Preview Subtitle for Don T Be A Menace To South Central While Drinking Your Juice In The Hood


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:22,654 --> 00:00:26,654
www.titlovi.com

3
00:00:29,654 --> 00:00:33,499
NE BUDI NAPAST PO JUNI CENTRAL
DOK PIJE
سUS U SVOM KRAJU

4
00:01:55,974 --> 00:01:59,049
"Jedan od svakih 10 crnih mukaraca «e biti
prisiljen da odgleda najmanje...

5
00:01:59,049 --> 00:02:02,933
...jedan film o odrastanju u kraju
u njihovom ivotu"

6
00:02:06,550 --> 00:02:10,394
"Najmanje jedan od 5 «e biti upucan u
bioskopu dok bude gledao film"

7
00:02:22,631 --> 00:02:26,475
"Ne bih stao da sam na tvom mestu"

8
00:02:28,919 --> 00:02:32,754
Ja «u da vam kaem kako je u kraju. Jer u kraju...

9
00:02:32,945 --> 00:02:35,706
...svako je meta.

10
00:02:35,745 --> 00:02:39,159
To mi se nije svidelo.
Ja «u vam re«i kako je stvarno u kraju.

11
00:02:39,197 --> 00:02:42,020
Vidite, u kraju ve«ina nas ne doivi 21-vu.

12
00:02:42,023 --> 00:02:45,250
Sre«an roَendan, ortak.

13
00:02:45,282 --> 00:02:46,687
Za mene? Da.

14
00:02:46,719 --> 00:02:49,820
Sre«an roَendan, brate
iz kraja. Za mene?

15
00:02:49,851 --> 00:02:53,685
Da. Poeli elju.

16
00:02:59,533 --> 00:03:03,366
Ne moje dete!

ta sam ti zgreila?

17
00:03:05,188 --> 00:03:09,021
Moj Boe! Dojila sam ga
ovim grudima!

18
00:03:13,623 --> 00:03:16,659

ta? Ovo nije tvoje dete.

19
00:03:16,690 --> 00:03:19,342
A?

20
00:03:19,375 --> 00:03:23,208
E ba neko sranje.

21
00:03:25,126 --> 00:03:28,321
Ja «u vam re«i kako je
stvarno iveti u kraju.

22
00:03:28,353 --> 00:03:32,187
Doselio sam se kod oca poto sam
kod mame iveo skoro ceo ivot.

23
00:03:32,763 --> 00:03:36,597
Ljaro, ne«u da visi po ulici.

24
00:03:36,884 --> 00:03:39,056
Ho«u da zavri kolu.

25
00:03:39,089 --> 00:03:41,837
Jer bez obrazovanja jedino to
moe da radi je:

26
00:03:41,868 --> 00:03:45,192
da prodaje drogu,
podvodi ene...

27
00:03:45,224 --> 00:03:48,163
...ili da radi kao obezbeÙŽenje
kod Edi Marfija.

28
00:03:48,195 --> 00:03:50,559
Uradila sam sve to mogu.

29
00:03:50,591 --> 00:03:54,298
Ja imam obrazovanje. Radila sam
dva posla da bih te izdravala.

30
00:03:54,330 --> 00:03:57,365
Ali ne mogu da te nau*im
kako da postane *ovek.

31
00:03:57,397 --> 00:04:01,007
To moe samo tvoj otac.

32
00:04:01,039 --> 00:04:04,330
Sada me poljubi i budi
dobar de*ko.

33
00:04:04,362 --> 00:04:08,197
Volim te, Ljaro.
I ja volim tebe, mama.

34
00:04:11,360 --> 00:04:13,053
Ho«u li te videti ponovo?

35
00:04:13,086 --> 00:04:16,919
Izvini, duo. Zna da u ovim filmovima
nema pozitivnih crnih enskih likova.

36
00:04:22,095 --> 00:04:25,929
Izvini!

37
00:04:27,463 --> 00:04:29,828
Ø«ale je davao sve od sebe
da me savetuje.

38
00:04:29,860 --> 00:04:33,694
Problem je u tome, to je on samo
2 godine stariji od mene.

39
00:04:33,886 --> 00:04:36,825
Rekao sam vam da
ne«u proklete satove!

40
00:04:36,857 --> 00:04:39,413

'a ima, crnjo?
'De si, «ale?

41
00:04:39,445 --> 00:04:42,832
Kako si? Kako ide?

42
00:04:42,864 --> 00:04:46,379
Pogledaj se. Ovaj crnja fura.
Pogledaj sebe, *ove*e.

43
00:04:46,410 --> 00:04:49,638
Porastao si. Poslednji put kada
sam te video, bio si ovoliki!

44
00:04:49,670 --> 00:04:53,504
Nisu te pustili na vonju u parku pa sam
morao da te vodim da se igra u pesku.

45
00:04:54,749 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles