Troyi.

44
00Ψ06Ψ35,859 --> 00Ψ06Ψ37,239
To je Troya.

45
00Ψ06Ψ41,797 --> 00Ψ06Ψ44,795
Da razjasnim.

46
00Ψ06Ψ45,203 --> 00Ψ06Ψ48,559
Da bi tamo ule, moramo
prei preko kamenog zida, i

47
00Ψ06Ψ48,601 --> 00Ψ06Ψ51,563
ispred Grke vojske.

48
00Ψ06Ψ51,605 --> 00Ψ54,674
Stiaj se Gabrielle.
- Dobro.

49
00Ψ06Ψ54,716 --> 00Ψ06Ψ56,852
Ima planΠ
- Raunaj na to.

50
00Ψ06Ψ57,630 --> 00Ψ06Ψ58,81
[...]
Everything OK? Download subtitles