Preview Subtitle for Big Bad Wolf


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,198 --> 00:00:03,392
дИССЕ СУБС ЕР ФЛЙЕТ ИНД АФ:
тХЕсЕАхАВКсУББЕРС!

2
00:00:03,393 --> 00:00:07,243
нР БЕСТЫРЕЛСЕН КОММЕР, КАН ДЕ
МСКЕ СЕ ЙЕГ ХАР МИСИНФОРМЕРЕТ РЕГЕРИНГЕН.

3
00:00:07,244 --> 00:00:10,540
- дУ СКАЛ БАРЕ СТТТЕ МИГ.
- хР. дУРАНТ ЕР ЖАРЕТГТСФНГСЛЕТ.

4
00:00:10,541 --> 00:00:13,283
хР. бОХАННОН,
ЖИЛ ДУ ФРДИГГРЕ ДЕННЕ БАНЕ?

5
00:00:14,640 --> 00:00:18,210
- дУ ОГ ЙЕГ ХАР СКАБТ ДЕТ.
- дУ КАН ИККЕ Ф ЕТ СОРТ БАРН.

6
00:00:18,211 --> 00:00:19,956
дУ МЕНЕР ДИТ БАРН.

7
00:00:21,329 --> 00:00:24,436
дУ ГЙОРДЕ ДЕТ С НЕМТ
АТ ТАГЕ ХЕНДЕ ФРА ДИГ.

8
00:00:24,437 --> 00:00:27,724
- дУ ЕР ЕТ ОНДТ ДУМТ СЖИН.
- фАРЖЕЛ.

9
00:00:28,000 --> 00:00:31,074
сУБТИТЛЕС ДОВНЛОАДЕД ФРОМ ВВВ.оПЕНсУБТИТЛЕС.ОРГ

10
00:01:03,979 --> 00:01:05,879
цУЛЛЕН.

11
00:01:12,803 --> 00:01:16,108
дЕТ ХАР ЖРЕТ ЕН ЛАНГ ЖИНТЕР, КНГТ.

12
00:01:17,378 --> 00:01:20,687
лГ ДИГ НЕД ОГ СЛАП АФ.

13
00:01:22,490 --> 00:01:24,558
ф НОГЕТ СЖН.

14
00:01:26,531 --> 00:01:32,608
г ЖК ДОКТОР... ДУ ЕР ИККЕ ЖИРКЕЛИГ.
дУ ЕР ИККЕ ЖИРКЕЛИГ.

15
00:01:35,468 --> 00:01:39,995
дИТ ЛЫС БРНДЕР НЕД, цУЛЛЕН.

16
00:01:43,370 --> 00:01:46,679
сНАРТ СЛУККЕС ДЕТ.

17
00:01:53,629 --> 00:02:00,407
дЕТ ЖАР БАРЕ ЖИНДЕН, ИККЕ АНДЕТ.
бАРЕ ЖИНДЕН.

18
00:03:55,115 --> 00:03:59,616
кОМ ЖК ХЕРФРА. кОМ С ЖК ХЕРФРА!

19
00:03:59,617 --> 00:04:03,924
кОМ ЖК ХЕРФРА ДИН
ЛАТТЕРЛИГЕ МГХУНД.

20
00:04:04,307 --> 00:04:08,427
кОМ ЖК ФРА МИН ЙЕРНБАНЕ.

21
00:04:11,329 --> 00:04:14,629
мИН САТАНС ЙЕРНБАНЕ.

22
00:04:42,287 --> 00:04:44,590
сПАРКЫ?

23
00:08:10,018 --> 00:08:13,389
жЕД ДУ, ХЖОР ДЕР ЕР ЕН НЕГЕР
МЕД ЕН МРКЕТ ХЖИД КЖИНДЕ?

24
00:08:13,390 --> 00:08:16,293
хАН ЕР ДЕРНЕДЕ БАГ САЖЖРКЕТ.

25
00:08:25,428 --> 00:08:30,895
дЕТ ЖАР САТАНС.
йЕГ ХРТЕ, ДУ ЖАР ФРОССЕТ ХЕЛТ ТИЛ.

26
00:08:30,896 --> 00:08:35,578
- тАК ФОРДИ ДУ КОМ ФОРБИ.
- лУК ДРЕН!

27
00:08:35,579 --> 00:08:38,103
кЖИНДЕН ЛИДЕР.

28
00:08:38,104 --> 00:08:41,471
еР БАБЫЕН ТТ П?

29
00:08:41,472 --> 00:08:43,139
бАБЫЕН КОММЕР ОМ ДУ ЕР ХЕР
ЕЛЛЕР ЕЙ.

30
00:08:43,140 --> 00:08:45,642
хЖАД ФАНДЕН МЕНЕР ДУ МЕД ДЕТ?

31
00:08:45,643 --> 00:08:48,347
дУ СКАЛ КОММЕ МЕД МИГ ТИЛ нЕВ ыОРК.
йЕРНБАНЕФОРРЕТНИНГЕР.

32
00:08:48,348 --> 00:08:50,314
лИГЕ НУ ХАР ЙЕГ ИККЕ ИНГЕН
АНДЕЛ И ЙЕРНБАНЕН.

33
00:08:50,315 --> 00:08:54,421
мЕН ЙЕГ ЕР ЙЕРНБАНЕБОСС,
ОГ ДЕТ ХЕР ЕР ЕН ЙЕРНБАНЕБЫ.

34
00:08:54,422 --> 00:08:56,955
кОМ МЕД МИГ НУ, ЕЛЛЕРС ЕР
ДУ ХЕР ИККЕ, НР ЙЕГ КОММЕР ТИЛБАГЕ.

35
956 --> 00:09:00,794
тАГ ЙЕРЕС СНАК УДЕНФОР, ТАК!

36
00:09:09,169 --> 00:09:12,234
хЖАД ЖИЛ ДУ ХАЖЕ МИГ ТИЛ АТ ГРЕ?

37
00:09:14,473 --> 00:09:19,377
- пАС П МИГ МЕНС ЙЕГ СОЖЕР.
- мОД ХЖЕМ?

38
00:09:19,378 --> 00:09:22,444
нОГЛЕ ДУ КАН СЕ, АНДРЕ КАН ДУ ИККЕ.

39
00:09:22,445 --> 00:09:26,515
дУ ХАР МИСТЕТ ФОРСТАНДЕН И СНЕЕН.
дУ ЕР СКР.

40
00:09:26,516 --> 00:09:30,648
тЖРТИМОД, МИН СОРТЕ ЖЕН...

41
00:09:30,649 --> 00:09:34,353
йЕГ ХАР АЛДРИГ ТНКТ МЕРЕ КЛАРТ.

42
00:09:34,354 --> 00:09:39,757
сИГ ХЖАД ДУ ТНКЕР, ТАГ ДИН ЙАККЕ.
тОГЕТ ЖЕНТЕР.

43
00:09:45,366 --> 00:09:47,666
йЕГ ХРТЕ ДЕТ.

44
00:09:58,514 --> 00:10:01,643
- йЕГ КАН ИККЕ ФОРЛАДЕ ДИГ СДАН.
- хАН ХАР РЕТ.

45
00:10:01,644 --> 00:10:03,523
бАРНЕТ КОММЕР УАНСЕТ.

46
00:10:06,328 --> 00:10:09,496
- йЕГ ЖИЛ ЖРЕ ХЕР.
- йЕГ САГДЕ ТАГ АФСТЕД.

47
00:10:09,
[...]
Everything OK? Download subtitles