Preview Subtitle for Al Calar Della Sera


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,502 --> 00:00:07,838
anluka, uvek e biti u naim srcima.

2
00:00:23,623 --> 00:00:28,117
POSLUNA ENA

3
00:02:53,740 --> 00:02:55,341
Molim te, nemoj da me povredi!

4
00:02:55,341 --> 00:02:56,808
Molim te!

5
00:03:11,191 --> 00:03:12,215
Ne!

6
00:03:13,426 --> 00:03:14,327
Pusti me!

7
00:03:14,327 --> 00:03:16,158
Pusti me!

8
00:03:17,197 --> 00:03:18,391
Ne dodiruj me!

9
00:03:20,333 --> 00:03:21,459
Pusti me!

10
00:03:21,968 --> 00:03:23,636
Odvratna ivotinjo!
-Umukni!

11
00:03:23,636 --> 00:03:25,263
Pusti me!
-Umukni!

12
00:06:48,107 --> 00:06:52,111
ak i najgore rane e da zarastu brzo,

13
00:06:52,111 --> 00:06:53,713
koristei "Plast" flastere.

14
00:06:53,713 --> 00:06:55,476
To je dobro. Hvala ti.

15
00:06:55,681 --> 00:06:57,012
Sjajno!

16
00:07:00,253 --> 00:07:01,654
Pepe?
-Da.

17
00:07:01,654 --> 00:07:03,289
Sluaj.
-Reci.

18
00:07:03,289 --> 00:07:09,250
Sada emo poeti od stopala,
pa emo ii prema oiju.

19
00:07:10,296 --> 00:07:12,127
Ako je gotovo, mogu li ja da se obuem?

20
00:07:12,999 --> 00:07:13,966
Enriko?

21
00:07:13,966 --> 00:07:15,433
Ako smo zavrili, idem ja.

22
00:07:17,470 --> 00:07:19,301
Hvala, vidimo se uskoro.
Zdravo, momci!

23
00:07:24,644 --> 00:07:26,412
Mogu li da odem do karavana na minut?

24
00:07:26,412 --> 00:07:27,580
da promenim odeu i da skinem minku?

25
00:07:27,580 --> 00:07:28,548
I ti ide tamo?

26
00:07:28,548 --> 00:07:29,412
Hvala.

27
00:08:00,012 --> 00:08:01,380
Ja sam. Mogu li da uem?

28
00:08:01,380 --> 00:08:02,142
Ui!

29
00:08:02,915 --> 00:08:03,745
Zavrila sam.

30
00:08:07,753 --> 00:08:08,742
Bila si sjajna!

31
00:08:10,156 --> 00:08:12,784
Ma hajde, Ana, ne budi smena.

32
00:08:13,192 --> 00:08:16,128
ta se krije iza svih ovih ceremonija?

33
00:08:16,128 --> 00:08:18,130
Ne mogu nita da sakrijem od tebe.

34
00:08:18,130 --> 00:08:20,325
Dugo se nas dve znamo.

35
00:08:21,434 --> 00:08:23,936
Pa, draga, ponudili su ti
da reklamira

36
00:08:23,936 --> 00:08:25,733
donji ve.

37
00:08:28,674 --> 00:08:30,977
Ana, ne elim vie da pokazujem seksi stvari.

38
00:08:30,977 --> 00:08:34,514
Bila sam u ovom poslu jer poznajem Enrika.

39
00:08:34,514 --> 00:08:38,284
On ima dobar smisao za humor i
nikada ne bi bio vulgaran.

40
00:08:38,284 --> 00:08:42,288
Umora sam vie da me gledaju u
gaicama, halterima,

41
00:08:42,288 --> 00:08:43,256
brusu...

42
00:08:43,256 --> 00:08:45,057
Ja sam udata. Imam i dete.

43
00:08:45,057 --> 00:08:47,760
Jo sam i saznala da je orio
postao ljubomoran.

44
00:08:47,760 --> 00:08:48,761
Pa...

45
00:08:48,761 --> 00:08:50,696
Ba teta.

46
00:08:50,696 --> 00:08:52,999
Tu bi ba moglo dobro da se zaradi.

47
00:08:52,999 --> 00:08:56,335
Pa, ao mi je zbog tebe,
ali ja taj problem vie nemam.

48
00:08:56,335 --> 00:08:57,324
Ima sree!

49
00:08:58,871 --> 00:09:01,541
Postoji problem zbog kog sam zabrinuta.

50
00:09:01,541 --> 00:09:04,877
I dalje primam neke udne pozive.

51
00:09:04,877 --> 00:09:06,279
ta mogu da uinim?

52
00:09:06,279 --> 00:09:09,680
Moemo da promenimo tvoj broj telefona.

53
00:09:10,583 --> 00:09:11,948
Mogu da pokuam.

54
00:09:12,385 --> 00:09:14,216
U redu?
-Hvala vam.

55
00:09:15,321 --> 00:09:16,288
Idemo.


[...]
Everything OK? Download subtitles