Preview Subtitle for Four Fathers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:06,554 --> 00:00:09,682
Nakon obavetenja,
vratite se svojim obavezama.

3
00:00:09,891 --> 00:00:15,479
Fil Grejnder bavi se efikasno«u
i zaduen je za procenjivanje...

4
00:00:15,771 --> 00:00:18,899
Efikasnosti.
-Tako je.

5
00:00:19,275 --> 00:00:23,446
Nekoliko dana
vri«emo procenu zaposlenih.

6
00:00:23,612 --> 00:00:27,199
I koja je svrha tih procena?

7
00:00:27,366 --> 00:00:30,995
Razgovara«emo sa svim zaposlenima.

8
00:00:31,162 --> 00:00:36,959
Cilj je da ovaj brod plovi malo
sigurnije. -Mislite ekonomi*nije?

9
00:00:37,209 --> 00:00:42,965
Ta*no, zbog smanjenja budeta
neka mesta «e smoda biti ukinuta.

10
00:00:45,593 --> 00:00:49,763
Raspored razgovora bi«e
na oglasnoj plo*i. Gotovi smo.

11
00:00:53,225 --> 00:00:56,353
Mene sigurno ne«e skloniti.
-Normalno!

12
00:00:56,603 --> 00:01:00,816
Svi bismo propali
bez stru*njaka za insekte.

13
00:01:01,483 --> 00:01:05,696
Ali prvorazredan kriminolog
poput mene je neophodan!

14
00:01:05,988 --> 00:01:10,325
Opustite se, ne«e otpustiti
nikog od nas. -Lako je tebi da kae.

15
00:01:10,492 --> 00:01:14,663
Tebi je otac platio stipendiju.
-Ipak saose«am s vama.

16
00:01:14,955 --> 00:01:19,376
Sigurno «e izleteti neko arogantan.
-Osoran.

17
00:01:19,543 --> 00:01:22,921
Trn u oku.
-Ve*no nezadovoljan.

18
00:01:23,046 --> 00:01:27,217
Propustila sam sastanak?
ta je?

19
00:01:44,776 --> 00:01:47,904
Zdravo. -Detektiv Frejer.
-Daj, Rik,

20
00:01:48,113 --> 00:01:52,367
nije valjda toliko prolo.
-Jao, sad se se«am!

21
00:01:52,576 --> 00:01:56,288
Dordan Kavana od borbenih Kavana.

22
00:01:56,663 --> 00:02:00,166
Nikako da se izvu*em iz ringa.

23
00:02:00,417 --> 00:02:04,629
Zna*i, zgradu je napustio
na neuobi*ajen na*in.

24
00:02:04,754 --> 00:02:08,049
Ranije su po*eli, a?
Jo nisu ispitni rokovi.

25
00:02:08,216 --> 00:02:13,346
Neki klinci pad na ispitu zaklju*e
padom sa zgrade. Ali ne ovog puta.

26
00:02:13,513 --> 00:02:19,102
Mali nije lo student? -Diplomirao je
pre nekoliko godina. Kejsi Din.

27
00:02:19,477 --> 00:02:24,983
Na krovu smo nali pric, tablete i
kai*icu. Na ruci ima ubode od igle.

28
00:02:25,191 --> 00:02:29,404
O*ito se uradio i pomislio
da moe da leti. -Nije. Gledaj!

29
00:02:30,196 --> 00:02:34,868
Vidi ubode igle?
Poklapaju se s rupama na koulji.

30
00:02:34,993 --> 00:02:40,331
Kao da se ubo preko koulje.
-Ko to radi? -Niko.

31
00:02:40,790 --> 00:02:45,003
Mislim da je umro pre pada.

32
00:02:49,924 --> 00:02:53,094
DORDAN

33
00:02:54,425 --> 00:02:58,854
Obrada: Nidesi
www.prijevodi-online.org

34
00:03:14,365 --> 00:03:18,828
Hej, snagatore! Nikog nisi mogao
da nagovori da ti pomogne?

35
00:03:18,995 --> 00:03:23,874
Mogao si da im obe«a besplatno pi«e.
-Koje pi«e? Nemam ga.

36
00:03:24,292 --> 00:03:29,463
Zar nisi dobio dozvolu? -
ta «e mi
kad niko ne«e da mi dostavi pi«e?

37
00:03:29,714 --> 00:03:34,969
Mafija kontrolie distribuciju pi«a.
Pogodi ko je ef ove *etvrti? -Ko?

38
00:03:35,136 --> 00:03:39,515
Bleki Konroj.
-
ta? Ne moe da posluje s ubicom!

39
00:03:39,723 --> 00:03:44,645
Kad smo se poslednji put sreli,
uhapsio sam ga. -Ni mene ba ne voli.

40
00:03:44,770 --> 00:03:47,940
Zovi nekog drugog distributera.

4
[...]
Everything OK? Download subtitles