Preview Subtitle for Beneath The Blue


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:25,560 --> 00:00:30,234
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БАХАМИТЕ

3
00:00:49,190 --> 00:00:51,834
КАТЛИН УОЧС

4
00:00:54,406 --> 00:00:56,617
ПОЛ УЕСЛИ

5
00:00:56,922 --> 00:00:59,883
ИВАНА МИЛИЧЕВИЧ

6
00:01:00,685 --> 00:01:04,146
МАЙКЪЛ АЙРОНСАЙД

7
00:01:04,992 --> 00:01:08,251
КРИСТИН АДАМС

8
00:01:09,216 --> 00:01:12,474
САМАНТА ДЖЕЙД

9
00:01:13,272 --> 00:01:16,530
ЛИ ЕНЕАС

10
00:01:17,495 --> 00:01:20,670
ДЖОРДЖ ХАРИС

11
00:01:22,761 --> 00:01:24,972
ДЕЙВИД КЕЙТ
в ролята на "ХОУК"


12
00:01:30,073 --> 00:01:36,473
Oziris811 ви пожелава приятно гледане.

13
00:02:41,887 --> 00:02:44,308
РЕЖИСЬОР
МАЙКЪЛ СЕЛЪРС


14
00:02:55,470 --> 00:02:59,689
Отлично, твоят най-добър опит.
- Знам, че мога и по-добре. Пак.

15
00:03:00,279 --> 00:03:03,073
Изглежда кислородът
вреди на мозъка ти.

16
00:03:04,920 --> 00:03:10,833
Ти би трябвало да си на моя страна.

17
00:03:10,868 --> 00:03:12,868
Добре. Добре, да се връщаме.

18
00:03:44,227 --> 00:03:47,022
Ако Хоук знаеше какво става тук.
- Няма да узнае.

19
00:03:47,113 --> 00:03:49,193
Ако не се разприказваш.

20
00:03:49,294 --> 00:03:51,539
Бащата трябва да знае,
че дъщеря му се опитва да се удави.

21
00:03:51,629 --> 00:03:53,629
Стига, Дениъл,
знам на какво съм способна.

22
00:03:53,854 --> 00:03:55,909
Нима ще му разкажеш.

23
00:03:56,010 --> 00:03:58,055
Ти каза,
че ще слизаш само до 17 метра.

24
00:03:58,185 --> 00:04:01,955
Не се притеснявай. Погледни я.
Въпреки, че и сам виждаш.

25
00:04:05,804 --> 00:04:07,886
Вие само си хихикате.

26
00:04:08,731 --> 00:04:10,731
Да се махаме оттук.

27
00:04:26,754 --> 00:04:28,799
Я виж това.

28
00:04:28,887 --> 00:04:31,563
Съдейки по приятелката му,
този вече е зает.

29
00:04:32,232 --> 00:04:34,812
Понякога ми харесва да
скачам на заети кавалери.

30
00:04:35,201 --> 00:04:39,127
Как не те е срам.
- Това ли е знаменитата Раска?

31
00:04:39,257 --> 00:04:41,257
На острова всички само за нея говорят.

32
00:04:41,306 --> 00:04:43,351
Чувахме,
че стопанинът и я разхожда тук.

33
00:04:43,481 --> 00:04:45,525
Да, това е Раска, но тя няма стопанин.

34
00:04:49,335 --> 00:04:51,380
Можете ли да и кажете да не мърда?

35
00:04:51,844 --> 00:04:53,889
Искам да направя снимка.

36
00:04:54,102 --> 00:04:56,230
Съжалявам,
в момента е малко възбудена.

37
00:04:58,576 --> 00:05:01,335
Трябва да тръгваме. Приятно
изкарване на Бахамите!

38
00:05:26,384 --> 00:05:28,465
Здравей, малкия.

39
00:05:28,600 --> 00:05:32,060
Гледам те и виждам как ти ме гледаш.

40
00:05:43,270 --> 00:05:45,322
Ало.
- Дюви.

41
00:05:45,323 --> 00:05:47,364
Чу ли, че още няколко
са изхвърлени на брега?

42
00:05:47,827 --> 00:05:50,402
Не.
- Сега го гледам.

43
00:05:50,832 --> 00:05:53,705
И колко са?
- Изглежда около 15 делфина.

44
00:05:55,382 --> 00:05:58,254
Съобщи на Хоук,
скоро това ще бъде по новините.

45
00:05:58,804 --> 00:06:00,845
Хоук, ела тук.

46
00:06:02,435 --> 00:06:04,476
Хоук?

47
00:06:05,023 --> 00:06:07,896
Ноа изпраща патологоанатома
от Уудс Хоул за аутопсията,

48
00:06:07,986 --> 00:06:10,479
защото иска да узнае какво е станало.

49
00:06:11,367 --> 00:06:14,240
Добре,
[...]
Everything OK? Download subtitles