Preview Subtitle for Bill Cosby Himself


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:02,705 --> 00:02:06,705
www.titlovi.com

2
00:02:09,705 --> 00:02:12,665
Jo. Jo. Jo.

3
00:02:23,397 --> 00:02:26,480
Sjediti ondje i tako vikati.
Tek je etvrtak

4
00:02:26,600 --> 00:02:29,517
za ime Bo엏e. etvrtak.

5
00:02:29,637 --> 00:02:32,553
Trebate ekati do petka.

6
00:02:32,673 --> 00:02:34,800
udno je to.

7
00:02:34,920 --> 00:02:39,738
Ima puno ljudi koji rade za mene

8
00:02:39,998 --> 00:02:42,476
i otkrio sam da je zanimljivo kako

9
00:02:42,583 --> 00:02:45,814
dade im slobodnu subotu i nedjelju

10
00:02:45,920 --> 00:02:49,219
i puno se narade za ta dva dana

11
00:02:49,323 --> 00:02:53,259
i u ta dva dana se potpuno uni쉞e

12
00:02:57,998 --> 00:03:00,626
Mislim, znate,
razmi쉕jate si, ka엁te:

13
00:03:00,735 --> 00:03:03,363
"Moj Bo엁,
Stvarno sam muio te ljude

14
00:03:03,471 --> 00:03:08,135
i tlaio do groba" i
petak doe, i oni kaì—ž: "Tooo!"

15
00:03:08,242 --> 00:03:10,642
I onda dou u ponedjeljak...

16
00:03:14,014 --> 00:03:17,313
...kaì—ž, "ovjee, ala mi je drago
ponovno biti ovdje.

17
00:03:18,719 --> 00:03:21,586
"Nisam dobro sam sa sobom.

18
00:03:21,689 --> 00:03:26,820
Dobio sam dva cijela dana
i sav sam poludio." Da.

19
00:03:31,832 --> 00:03:37,600
Ne znam odakle ti ljudi dou.
Ponekad pomislim da je droga.

20
00:03:37,705 --> 00:03:40,265
Mora biti droga,
jer se ljudi koji su na istom zraku

21
00:03:40,374 --> 00:03:43,366
Ne brinu o tim stvarima toliko.

22
00:03:43,477 --> 00:03:45,911
Znate, droga, droga, stvarno,

23
00:03:46,013 --> 00:03:50,416
Mislim da droga od ljudi
radi, znate, da izgledaju:

24
00:03:51,385 --> 00:03:54,718
Vidio sam ih. Znadete, uzmu

25
00:03:54,822 --> 00:03:59,122
i onda, vidite, moraju drì–·ti to u sebi.

26
00:03:59,894 --> 00:04:04,126
Vidite, to je problem kod pu쉋nja,
morate... gledati.

27
00:04:05,099 --> 00:04:08,296
Naravno, va쉋 tijelo to ne 엁li
pa ga pone izbacivati van,

28
00:04:08,402 --> 00:04:12,361
엁lite li to dr얷ti u sebi ili ne,
pa ponete:

29
00:04:32,560 --> 00:04:37,463
Ali najbolje kod droga je
to, da kad to ve radite,

30
00:04:37,565 --> 00:04:40,796
osoba do vas ka엁:
"Hej, ovjee, 쉆lji dalje."

31
00:04:50,978 --> 00:04:55,312
Onda se ljudi nadrogiraju.
Ovo je zanimljiva situacija gdje se ljudi...

32
00:04:55,416 --> 00:05:00,217
prvo nadrogiraju,
onda si umi쉕jaju stvari.

33
00:05:01,889 --> 00:05:05,916
Nego, kad su poinjali, rekli su:
"Haj'mo se napu쉏ti i zabaviti."

34
00:05:06,026 --> 00:05:10,122
Tako da, sad su napu쉋ni, sad si umi쉕jaju stvari.

35
00:05:10,231 --> 00:05:12,699
"Padam li s ovog stolca?"

36
00:05:15,703 --> 00:05:18,968
Znam ljude koji su se
nadrogirali i onda poeli smijati,

37
00:05:19,073 --> 00:05:22,270
a nitko ne zna
emu se smiju.

38
00:05:22,376 --> 00:05:25,038
Samo se:

39
00:05:34,688 --> 00:05:36,656
Aaaaaaaa

40
00:05:43,097 --> 00:05:45,964
"Ne, ekaj malo, ekaj malo."

41
00:05:47,768 --> 00:05:49,736
Aaaaaaa

42
00:05:52,606 --> 00:05:55,074
"Ne, ekaj malo.

43
00:05:56,043 --> 00:05:58,011
"Bio sam u...

44
00:05:58,979 --> 00:06:00,947
"Uuuuu!

45
00:06:03,484 --> 00:06:05,782
Aaa-hah

46
00:06:06,387 --> 00:06:08,355
"Ne, ekaj malo.

47
00:06:13,460 --> 00:06:16,486
"Bio sam na fast food-u.

48
00:06:18,399 --> 00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles