Preview Subtitle for Dixie Days


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,335 --> 00:00:02,768
Лавон и аз имахме афера.

2
00:00:02,769 --> 00:00:04,303
Не мога да ти кажа колко много
съжалявам.

3
00:00:04,304 --> 00:00:06,739
Зоуи Харт натисна някакъв
Ню Йоркски ключ в теб


4
00:00:06,740 --> 00:00:08,574
и ти вече не си същия човек.

5
00:00:08,575 --> 00:00:11,243
Уейд те харесва.Не искам да го
виждам наранен.

6
00:00:11,244 --> 00:00:13,245
Не си искала да ми помогнеш.
Единственото нещо,което си искала е него.

7
00:00:13,246 --> 00:00:15,548
Нека ти кажа нещо,Зоуи
Харт,

8
00:00:15,549 --> 00:00:17,115
Джордж Тъкър и Лемън Брийланд ще
се оженят.

9
00:00:17,116 --> 00:00:19,718
Дължим си го един на друг,
да опитаме да оправим нещата.

10
00:00:19,719 --> 00:00:21,619
Защото я обичаш.
Така е.

11
00:00:39,838 --> 00:00:42,873
Събрали сме се тук
тази вечер

12
00:00:42,874 --> 00:00:45,308
за да присъединим този мъж
и тези жени..

13
00:00:55,853 --> 00:00:58,821
...и другият мъж.

14
00:01:08,564 --> 00:01:09,865
Почакайте,не.

15
00:01:09,866 --> 00:01:11,199
Тук има някаква грешка.

16
00:01:12,568 --> 00:01:14,035
Станала е грешка!

17
00:01:22,844 --> 00:01:25,212
Скъпа,скъпа,здрасти.
Добро утро.

18
00:01:25,213 --> 00:01:26,781
Днес съм най-късметлийското
момиче

19
00:01:26,782 --> 00:01:28,081
в целия свят.

20
00:01:28,082 --> 00:01:29,417
Обичам те.

21
00:01:29,418 --> 00:01:31,118
И аз те обичам.

22
00:01:31,119 --> 00:01:33,120
Скъпа,всъщност наистина
искам да те видя.

23
00:01:33,121 --> 00:01:35,055
Искаш ли да закусваме или нещо друго?
Глупаче.

24
00:01:35,056 --> 00:01:37,257
На младоженеца не е позволено да вижда
булката преди сватбата.

25
00:01:37,258 --> 00:01:38,491
Да.

26
00:01:38,492 --> 00:01:39,659
Напълно си права.

27
00:01:39,660 --> 00:01:40,993
Глупаво е.Съжалявам.

28
00:01:40,994 --> 00:01:42,695
Ако побързаш,

29
00:01:42,696 --> 00:01:44,431
можеш ли да ми направиш
огромна услуга?

30
00:01:44,432 --> 00:01:45,998
Намери Доналд

31
00:01:45,999 --> 00:01:48,067
и се увери,че има достатъчно лилии,

32
00:01:48,068 --> 00:01:49,536
които да се смесят с калиите,
трябва да бъдат

33
00:01:49,537 --> 00:01:51,103
в съотношение 3 към 2.
Добре..

34
00:01:51,104 --> 00:01:52,371
Добре,три...

35
00:01:52,372 --> 00:01:55,140
Три към две лилии.
Ясно.

36
00:01:55,141 --> 00:01:56,508
Да и се увери,че ще ги има

37
00:01:56,509 --> 00:01:57,843
около десет към пет.

38
00:01:57,844 --> 00:02:00,011
Десет към пет.

39
00:02:00,012 --> 00:02:01,212
С допълнително подреждане
може би.

40
00:02:01,213 --> 00:02:03,181
Не знам,да кажем пет към 10.

41
00:02:03,182 --> 00:02:06,418
Три към две,десет към пет,
и пет към десет.

42
00:02:06,419 --> 00:02:08,620
Ще се видим в 8:00.

43
00:02:08,621 --> 00:02:10,088
Ще бъда облечената в бяло.

44
00:02:10,089 --> 00:02:11,923
Добре.

45
00:02:47,423 --> 00:02:48,223
По дяволите,Зоуи!

46
00:02:55,699 --> 00:02:57,566
Изгори ми електричеството
отново.

47
00:02:57,567 --> 00:02:58,566
Съжалявам за това.

48
00:02:58,567 --> 00:02:59,968
Имам нова кафе машина.

49
00:02:59,969 --> 00:03:01,469
Направих ти чаша.

50
00:03:05,140 --> 00:03:06,708
Каква е тази миризма?

51
00:03:06,709 --> 00:03:07,742
Крем Брюле.

52
00:03:09,277 --> 00:03:13,047
Уейд,надявах се,че можем да
поговорим
[...]
Everything OK? Download subtitles