Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,665 --> 00:00:10,046
To je sve? Dobro,
ja u preuzeti odavde.

2
00:00:10,171 --> 00:00:13,933
Dobro, deda. -Dobro.
-Vreme je za krevet, Kejti.

3
00:00:14,058 --> 00:00:18,921
Mama, nisam umorna. -Ali ja jesam.
-Mora slu쉆ti majku, Kejtlin.

4
00:00:19,046 --> 00:00:23,393
Mnogo emo se zabavljati dok si
ovde, pa mora mnogo da se odmara.

5
00:00:23,518 --> 00:00:26,279
A to va엍 i za tvog deku. -둻a? Da.

6
00:00:26,404 --> 00:00:30,667
Svakako. Baka je 쉋f, to zna.

7
00:00:30,792 --> 00:00:33,436
I mnogo emo se zabavljati.
Ii emo na jezero,

8
00:00:33,561 --> 00:00:36,255
videemo lutke, ii emo
u muzeje... -Na sladoled?

9
00:00:36,280 --> 00:00:39,559
Da, i na sladoled. Na tone
sladoleda. -Hvala, tata.

10
00:00:39,584 --> 00:00:42,945
Brojevi za hitne sluajeve su na
fri엍deru. Neemo doi kasno.

11
00:00:42,970 --> 00:00:45,614
Dobro. -Je li tako? -Tako je.

12
00:00:45,739 --> 00:00:50,887
U ovaj grad sam do쉆o sa 5
dolara u d엁pu
i velikim snovima.

13
00:00:51,012 --> 00:00:53,456
Las Vegas je tada bio drugaiji.

14
00:00:53,581 --> 00:00:57,477
Sve je bilo na prevaru,
zaradi i produ엍 dalje.

15
00:00:57,602 --> 00:01:04,017
I neki ljudi su to uradili. Ali ja...
Posadio sam korenje ovde u pustinji.

16
00:01:04,142 --> 00:01:07,810
O엁nio sam se, dobio
decu, ponovo se o엁nio...

17
00:01:10,181 --> 00:01:14,494
Olivija, Konrade, nisam znala
da ste... -Ne, Olivija i ja smo

18
00:01:14,619 --> 00:01:19,399
samo prijatelji. -Dobri prijatelji.
-Da. -Kao mi. -Ne ba. -둧mpanjca?

19
00:01:19,524 --> 00:01:23,453
Da. Majko? -Drago mi je da te vidim,

20
00:01:23,578 --> 00:01:29,008
Barbara. -I meni. Znam da ga obino
ti prati na ovim prijemima. -Da,

21
00:01:29,133 --> 00:01:33,546
ali ljudi poinju da priaju. -Toliko
o porodinom pravilu Raselovih.

22
00:01:33,671 --> 00:01:36,332
Odvajanje porodice i posla.
-Ne, i dalje va엍.

23
00:01:36,457 --> 00:01:39,369
Pravim se da nisam ovde.
-Dame i gospodo,

24
00:01:39,494 --> 00:01:45,358
predstavljam svog dobrog prijatelja,
sada쉗jeg i budueg 쉋rifa Las Vegasa,

25
00:01:45,483 --> 00:01:47,483
쉋rifa Listonovu!

26
00:01:50,270 --> 00:01:53,282
Nije ti se svideo
govor? -Ne, preterao je.

27
00:01:53,407 --> 00:01:55,902
Gilmor obo얷va da glumi
"sam sam izgradio ime".

28
00:01:56,027 --> 00:01:59,655
Istina je da je carstvo izgradio
vodei kladionicu za mafija쉋.

29
00:01:59,780 --> 00:02:03,242
Onda izgleda da se
sredio. -Tako bar tvrdi.

30
00:02:03,367 --> 00:02:06,295
Zamenie 쉋rifa, lepo vas
je videti veeras. Sea se

31
00:02:06,420 --> 00:02:09,699
Dejvida Vinoka, zadu엁nog za
novac? -Spremam skupljanje novca

32
00:02:09,824 --> 00:02:12,585
za novu salu Silver
strajksa
u Vegasu. -둻a rei?

33
00:02:12,710 --> 00:02:14,871
Biv쉏 hokeja, volim svoj tim.

34
00:02:14,996 --> 00:02:17,373
Zna da taj projekat
jo nije odobren, D엁k.

35
00:02:17,498 --> 00:02:21,477
Grad ima svoj tempo rada, ja
imam svoj svoj. Kad smo kod toga,

36
00:02:21,602 --> 00:02:25,848
vidim odbornika Romanoa.
U엍vajte u besplatnom piu, momci.

37
00:02:25,973 --> 00:02:29,218
Od kad sam preuzela ovu
poziciju pre 4 godine,

38
00:02:29,343 --> 00:02:34,980
kriminal u Las Vegasu je opao.
Dozvolite da vam ka엁m neke podatke.

39
00:02:36,199 --> 00:02:38,995
U pr
[...]
Everything OK? Download subtitles