Preview Subtitle for Beetle Bailey


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,994 --> 00:00:03,430
Досега в "Мостът"...

2
00:00:04,586 --> 00:00:08,708
Какво има в сака?
- Рей-Рей подвеждал ли те е?

3
00:00:13,873 --> 00:00:18,211
Предавател?
- Всичко води до Дейвид Тейт.

4
00:00:19,529 --> 00:00:23,160
Дейвид Тейт от ФБР?
- Познаваш ли го?

5
00:00:23,424 --> 00:00:26,805
Дейвид Тейт е мъртъв.
- Тя щеше да напусне Дейвид.

6
00:00:26,955 --> 00:00:31,414
Предполагам, че са се скарали,
взела Кейлъб и е тръгнала при новия.

7
00:00:31,564 --> 00:00:33,946
Но не е успяла.
- Кой е този?

8
00:00:34,096 --> 00:00:37,971
Разпознат е като Кенет Хейстингс,
изчезнал на шести август.

9
00:00:38,121 --> 00:00:42,208
Марко, това е Кенет Хейстингс,
и има налична шофьорска книжка.

10
00:00:42,358 --> 00:00:44,721
Това е Дейвид Тейт.

11
00:00:45,031 --> 00:00:47,916
Не ме разпознаваш, нали?
- Познавам доста...

12
00:00:48,066 --> 00:00:50,096
Какво, по дяволите?

13
00:00:50,246 --> 00:00:53,916
Имаше катастрофа на "Мостът"
на 10 февруари 2007 година.

14
00:00:54,066 --> 00:00:56,177
Отне ми целият живот.

15
00:01:01,216 --> 00:01:05,853
Познавах Джил Тейт. Имахме афера,
докато бяхме приятели с Дейвид.

16
00:01:06,003 --> 00:01:09,295
Беше ли все още с нея,
когато е катастрофирала?

17
00:01:10,137 --> 00:01:13,844
Да.
- Ти си мъжът отвъд "Мостът".

18
00:01:15,376 --> 00:01:17,378
Уморена ли си?

19
00:01:18,178 --> 00:01:20,214
Не точно.

20
00:01:20,968 --> 00:01:22,978
Аз също.

21
00:01:23,000 --> 00:01:26,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

22
00:03:29,231 --> 00:03:31,279
Къде е синът ми?

23
00:03:33,365 --> 00:03:35,498
Синът ми?

24
00:04:23,850 --> 00:04:26,238
Ефекс представя...

25
00:04:27,042 --> 00:04:29,492
Даян Крюгер
Демиан Бириша


26
00:04:30,749 --> 00:04:32,872
Анабет Гиш

27
00:04:34,219 --> 00:04:36,682
Томас М. Райт

28
00:04:42,324 --> 00:04:44,413
и Тед Ливайн

29
00:04:47,517 --> 00:04:51,525
"Мостът" 1.09 - "Бръмбарът"
Copyright © UNACS TEAM 2013

30
00:05:16,270 --> 00:05:18,293
Марко.

31
00:05:18,984 --> 00:05:21,422
Свързах се с Мексико сити.

32
00:05:21,724 --> 00:05:24,495
Искат отговори.
- Близо сме, капитане.

33
00:05:24,645 --> 00:05:26,646
Знаем как изглежда.

34
00:05:26,796 --> 00:05:30,192
Твоите дружки от Америка
арестували ли са го?

35
00:05:30,456 --> 00:05:33,133
Не, не са.

36
00:05:33,786 --> 00:05:38,336
Марко, да убиеш един боклук
в пустинята е едно,

37
00:05:38,486 --> 00:05:41,887
но да убиеш единственият син
на сеньор Сол?

38
00:05:42,037 --> 00:05:45,242
Знам, капитане.
- Не, не знаеш.

39
00:05:45,392 --> 00:05:48,534
Може би щеше да го хванеш досега,

40
00:05:48,684 --> 00:05:51,593
ако не следваше
американската детективка.

41
00:05:52,869 --> 00:05:58,448
Открий го или и двамата ще чистим
тоалетните в затвора.

42
00:06:00,408 --> 00:06:03,194
Разбра ли?
- Да, капитане.

43
00:06:15,896 --> 00:06:18,007
Не е приключил.

44
00:06:19,439 --> 00:06:23,432
Знам.
- Какво общо има плейбой от Хуарес?

45
00:06:26,662 --> 00:06:30,166
Сантяго Сол беше заподозрян
в катастрофата,

46
00:06:30,316 --> 00:06:33,382
която уби съпругата на Тейт
на "Мостът".

47
00:06:38,179 --> 00:06:41,219
Тя ми каза, че ме обича.

48
00:06:42,350 --> 00:06:46,355
Искаше да бъде с мен,
но за мен нищо н
[...]
Everything OK? Download subtitles