Preview Subtitle for Cloud Atlas


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:10,048 --> 00:01:11,259
Một đêm hiu quạnh.

2
00:01:13,343 --> 00:01:17,656
Chim kêu vượn hú,
gió liếm buốt xương.

3
00:01:19,933 --> 00:01:21,810
Gió thế này...

4
00:01:23,019 --> 00:01:25,021
đầy những giọng nói

5
00:01:26,273 --> 00:01:29,234
Tổ tiên không ngừng mở miệng,

6
00:01:30,026 --> 00:01:32,320
huyên thuyên kể chuyện

7
00:01:34,364 --> 00:01:39,160
Tất cả những giọng nói...
nhập lại thành một.

8
00:01:41,663 --> 00:01:43,999
Chỉ một giọng là khác...

9
00:01:44,749 --> 00:01:46,293
Chỉ một thôi,

10
00:01:47,586 --> 00:01:53,341
thì thầm ngoài đó, núp trong bóng đêm.

11
00:01:54,593 --> 00:01:58,179
Chính hiện thân của Quỷ Dữ,

12
00:01:59,222 --> 00:02:02,183
Cụ Georgie.

13
00:02:04,728 --> 00:02:07,522
Nếu mọi người nghe kỹ,

14
00:02:07,981 --> 00:02:12,652
ta sẽ kể về lần đầu chúng ta gặp nhau,

15
00:02:12,777 --> 00:02:15,071
mặt đối mặt.

16
00:02:19,159 --> 00:02:23,205
Và đó là lúc tôi gặp vị Bác sĩ
Henry Goose,

17
00:02:23,330 --> 00:02:26,082
người mà tôi mong sẽ
giải đáp những thắc mắc của tôi.

18
00:02:37,844 --> 00:02:40,055
Ông mất gì à?

19
00:02:41,556 --> 00:02:43,725
Câu hỏi 1.

20
00:02:43,850 --> 00:02:49,940
Có bí mật gì trong bản báo cáo
của Sixsmith mà cần phải đi giết người?

21
00:02:50,065 --> 00:02:51,566
Câu hỏi 2.

22
00:02:51,691 --> 00:02:56,821
Có hợp lý không khi tin rằng họ sẽ
lại giết người để bảo vệ bí mật đó?

23
00:02:56,863 --> 00:02:59,824
Và từ đó, câu hỏi 3.

24
00:02:59,950 --> 00:03:01,868
Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?

25
00:03:04,246 --> 00:03:07,081
Vì bao năm kinh nghiệm dồi dào
làm nhà biên tập

26
00:03:07,082 --> 00:03:09,416
đã khiến tôi khinh những tình tiết

27
00:03:09,417 --> 00:03:12,462
tua tới tua lui hay những
bút pháp rồng phượng khác

28
00:03:12,963 --> 00:03:14,881
Tôi tin là bạn, đọc giả thân mến,

29
00:03:14,882 --> 00:03:18,051
có thể nới tính kiên nhẫn
chỉ một chút thôi,

30
00:03:18,635 --> 00:03:22,097
sẽ tìm ra được thứ tự trong
câu chuyện hỗn loạn này.

31
00:03:22,764 --> 00:03:25,058
Anh Sixsmith thân mến,

32
00:03:25,183 --> 00:03:28,520
sáng nay em đã tự bắn vào miệng của mình

33
00:03:28,562 --> 00:03:30,355
với khẩu súng Đức của ông Vyvyan Arys.

34
00:03:32,399 --> 00:03:37,654
Tự sát là điều chắc chắn.

35
00:03:38,989 --> 00:03:43,785
Người ta cứ nói “tự sát là lối hèn nhát.”

36
00:03:43,869 --> 00:03:46,371
Họ nói qủa rất sai.

37
00:03:46,997 --> 00:03:49,332
Tự sát cần can đảm dữ dội lắm.

38
00:03:53,003 --> 00:03:55,087
Nếu có vấn đề, xin ông nhấn nút này.

39
00:03:55,088 --> 00:03:56,172
Cám ơn.

40
00:04:02,554 --> 00:04:06,683
Thay mặt cho Bộ của tôi
và tương lai của Đảng Nhất Trí,

41
00:04:06,808 --> 00:04:10,186
tôi xin cảm ơn cô cho buổi phỏng vấn
cuối cùng này.

42
00:04:19,321 --> 00:04:21,156
- Xin chào.
- Giấy lưu hành phóng viên.

43
00:04:22,282 --> 00:04:23,533
Sẽ c
[...]
Everything OK? Download subtitles