Preview Subtitle for Arc


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:31,264 --> 00:00:34,630
IVANA ORLEANSKA

3
00:00:36,603 --> 00:00:40,133
Henry V kralj Anglije in Charles VI kralj
Francije sta podpisala sporazum v Troyesu.

4
00:00:40,310 --> 00:00:43,840
Sporazum predvideva, da Francija
postane angleška do Kraljeve smrti.

5
00:00:44,017 --> 00:00:46,426
Ampak v roku nekaj mesecev
sta umrla oba kralja.

6
00:00:46,601 --> 00:00:49,348
Henry VI, ki je Å¡e otrok,
postane novi kralj.

7
00:00:49,527 --> 00:00:52,205
Charles VII, prestolonaslednik Francije,
ne bo prepustil svojega kraljestva otroku,

8
00:00:52,383 --> 00:00:54,046
ali njegovemu skrbniku, vojvodi Bedforda.

9
00:00:54,254 --> 00:00:55,443
Zaène se krvava vojna,

10
00:00:55,614 --> 00:00:57,752
Angleži in njihovi zavezniki Burgundci
napadejo Francijo.

11
00:01:39,167 --> 00:01:40,044
Je kdo tam?

12
00:01:42,128 --> 00:01:43,038
Ivana...

13
00:01:46,168 --> 00:01:47,443
Vedno sem vesel, da te vidim,

14
00:01:47,769 --> 00:01:50,330
ampak, da prihajaš trikrat na dan...

15
00:01:50,529 --> 00:01:51,485
Rada bi se spovedala.

16
00:01:51,690 --> 00:01:53,362
Saj si se že zjutraj.

17
00:01:53,690 --> 00:01:55,123
Moram se Å¡e enkrat.

18
00:01:55,971 --> 00:01:59,806
Kateri je ta veliki greh,
ki ne more poèakati do jutri?

19
00:02:01,012 --> 00:02:04,847
Videla sem ubogega meniha brez èevljev...
Tako da sem mu jih dala.

20
00:02:05,053 --> 00:02:07,123
Radodarnost ni noben greh.

21
00:02:08,054 --> 00:02:09,373
Niso bili moji.

22
00:02:09,574 --> 00:02:10,290
Èigavi pa?

23
00:02:10,894 --> 00:02:12,009
Oèetovi.

24
00:02:12,415 --> 00:02:13,529
Odpustil ti bo.

25
00:02:13,734 --> 00:02:17,570
Mi je že,
ampak želim, da mi tudi Jezus.

26
00:02:18,296 --> 00:02:21,129
Èe želimo vsakokrat iskati opravièilo,

27
00:02:21,336 --> 00:02:22,895
bi preživeli celo življenje
v cerkvi.

28
00:02:23,257 --> 00:02:24,167
Je to slabo?

29
00:02:24,457 --> 00:02:26,254
No ne, ampak...

30
00:02:28,578 --> 00:02:29,772
Ali si sreèna doma?

31
00:02:30,338 --> 00:02:31,691
Ja...
Zelo.

32
00:02:32,059 --> 00:02:33,970
Vse v redu z mamo?

33
00:02:34,579 --> 00:02:36,411
Ja ona je...
Èudovita.

34
00:02:36,620 --> 00:02:39,419
Je tvoja sestra Catherina
še vedno tvoja najboljša prijateljica?

35
00:02:39,620 --> 00:02:43,296
Moja sestra je...
preprosto sijajna!

36
00:02:43,502 --> 00:02:46,061
Kaj pa tvoji prijatelji?
Se ne želiš

37
00:02:46,262 --> 00:02:47,661
igrati z njimi?

38
00:02:48,263 --> 00:02:49,981
Seveda se igram z njimi.
Veliko!

39
00:02:50,783 --> 00:02:53,775
Torej je vse "lepo".

40
00:02:54,264 --> 00:02:55,902
Seveda je.

41
00:02:56,664 --> 00:02:58,178
Zakaj torej prihajaš tako pogosto?

42
00:02:59,825 --> 00:03:02,977
Poèutim se varno tukaj, kjer
lahko govorim z Njim.

43
00:03:05,426 --> 00:03:06,415
"Njim"?

44
00:03:07,466 --> 00:03:11,619
Želim se pogovarjati z njim,
ampak veèinoma samo on govori.

45
00:03:13,748 --> 00:03:15,387
Kdo je to...

46
00:03:16,429 --> 00:03:17,384
"On"?

47
00:03:18,669 --> 00:03:19,988
Nikoli ne pove imena.

48
00:03:22,070 --> 00:03:23,059
Kaj?

49
00:03:23,950 --> 00:03:26,749
Kako...
izgleda?

50
00:03:33,112 --> 00:03:34,432
Prelepo.

51
00:03:39,314 --> 00:03:40,634
Kaj ti pa govo
[...]
Everything OK? Download subtitles