Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:10,681 --> 00:00:15,631
DADA 77 uvÃdÚ:

3
00:00:44,143 --> 00:00:48,464
" DLOUHè DNY POMSTY "

4
00:03:19,924 --> 00:03:21,483
Tahle voda je jen pro konš.

5
00:04:17,231 --> 00:04:20,957
Vy, bšžte dovnit½.

6
00:06:12,332 --> 00:06:13,766
Uprchli všzni!

7
00:06:14,841 --> 00:06:16,003
Bijte na poplach.

8
00:06:16,957 --> 00:06:17,869
Nenechte je utÕct.

9
00:06:25,963 --> 00:06:27,113
Honem pro konš.

10
00:06:29,952 --> 00:06:31,898
Tohle je poslednÚ
varovÃnÚ...

11
00:06:32,195 --> 00:06:35,053
..vÚm, že pan Cobb mªže proti vÃm
kdykoliv zasÃhnout...

12
00:06:38,150 --> 00:06:39,699
protože ukrşvÃte uprchlÕ
otroky...

13
00:06:41,573 --> 00:06:44,691
...bude lepšÚ, když poslechnete,
vydÃte ty dva,

14
00:06:44,692 --> 00:06:47,809
...teÿ mš vyslechnšte a
natluÃ’te si to svÅŸch hloupÅŸch hlav.

15
00:06:51,050 --> 00:06:54,356
Tady v Rio Sacramento je hodnš
peonª, kte½Ú zapomnšli, kde je jejich mÚsto...

16
00:06:56,177 --> 00:06:57,155
...a rÃdi naslouchajÚ tlachÃnÚ...

17
00:06:58,198 --> 00:07:00,206
...pokud nezapomenou
na tyhle myšlenky o vzpou½e,

18
00:07:00,207 --> 00:07:03,215
...slibuji vÃm chlapi,
že všichni budou potrestÃni...

19
00:07:03,334 --> 00:07:06,086
...nezapome·te lidi,
že jà vÃs mÃm rÃd.

20
00:07:20,887 --> 00:07:23,134
JÃ mÃm Rio Sacramento taky rÃd,
pane Gomesi.

21
00:07:23,653 --> 00:07:25,089
Jsou zde problÕmy, pane
Cobbe, ale snažÚm se ...

22
00:07:25,090 --> 00:07:26,525
je urovnat bez nÃsilÚ...

23
00:07:26,787 --> 00:07:30,221
....ti muži neuposlechli
vašich rozkazª...

24
00:07:30,665 --> 00:07:34,225
Pak ti muži nejsou muži, jsou to prasata...

25
00:07:35,107 --> 00:07:37,435
... a teÿ se dokonce
dali dohromady...

26
00:07:37,470 --> 00:07:39,764
teÿ poÒkÃm, mÃme spoustu Òasu.

27
00:07:40,344 --> 00:07:42,718
Mªžete pokraÒovat.

28
00:07:43,417 --> 00:07:47,090
Pozor, mÃte poslednÚ možnost
vzdÃt se a vydat nÃm ty dva muže, co se skryli.

29
00:07:58,856 --> 00:08:00,426
DÅ¡lejte, postavte
je do ½ady.

30
00:08:04,279 --> 00:08:05,788
P½iveÿte je sem p½ed kostel...

31
00:08:05,789 --> 00:08:07,297
...všechny ženy a
dšti.

32
00:08:08,778 --> 00:08:11,620
Dšlejte, bšžte, dšlejte!

33
00:08:16,326 --> 00:08:17,454
DÃvÃm vÃm jednu minutu...

34
00:08:21,008 --> 00:08:22,703
na tšchto hodinkÃch...

35
00:08:23,356 --> 00:08:24,499
buÿto mi vydÃte ty dva...

36
00:08:27,459 --> 00:08:31,833
nebo, dÃm p½Úkaz
všechno kolem zapÃlit.

37
00:08:41,628 --> 00:08:42,672
Promi·te, pane.

38
00:08:43,459 --> 00:08:45,548
Mªžete ho pustit dop½edu.

39
00:08:57,618 --> 00:08:58,490
Tudy.

40
00:08:59,804 --> 00:09:00,712
Tady, pane.

41
00:09:02,275 --> 00:09:07,206
Je to tady, pane, dob½e,
vemte si je, ano.

42
00:09:30,082 --> 00:09:35,328
Vşbornš, byli tam, našel
jsem je, jdeme, dšlejte...

43
00:09:42,607 --> 00:09:47,886
Moc dškuji! - P½Úteli, pan Cobb
chce všdšt, jestli za to budete nšco chtÚt.

44
00:09:49,471 --> 00:09:50,797
Ne, pane, nic!

45
00:09:57,627 --> 00:09:58,952
PrÅŸ nic nechce!

46
00:10:00,492 --> 00:10:03,316
Dšlej, bšž.

47
00:10:05,796 --> 00:10:08,503
Dej jim opasky.

48
00:10:12,807 --> 00:10:14,593
No, vemte si zbranš.

49
00:10:16,127 --> 00:10:17,175
Honem, dšlejte!

50

[...]
Everything OK? Download subtitles