Preview Subtitle for Delusion


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:06,082 --> 00:00:09,716
Istina katkad boli,
ali zabluda kodi.
- Vanna Bonta

2
00:00:09,782 --> 00:00:11,786
Zabluda

3
00:00:14,937 --> 00:00:19,578
O, Boe. Kakav ti je to eir?

4
00:00:19,647 --> 00:00:23,486
Drew se sprema za Jenninu zabavu,
pa se naalio na moj ra*un.

5
00:00:23,487 --> 00:00:28,059
Zato mae repom
ako ti smeta? -Sarkazam.

6
00:00:28,127 --> 00:00:33,500
Ako mi ga ne skine, zasmrdjet
«u si dah i dahtati po tebi.

7
00:00:33,568 --> 00:00:38,474
Mislim da si ga moe
sam skinuti. -Molim te!

8
00:00:38,542 --> 00:00:42,679
Ova mi gumica nezamislivo smeta!

9
00:00:44,450 --> 00:00:48,322
Stani... Znam to skinuti.

10
00:00:50,420 --> 00:00:55,565
Jesi li vidio Drewovu pozivnicu?
Corn-dogovi i Sheboygan Lite. -Pa?

11
00:00:55,632 --> 00:00:59,036
Zvu*i grozno. Zar Drew misli
da «e se Jenni ovo svidjeti?

12
00:00:59,037 --> 00:01:04,745
Zabava je u subotu, a danas je poslao
pozivnicu. -Znamo da Drew nije...

13
00:01:05,274 --> 00:01:07,614
Kako je dospio tamo?

14
00:01:09,118 --> 00:01:13,088
Bog! Ila sam po
ve*eru za sebe i Drewa.

15
00:01:13,156 --> 00:01:18,161
I ja sam otiao po ve*eru...
Za sebe. -Do«i «e u subotu?

16
00:01:18,228 --> 00:01:22,131
Ne znam na to
misli. -Znam za zabavu.

17
00:01:22,199 --> 00:01:25,468
Drew mi je slu*ajno
poslao pozivnicu. -
teta.

18
00:01:25,536 --> 00:01:30,538
Nema veze. Znam da misli dobro, ali
moram priznati da mu zabave nisu ba...

19
00:01:31,576 --> 00:01:36,779
Nadam se da «e do«i.
-Sigurno. Znao sam da «e biti alosna.

20
00:01:36,847 --> 00:01:42,383
Drew bi joj se trebao iskupiti
seksom lice u lice, po ljudski.

21
00:01:43,251 --> 00:01:45,982
Moe mi dati poslovni dio?

22
00:01:46,591 --> 00:01:50,962
Moda da neto kaem Drewu.
Ili da Jenni darujem neto lijepo.

23
00:01:51,031 --> 00:01:54,600
Neto to zaista eli. -Sretno.

24
00:01:54,668 --> 00:01:59,039
Teko «e nadmaiti dar g. Patela.
Dao joj je seks-ovratnik za Drewa.

25
00:01:59,040 --> 00:02:04,443
Bio je to elektri*ni ovratnik.
Dozlogrdilo mu je tvoje lajanje.

26
00:02:04,811 --> 00:02:10,921
Ozbiljno? To nije lijepo.
-
to bi Jenna eljela dobiti?

27
00:02:10,988 --> 00:02:16,060
Naunice? Vestu? -Polako stari.

28
00:02:16,128 --> 00:02:22,635
Knjiga o bridu ili pribor za ivanje?
-Tek «e 30. To nije staro. -Jest.

29
00:02:22,703 --> 00:02:25,505
Ja imam devet. Ne mogu
zamisliti da «u navriti 30.

30
00:02:25,506 --> 00:02:28,776
Ljudska je godina sedam
pse«ih. Ima 63 godine.

31
00:02:29,843 --> 00:02:33,982
Pas mater. Star sam.

32
00:02:34,050 --> 00:02:37,219
Daj. Ima jo godine ivota.

33
00:02:37,287 --> 00:02:42,358
Ovo je strano. Zna*i, ostale
su mi jo 42, moda 49 godina?

34
00:02:42,426 --> 00:02:45,395
Kad umrem, sve one
divote koje sam u*inio:

35
00:02:45,463 --> 00:02:50,201
pustolovine, smicalice,
drijemei... Sve «e biti zaboravljeno.

36
00:02:50,269 --> 00:02:54,005
ivjet «e i dalje, Wilfrede.
O tebi «u pri*ati svojoj djeci.

37
00:02:54,006 --> 00:02:56,854
Hvala, ali za djecu se mora seksati.

38
00:02:59,044 --> 00:03:04,180
Vidimo se sutra, Ryane! -Hej...
Glede zabave iznenaÙŽenja...

39
00:03:04,448 --> 00:03:10,689
Corn-dogovi i pivo zvu*e super. -I vie.
-Zna Jennin omiljeni lokal s tacosima?

40
00:03:10,757 --
[...]
Everything OK? Download subtitles