Preview Subtitle for Doorways


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,054 --> 00:00:02,387
Hulk nié‘™t!

2
00:00:04,658 --> 00:00:06,324
Zni鑤e Hulka!

3
00:00:06,326 --> 00:00:08,760
C韑 zam禅en, pane!
Rakety vyp醠eny!


4
00:00:10,761 --> 00:00:13,761
1x01 - Doorway to Destruction, part 1

5
00:00:18,838 --> 00:00:20,105
Katapult! Katapult!

6
00:00:21,000 --> 00:00:24,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

7
00:00:30,517 --> 00:00:31,850
Vid靗i jste ty kamery?

8
00:00:31,852 --> 00:00:33,852
Kdysi je pou烅vala arm醖a

9
00:00:33,854 --> 00:00:37,456
k natå¾¼en zué´Œvosti
m閔o velk閔o zelen閔o k醡o歟

10
00:00:37,458 --> 00:00:39,691
a ukazovala ho cel閙u sv靦u

11
00:00:39,693 --> 00:00:42,627
jako monstrum,
kter閔o je pot鴈ba se ob醰at.

12
00:00:42,629 --> 00:00:45,864
Nyn se je chyst醡 pou烅t,
abych uk醶al novou podobu Hulka.

13
00:00:45,866 --> 00:00:49,835
Poj飔e... je tady n靕do
s k齧 chci, aby jste se sezn醡ili.

14
00:00:49,837 --> 00:00:51,136
Tam dole.

15
00:00:59,278 --> 00:01:03,115
Pstup povolen... Rick Jones.

16
00:01:03,117 --> 00:01:05,817
Hulku, co n靔ak dobr slovo,
m鵭 br醕ho?

17
00:01:05,819 --> 00:01:08,687
- Vypadni.
- Chce sly歟t n靔ak skv靗 zpr醰y?

18
00:01:08,689 --> 00:01:11,223
Ne.
Cht靗 jsi m vid靦?

19
00:01:11,225 --> 00:01:13,825
Chyst醡 se ud靗at web seri醠.
Uh醖ne o kom bude?

20
00:01:13,827 --> 00:01:15,560
A t to ani nenapadne.

21
00:01:15,562 --> 00:01:18,630
Chci dok醶at sv靦u, 瀍 nejsi ty-v須-co,

22
00:01:18,632 --> 00:01:20,832
uk醶at cel閙u sv靦u Hulka,
kter閔o zn醡 a m醡 r醖.


23
00:01:20,834 --> 00:01:22,467
Nebude to fungovat, Ricku.

24
00:01:22,469 --> 00:01:25,871
Lid v瀌y uvid Hulka jako monstrum.

25
00:01:25,873 --> 00:01:28,707
Tady d鵹靣yhodn zpravodajstv
J. Jonaha Jamesona


26
00:01:28,709 --> 00:01:30,675
s novou hrozbou pro lidstvo.

27
00:01:30,677 --> 00:01:32,544
Mysleli jste si, 瀍 Spiderman byl 歱atn?

28
00:01:32,546 --> 00:01:36,748
Zelen nemysl韈 Goli釟
zn醡 jako Hulk je mnohem hor氻.


29
00:01:36,750 --> 00:01:38,450
M醡e exkluzivn nahr醰ku

30
00:01:38,452 --> 00:01:41,720
dal氻ho nespoutan閔o d靚
tohoto zelené–”o monstra.


31
00:01:41,722 --> 00:01:44,289
Nespoutan z醔ava.

32
00:01:44,291 --> 00:01:47,926
Hulk je nejlepæ°».
Je 鸀asn.

33
00:01:47,928 --> 00:01:49,528
Jo, pravda.

34
00:01:52,432 --> 00:01:55,400
Pod韛ej Hulku, pro chce str醰it
zbytek sv閔o 瀒vota

35
00:01:55,402 --> 00:01:57,869
skryt v té– o cele
star vojensk z醟ladny?

36
00:01:57,871 --> 00:02:00,338
Dokud jsem tady dole,
tak neztrat韒 kontrolu.

37
00:02:00,340 --> 00:02:01,540
Nikdo nebude zran靚.

38
00:02:01,542 --> 00:02:04,910
Skv靗. Ano, skromn hrdina
to je co poté´ˆbuji

39
00:02:04,912 --> 00:02:06,845
ale m鶠e to... uh,
ci jeæ­µ jednou na kameru.

40
00:02:06,847 --> 00:02:09,414
Ricku...

41
00:02:09,416 --> 00:02:12,684
- Co to bylo?
- Problé–™y.

42
00:02:12,686 --> 00:02:14,819
P鴌ch醶 to z vrchu p鵯 m韑e nad n醡i.

43
00:02:14,821 --> 00:02:16,788
Z鵶ta.

44
00:02:18,358 --> 00:02:21,927
- A dej ty kamery pry.
- Ne, poé‘›ej.

45
00:02:34,640 --> 00:02:37,542
Probl閙y ve m靤t.
Vypad to, 瀍 m pot鴈buj.

46
00:02:37,544 --> 00:02:39,244
萢s ni鑙t.

47
00:02:41,065 --> 00:02:43,819
sync: f1nc0
<
[...]
Everything OK? Download subtitles