Preview Subtitle for Amigo


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:08,967 --> 00:00:12,262
Jedan za sve
i svi za jednog

3
00:00:12,304 --> 00:00:16,183
Tri hrabra amigosa smo mi

4
00:00:16,266 --> 00:00:19,686
Brat bratu
i svima

5
00:00:19,770 --> 00:00:22,481
Hrabri amigosi

6
00:00:22,564 --> 00:00:26,360
Gde god smo potrebni
naa sudbina «e nas dovesti

7
00:00:26,443 --> 00:00:29,571
Amigosi, su uvek zajedno

8
00:00:32,449 --> 00:00:36,203
Gde god da idemo
mi smo tri hrabra amigosa

9
00:00:36,286 --> 00:00:41,208
I bi«emo amigosi za uvek

10
00:00:41,291 --> 00:00:45,254
Mi smo tri Amigosa

11
00:01:07,985 --> 00:01:10,904
Amigosi zauvek

12
00:01:10,988 --> 00:01:15,409
Mi «emo biti

13
00:03:21,618 --> 00:03:23,078
Rodrigo.

14
00:03:58,238 --> 00:04:01,617
Rodrigo, ljude koje trebamo
«emo na«i ovde.

15
00:04:24,640 --> 00:04:26,558
Mi smo iz sela
Santa Poco.

16
00:04:30,729 --> 00:04:32,523
Doli smo ovamo da traimo vau pomo«.

17
00:04:40,572 --> 00:04:43,867
Desila se velika nepravda.

18
00:04:43,909 --> 00:04:47,371
Ú†ovek po imenu EI Guapo
preti naim ivotima.

19
00:04:47,412 --> 00:04:51,708
I mi traimo ljude koji su
dovoljno hrabri da mu se suprotstave.

20
00:04:54,503 --> 00:04:55,838
Senjorita.

21
00:04:56,630 --> 00:04:58,924
Moda ja mogu biti od neke pomo«i.

22
00:05:13,355 --> 00:05:14,439
Ja «u vam pomo«i.

23
00:05:17,860 --> 00:05:20,237
Ali prvo ti mora pomo«i meni
duo.

24
00:05:22,739 --> 00:05:25,576
- Ostavi ga na miru!
- Idite odavde!

25
00:05:31,623 --> 00:05:35,210
Nisu nita bolji nego EI Guapo.
Oni nam ne«e pomo«i.

26
00:05:35,294 --> 00:05:37,629
- Niko nam ne«e pomo«i.
- Rodrigo, mora imati veru.

27
00:05:37,713 --> 00:05:41,216
Sveta Bogorodica «e nam pomo«i.

28
00:08:40,979 --> 00:08:44,942
Uz tri ovakva *oveka, EI Guapo
ne«e smeti da udje u nae selo.

29
00:09:07,923 --> 00:09:09,716
Goldsmit Pik*ers.

30
00:09:09,800 --> 00:09:12,177
Holivud, Kalifornija.

31
00:09:15,138 --> 00:09:16,598
Tri Amigosa.

32
00:09:17,641 --> 00:09:21,436
Goldsmit Pik*ers.
Holivud, Kalifornija.

33
00:09:21,478 --> 00:09:22,938
Tri...

34
00:09:24,648 --> 00:09:26,441
Amigosa.

35
00:09:26,483 --> 00:09:29,278
Videli smo vaa dela
I mislimo da ste super.

36
00:09:31,154 --> 00:09:34,575
Moemo vam platiti 100.000 pezosa.

37
00:09:34,658 --> 00:09:36,118
100.000 pezosa?

38
00:09:37,035 --> 00:09:39,413
Ali mi nemamo 100.000 pezosa.

39
00:09:39,496 --> 00:09:41,874
Ne brini, Rodrigo.
Oni «e to odbiti.

40
00:09:41,957 --> 00:09:44,168
Ali bila bi uvreda kada
im ne bi nita ponudili.

41
00:09:45,752 --> 00:09:49,131
100.000...

42
00:09:49,173 --> 00:09:50,299
pezosa.

43
00:09:50,382 --> 00:09:53,969
100.000 pezosa
ukoliko dodjete u Santa Poko...

44
00:09:54,011 --> 00:09:57,806
I napravite prezentaciju vae snage
i zaustavite--

45
00:09:57,848 --> 00:09:59,683
odvratnog--

46
00:09:59,725 --> 00:10:01,310
zlog, ubila*kog.

47
00:10:01,393 --> 00:10:04,062
zlikova*kog *udovita, EI Guapa...

48
00:10:04,146 --> 00:10:08,275
tako da ponovo moemo biti
mirno selo.

49
00:10:18,493 --> 00:10:19,786
23 pezosa.

50
00:10:22,372 --> 00:10:23,999
Imamo samo 10.

51
00:10:27,544 --> 00:10:30,547
Ok. Da«u vam
verziju od 10 pezosa.

52
00:10:32,299 --> 00:10:
[...]
Everything OK? Download subtitles