Preview Subtitle for Father Knows Best


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,047 --> 00:00:01,785
Од предходните епизоди.

2
00:00:01,922 --> 00:00:04,415
Што ако Убиецот со
камион за ладење исчезне?

3
00:00:04,904 --> 00:00:08,104
Не, има незавршена работа со мене.

4
00:00:08,241 --> 00:00:10,262
„Драг Кен, распарчена сум.

5
00:00:10,399 --> 00:00:13,174
Зошто те снема?
Те сака, Барби“.

6
00:00:13,727 --> 00:00:15,399
Пол се јави откако ти замина.

7
00:00:15,536 --> 00:00:17,500
Веќе излегол од затвор.
Преполно било.

8
00:00:17,530 --> 00:00:18,510
Можеш да поверуваш?

9
00:00:18,545 --> 00:00:20,090
Ја ебеш жена ми?

10
00:00:20,833 --> 00:00:23,892
Следниот пат, ќе ни текне
нешто да им кажеме на децата

11
00:00:24,255 --> 00:00:26,949
за да не мора вака да бегаш.

12
00:00:27,125 --> 00:00:28,908
Сакаш да има следен пат?

13
00:00:29,049 --> 00:00:30,493
Само сакам да си замина.

14
00:00:30,637 --> 00:00:33,123
Зошто не може да замине
и да исчезне засекогаш?

15
00:00:33,167 --> 00:00:34,681
Сакам да те раскинам.

16
00:00:34,708 --> 00:00:36,232
И јас тебе те посакувам.

17
00:00:36,395 --> 00:00:37,983
Поинаку е.

18
00:00:38,915 --> 00:00:41,131
Се чувствувам како...

19
00:00:42,828 --> 00:00:46,150
Не сакам да го кажам ова.
Звучи глупаво.

20
00:00:46,538 --> 00:00:49,071
Како да водиме љубов.

21
00:00:50,878 --> 00:00:53,222
„Барби, биди трпелива.

22
00:00:53,250 --> 00:00:55,941
Еден ден, ќе споделиме
едно ладно“.

23
00:00:56,000 --> 00:00:59,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

24
00:02:56,500 --> 00:02:59,142
ТАТКО ЗНАЕ НАЈДОБРО

25
00:03:06,936 --> 00:03:10,130
Фала им на тушевите.
Имам време да размислам...

26
00:03:10,276 --> 00:03:13,562
Сега ми е потешко бидејќи
сум во вистинска врска.

27
00:03:15,505 --> 00:03:17,203
Може?

28
00:03:17,308 --> 00:03:19,100
Секако.

29
00:03:20,796 --> 00:03:24,323
- Може да ми го подадеш сапунот?
- Да.

30
00:03:29,735 --> 00:03:31,093
Заклучено е!

31
00:03:33,076 --> 00:03:35,423
Мамо, ми се мочка!

32
00:03:35,796 --> 00:03:37,862
Веднаш ќе излезам, мило!

33
00:03:38,046 --> 00:03:40,302
- Почекај малку.
- Не можам!

34
00:03:40,675 --> 00:03:42,551
Извини.
Имам само еден тоалет.

35
00:03:42,558 --> 00:03:44,432
Природата го повикува.

36
00:03:47,116 --> 00:03:49,821
Супер. Од каде ти е
таа гадна лузна?

37
00:03:49,967 --> 00:03:50,711
Коди!

38
00:03:50,936 --> 00:03:53,413
Се мечував и победив.

39
00:03:54,917 --> 00:03:56,923
Мамо, треба да ги измијам забите.

40
00:03:56,958 --> 00:03:58,452
Што се случи со тропањето?

41
00:03:58,476 --> 00:04:00,421
Ќе доцнам на училиште.

42
00:04:00,536 --> 00:04:02,640
Ти миј си заби, ти мочкај,
а јас ќе...

43
00:04:04,375 --> 00:04:06,451
Леле, голема лузна.

44
00:04:06,496 --> 00:04:09,651
Се мечувал и победил.

45
00:04:14,925 --> 00:04:16,813
Што ти значи зборот „разделба“?

46
00:04:16,846 --> 00:04:19,342
За мене значи дека
си разделен,

47
00:04:19,376 --> 00:04:23,032
ама потоа ги решаваш проблемите.
Е ова моето беше лага.

48
00:04:23,167 --> 00:04:24,913
Знаев дека сака да се разведеме

49
00:04:25,086 --> 00:04:27,023
кога побара да се разделиме.
Значи ме излажа.

50
00:04:27,057 --> 00:04:29,423
Да, ама и ти кога ја
изневеруваше, така?

51
00:04:29,457 --> 00:04:30,670
- Еднаш. Еднаш ја изневерив.
- Добро.

52
00:04:30,707 --> 00:04:31,89
[...]
Everything OK? Download subtitles