Preview Subtitle for Our World


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:16,710 --> 00:01:20,710
www.titlovi.com

2
00:01:23,710 --> 00:01:29,338
CIVILIZACIJA

3
00:01:32,310 --> 00:01:38,838
Lini pogled Keneta Klarka

4
00:01:40,310 --> 00:01:42,338
Rasin je rekao:

5
00:01:42,338 --> 00:01:45,908
Veliki narodi pi쉟 svoju
autobiografiju u tri knjige:

6
00:01:45,908 --> 00:01:50,350
knjigu sopstvenih dela, knjigu
rei i knjigu svoje umetnosti.

7
00:01:50,510 --> 00:01:53,819
Ni jedna se ne mo엁 se razumeti
ako ne proitamo ostale dve.

8
00:01:53,819 --> 00:01:57,789
Od sve tri, jedino
je pouzdana ova poslednja.

9
00:01:58,120 --> 00:02:00,269
Mislim da je ovo tano.

10
00:02:02,120 --> 00:02:08,209
KROZ IGLENE U둍

11
00:02:19,840 --> 00:02:22,628
Posmatrajui velika
dela zapadnog oveka -

12
00:02:22,628 --> 00:02:27,850
dostignua u filozofiji,
poeziji, nauci i zakonodavstvu,

13
00:02:27,850 --> 00:02:32,639
te쉓o je poverovati da evropska
civilizacija mo엁 nestati.

14
00:02:32,800 --> 00:02:34,949
Meutim,
to se jednom dogodilo.

15
00:02:36,030 --> 00:02:40,750
Sve 엍votodavne ljudske
aktivnosti koje podrazumevamo

16
00:02:40,750 --> 00:02:44,260
pod reju 'civilizacija'
uni쉞ene su u zapadnoj Evropi

17
00:02:44,260 --> 00:02:46,908
kada su varvari
pregazili Rimsko carstvo.

18
00:02:46,908 --> 00:02:52,908
Tokom dva veka, srce evropske
civilizacije gotovo je stalo.

19
00:02:52,908 --> 00:02:55,670
Pro쉕i smo kroz iglene u쉏.

20
00:02:56,150 --> 00:02:59,900
Poslednjih godina
sam stekao nelagodan oseaj

21
00:02:59,900 --> 00:03:01,400
da bi to moglo da se ponovi.

22
00:03:01,400 --> 00:03:03,468
Napredni mislioci,
koji su ak i u rimsko doba

23
00:03:03,468 --> 00:03:07,389
mislili je u redu
da se udru엁 sa varvarima,

24
00:03:07,389 --> 00:03:11,800
pitali su se da li
civilizaciju vredi spasavati.

25
00:03:12,120 --> 00:03:16,668
Zato mi se ini da treba
razmotrimo kako se ovek

26
00:03:16,668 --> 00:03:21,090
pokazao inteligentan,
kreativan, uredan i saoseajan.

27
00:03:21,960 --> 00:03:26,710
Zavirimo u vreme kada je
propao stari svet Grke i Rima,

28
00:03:26,840 --> 00:03:29,188
a novi svet zapadne Evrope

29
00:03:29,188 --> 00:03:33,710
jo nije stvorio ne쉞o 쉞o bi
se moglo nazvati civilizacijom.

30
00:03:34,120 --> 00:03:36,068
ë‘»a je civilizacija?

31
00:03:36,068 --> 00:03:40,850
Ne znam mogu li sada da je
defini쉋m kao apstraktan pojam,

32
00:03:40,850 --> 00:03:43,300
ali u je prepoznati
kada je vidim.

33
00:03:43,300 --> 00:03:46,008
A upravo je sada gledam.

34
00:03:46,008 --> 00:03:49,780
Ukoliko treba da odredite
ko govori istinu o dru쉞vu -

35
00:03:49,780 --> 00:03:54,098
ministar za izgradnju ili
gradnja iz njegovog mandata,

36
00:03:54,098 --> 00:03:56,788
ja bih se pre oslonio na zgrade.

37
00:03:56,788 --> 00:04:01,419
To ne znai da je istorija
civilizacije istorija umetnosti,

38
00:04:01,419 --> 00:04:03,030
daleko od toga.

39
00:04:03,030 --> 00:04:06,389
Velika umetnika dela mogu da
nastanu i u varvarskim dru쉞vima.

40
00:04:06,389 --> 00:04:10,218
U stvari, nedostatak
쉏rine primitivnog dru쉞va

41
00:04:10,218 --> 00:04:14,860
daje dekorativnoj umetnosti
naroitu snagu i vitalnost.

42
00:04:15,560 --> 00:04:19,920
Negde u 9. veku,
monasi su pogledali u Senu

43
00:04:19,920 --> 00:04:24,939
i videli pramac vikin쉓og
broda kako dolazi u
[...]
Everything OK? Download subtitles