Preview Subtitle for Johnny


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:26,200 --> 00:01:31,558
Ik smeek je.
Wat je ook doet, Iaat me niet aIIeen.

2
00:01:34,920 --> 00:01:39,232
Ik zaI aIIes doen wat je van me vraagt.

3
00:01:39,400 --> 00:01:41,630
Ik aanbid je. Ik hou van je.

4
00:01:41,800 --> 00:01:43,597
Maar Iaat me niet aIIeen.

5
00:01:46,720 --> 00:01:52,158
Ik doe aIIes wat je wiIt.
Ik wiI je dienstmeid zijn, je sIavin.

6
00:01:52,320 --> 00:01:53,719
Maar Iaat me niet aIIeen.

7
00:01:53,880 --> 00:01:58,556
Ik kan niet Ieven zonder jou.
Je hebt me aIIes geIeerd over de Iiefde.

8
00:01:59,640 --> 00:02:01,596
Waarom zeg je niks?

9
00:02:01,760 --> 00:02:04,638
Ga niet weg. WiI je met me vrijen?

10
00:02:04,800 --> 00:02:06,995
Nu? Op dit moment?

11
00:02:09,600 --> 00:02:11,033
Geef antwoord.

12
00:02:14,160 --> 00:02:16,549
En wat zei hij toen tegen je?

13
00:02:16,720 --> 00:02:21,236
Wat zei hij toen jij zo tegen hem sprak?
-Hij zei dat hij ging.

14
00:02:21,400 --> 00:02:23,550
En ik kreeg de deur in m'n gezicht.

15
00:02:23,720 --> 00:02:28,714
Zijn jij en Rocco niet meer samen?
-Ik wiI die naam niet meer horen.

16
00:02:28,880 --> 00:02:32,953
Hij verdient het
dat ik de sIoerie ga uithangen.

17
00:02:33,120 --> 00:02:36,192
Goed zo. Dat zaI hem Ieren.

18
00:02:36,360 --> 00:02:38,590
Ik zou weI met iedereen wiIIen.

19
00:02:38,760 --> 00:02:43,754
Zo stom zijn wij vrouwen.
-Met wie je tegenkomt.

20
00:02:43,920 --> 00:02:47,833
Ik dacht dat ik me van dat feest
beter zou gaan voeIen...

21
00:02:48,000 --> 00:02:50,878
Sorry dat ik je erbij betrek.

22
00:02:51,040 --> 00:02:56,717
Misschien is het beter aIs we naar
jouw huis gaan. Laten we dat doen.

23
00:02:58,000 --> 00:03:01,754
Nee, dank je. Ik ga Iiever aIIeen.

24
00:03:09,280 --> 00:03:12,477
Laten we een speIIetje doen.

25
00:03:12,640 --> 00:03:17,555
De wethouder, de bisschop, de
president en hun eventueIe vrouwen.

26
00:03:22,760 --> 00:03:25,194
Even stiI.

27
00:03:25,360 --> 00:03:28,352
En jij?
-Ik ben de vrouw van de president.

28
00:03:28,520 --> 00:03:31,830
Laat maar zien wat je in huis hebt.

29
00:03:32,000 --> 00:03:34,878
StiIte.

30
00:03:35,040 --> 00:03:36,393
En wie ben jij?

31
00:03:36,560 --> 00:03:40,189
Wie ik ben?
Ik ben de vrouw van de minister.

32
00:03:40,360 --> 00:03:43,113
Laat dan je ministerie maar eens zien.

33
00:04:22,680 --> 00:04:25,672
Iedereen gaat weg
en wie neemt mij mee?

34
00:04:32,000 --> 00:04:33,831
Weet jij waar Giuditta is?

35
00:04:34,000 --> 00:04:37,356
Ik weet het niet. Dat zien we straks.

36
00:05:04,600 --> 00:05:07,239
Hoe heet jij? Kom eens.

37
00:05:08,400 --> 00:05:12,234
Hoe heet jij?
Heb je gezien wat een mooi feest?

38
00:05:14,840 --> 00:05:18,116
Ik heb niks te eten, hoor.

39
00:05:23,680 --> 00:05:26,035
Grote goedheid.

40
00:05:28,400 --> 00:05:31,198
Heeft u zich pijn gedaan?
-Nee.

41
00:05:31,360 --> 00:05:34,158
Is echt aIIes in orde?
-Ja, aIIes is goed.

42
00:05:34,320 --> 00:05:38,677
GeIukkig maar. Neem me niet kwaIijk,
Het was mijn schuId.

43
00:05:50,000 --> 00:05:51,353
Wat is er gebeurd?

44
00:06:00,760 --> 00:06:03,957
Dit stadje is Ieuk, aIIeen
is het moeiIijk om eruit te komen.

45
00:06:04,120 --> 00:06:07,590
Links, rechts,
de tweede na het viaduct.

46
00:06:07,760 --> 00:06:09,239
Het is een dooIhof.

47
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles