Preview Subtitle for Apartment Girls


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,213 --> 00:00:06,779
Zato ljudi kau da je New York 'teak' grad?
Ve« neko vrijeme sam ovdje,

2
00:00:06,848 --> 00:00:11,084
i uklopila sam se. Skapirala sam metro,
prelazim ulicu tako da me ne udare,

3
00:00:11,152 --> 00:00:15,188
i nau*ila sam spimpati*an naziv
za idove. Bok, Hibrahame!

4
00:00:15,256 --> 00:00:20,460
Ono to pomae je imati prijatelja,
netko s kim «e pri*ati i druiti se.

5
00:00:20,527 --> 00:00:27,766
Za mene je to moja cimerica Chloe.
Uskoro «emo biti i na slici zajedno.

6
00:00:32,072 --> 00:00:36,474
Eli, stoji tu svako jutro,
*ekaju«i da podignem roletne?

7
00:00:36,543 --> 00:00:40,913
Ne laskaj sebi. I da, stojim.
-Vidi ti to! Jednom sam rekla Chloe

8
00:00:41,081 --> 00:00:45,950
da mi je vo«ni jogurt od borovnice omiljeni,
pa je napunila friider njime.

9
00:00:46,018 --> 00:00:50,055
Bitno je imati prijatelje u New Yorku,
jer moe biti naporan (tvrd),

10
00:00:50,123 --> 00:00:54,391
kao i mnoge stvari. -Krivo mi je.
Zauzeta sam radom u kafi«u,

11
00:00:54,459 --> 00:00:59,662
traim 2. posao na Vol Stritu, nisam imala
vremena za druenje s Chloe, do sada!

12
00:00:59,730 --> 00:01:04,801
Zvu*i zabavno. A zna to nije?
Hvalisanje o poslu u vrijeme krize.

13
00:01:04,869 --> 00:01:09,005
Danas mi je prvi slobodan dan,
pa «u je pitati da se druimo.

14
00:01:09,072 --> 00:01:15,277
I«i «emo na piknik u Central Park,
ili... -Prestanite s pri*om!

15
00:01:15,345 --> 00:01:19,148
O, netko je ustao!
Ho«e da se druimo danas?

16
00:01:19,216 --> 00:01:25,086
Osje«am se tko da svinja srala po meni.
Kao da je jela indijsku, i izbacila sve.

17
00:01:25,154 --> 00:01:29,090
Neki lik je ispod tebe. Bok.

18
00:01:29,158 --> 00:01:35,296
Ne budi ga. Izmrcvarila sam ga sino«.
-Daj, elim da vidim tvoj New York.

19
00:01:35,364 --> 00:01:39,501
Pokai mi to voli
u vezi njega. -Pa...

20
00:01:39,568 --> 00:01:43,003
ima neto to bismo mogle,
ali je malo 'turisti*ki'.

21
00:01:43,071 --> 00:01:46,973
Sa lijeve strane moete vidjeti
zgradu u kojoj je izbio poar 1927.

22
00:01:47,042 --> 00:01:51,611
Kau da se po vetrovitoj no«i moe
osjetiti miris rezanaca i izgorjele kose.

23
00:01:51,679 --> 00:01:54,680
Boe, koliko volim New York!

24
00:01:54,748 --> 00:02:00,116
Prijevod i obrada: dowla87
prijevodi-online.org

25
00:02:04,558 --> 00:02:06,125
Samo su to nali...

26
00:02:06,193 --> 00:02:11,864
M. sestra je isjekla karlicu, spakirala
u kovertu, i stavila u ovo sandu*e.

27
00:02:11,932 --> 00:02:19,137
Ono kad sasvim sigurno mora umrijeti
u toku no«i, a? -Mitchell, ono, zakon si!

28
00:02:19,205 --> 00:02:23,408
New York! Ovdje se smijemo smrti!

29
00:02:23,476 --> 00:02:27,946
Mala, nemoj previe da se smije.
Jo jedna mlada ena je ubijena jutros.

30
00:02:28,013 --> 00:02:31,682

esta ovog leta. Da pozove njene
i kae im kako je to smijeno?

31
00:02:31,749 --> 00:02:35,553
Samo smo se nasmijali...
-OK, tko bi da uina i da pia?

32
00:02:37,021 --> 00:02:42,193
Imam bonitu i sendvi*e s tunom.
Upozorenje: led je ovlaio lepinje.

33
00:02:42,260 --> 00:02:47,663
Ponijela sam uinu od ku«e.
Jogurt s borovnicama.

34
00:02:47,731 --> 00:02:51,634
Moj omiljeni. -Super.
Vrijeme je i za moju uinu.

35
00:02:51,702 --> 00:02:55,371
Ali, trebala bi to da obavim
u toaletu. Ima puno pandura okolo.

3
[...]
Everything OK? Download subtitles