Preview Subtitle for Beyond The Move


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,360 --> 00:00:03,680
Ne mogu da verujem da se
sutra konaèno useljavam ovde.

2
00:00:03,760 --> 00:00:09,960
- Ova kuæa je idealna za tebe. Samo pogledaj tu televiziju!
- Dijagonala 180 cm! Porniæi æe biti...

3
00:00:10,080 --> 00:00:12,440
- Zastrašujuæi.
- Jedva èekam!

4
00:00:12,520 --> 00:00:14,840
- Kuæa je stvarno èudesna.
- Još ništa niste videli.

5
00:00:14,960 --> 00:00:20,520
Recimo, da ovamo dovedem devojku
koja ne želi da spava sa mnom.

6
00:00:20,600 --> 00:00:22,800
Znam, zvuèi èudno.

7
00:00:22,920 --> 00:00:26,200
Možda malo romantiènog zatamnjenja...

8
00:00:28,400 --> 00:00:31,040
i seksi muzika uz kamin

9
00:00:33,960 --> 00:00:35,920
izmeni njenu odluku.

10
00:00:36,040 --> 00:00:38,800
- Držiš me za ruku?
- Ne!

11
00:00:39,600 --> 00:00:41,680
Stvarno uzbudljiva atmodfera!

12
00:00:42,800 --> 00:00:47,440
Ako ni to ne bude dovoljno,
upotrebiæu tajno oružje.

13
00:00:49,000 --> 00:00:51,680
Ovo sam dobio od Aquafresha
kao nagradu za najlepši osmeh.

14
00:00:51,760 --> 00:00:55,440
Dobio sam je na festivalu "People's
Choice Awards". Kul, zar ne?

15
00:00:56,480 --> 00:01:02,680
Imam ugraðen sistem za otpuštanje
devojaka posle burne noæi. Èujte ovo!

16
00:01:03,480 --> 00:01:09,320
"Hvala za divno veèe. Molim, izaðite kroz najbæiži
izlaz. Želim vam sigurnu vožnju i lep dan."

17
00:01:09,400 --> 00:01:13,160
"Gracias por la maravillosa
noche. Por favor..."

18
00:01:14,000 --> 00:01:17,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

19
00:01:33,480 --> 00:01:38,040
Zdravo. Donela sam novi ugovor o najmu, koji
moraju potpisati Michael i njegovi prijatelji.

20
00:01:38,160 --> 00:01:40,680
- jesi li spreman na veliku selidbu?
- Da, uglavnom.

21
00:01:40,760 --> 00:01:45,680
Nisam imao priliku da te pitam
kako se slažeš sa Deanom...

22
00:01:45,760 --> 00:01:49,960
Razgovaramo o tome. Nije mi
baš prijatno da govorim o tome.

23
00:01:50,080 --> 00:01:54,080
Ok, moju odluku veæ znaš.
Èekaæu te dok ne budeš spremna.

24
00:01:54,200 --> 00:01:57,360
Stvarno? Znaèi, ne
spavaš sa drugim ženama?

25
00:02:02,520 --> 00:02:05,360
Nije mi baš prijatno da govorim o tome.

26
00:02:06,920 --> 00:02:09,560
Zdravo. Došli smo po ubruse i pivo.

27
00:02:09,640 --> 00:02:13,440
Opet æete se kupati u mom bazenu?
Rekao sam vam da ne želim prljavu vodu.

28
00:02:13,880 --> 00:02:15,880
O tome ustvari želim
da razgovaram s vama.

29
00:02:15,880 --> 00:02:21,120
Ta nova kuæa je MOJA nova kuæa. I
možete doæi samo ako budete pozvani.

30
00:02:21,120 --> 00:02:24,120
Neæe više biti kao što je bilo. Da
svako dolazi i odlazi kako mu se hoæe.

31
00:02:24,200 --> 00:02:28,520
Recimo, da bi ukrao alkohol,
ili zato što su ti odvezli kuæu.

32
00:02:28,600 --> 00:02:31,240
-ili zato što se plašiš
dok gledaš seriju CSI.

33
00:02:31,320 --> 00:02:35,240
Ako su sve žrtve bile sliène meni.

34
00:02:36,200 --> 00:02:40,320
- Hej Jimmy, ideš sa mnom u opservatoriju?
- Zašto?

35
00:02:40,400 --> 00:02:44,880
Zato što imaju dobar teleskop, da
ti pokažem moja najmilija sazvežða.

36
00:02:44,960 --> 00:02:49,040
Neæu da se vidim u ogledalu, jer imam
utisak da te mrko gledam, a ti samo blebeæeš.

37
00:02:49,120 --> 00:02:51,160
- Hajde Gina, idemo u šetnju.
- Ne šeta mi se.

38
00:02:51,240 --> 00:02:53,520
Mislio sam figurativno!

39
00:02:
[...]
Everything OK? Download subtitles