Preview Subtitle for Buta


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:12,200 --> 00:00:17,200
Peklad: Lik, Viki
Timing: Lik
Korektury: shinji
asovn: raptorCZ pro verzi [a4e]

3
00:00:25,300 --> 00:00:31,200
Tento film se odehrv ve Stedomo v dob...

4
00:00:31,200 --> 00:00:36,700
kdy hydroplny vldly mom. Vyprv pbh statenho vepe...

5
00:00:36,700 --> 00:00:42,200
...kter bojoval se vzdunmi pirty o svou est, lsku i bohatstv.

6
00:00:42,200 --> 00:00:47,499
Hrdina naeho pbhu se nazv Porco Rosso.

7
00:00:53,400 --> 00:01:00,600
PORCO ROSSO

8
00:01:54,310 --> 00:01:58,140
Rychle, Porco Rosso, vstvej. Mamma Aiuto se do toho dali.

9
00:01:58,200 --> 00:02:02,500
Mamma Aiuto? Mal ryby nelovm.

10
00:02:02,500 --> 00:02:05,950
Pepadli vletn lo z Bentek. Ta lo veze vplaty dln spolenosti.

11
00:02:05,950 --> 00:02:07,960
A to je vechno?

12
00:02:07,960 --> 00:02:12,830
No... Toti... Na t lodi pr je i dv kolka na przdninovm vlet.

13
00:02:13,209 --> 00:02:15,200
To t pijde na spoustu penz.

14
00:02:15,200 --> 00:02:17,310
Vzthnu na to odstavec ti ze smlouvy 14.

15
00:02:17,310 --> 00:02:19,179
A tyku, taky.

16
00:02:21,989 --> 00:02:23,599
Stjte!

17
00:02:23,599 --> 00:02:25,679
Zastavte, nebo vs potopme!

18
00:02:25,679 --> 00:02:27,089
Zastavte!

19
00:02:26,119 --> 00:02:27,950
J, oni ns unesou!

20
00:02:27,000 --> 00:02:28,319
Pirti! Nmon pirti!

21
00:02:28,319 --> 00:02:30,979
dn nmon. To jsou vzdun pirti!

22
00:02:57,640 --> 00:03:00,450
Chtlo by to generlku, co?

23
00:03:32,069 --> 00:03:33,849
Vy jste zloinci?

24
00:03:33,849 --> 00:03:35,149
No jje.

25
00:03:35,149 --> 00:03:36,800
A my jsme rukojm?

26
00:03:36,800 --> 00:03:37,890
Pesn tak.

27
00:03:37,890 --> 00:03:39,319
Vm se k vzdun pirti, vite?

28
00:03:39,319 --> 00:03:40,550
Chytr holika.

29
00:03:40,550 --> 00:03:42,009
Hele, lebka!

30
00:03:42,009 --> 00:03:43,470
Bezva, e jo?

31
00:03:42,759 --> 00:03:44,509
Tak up, up!

32
00:03:44,509 --> 00:03:46,830
Mme jet moc prce.

33
00:03:47,209 --> 00:03:49,860
Chceme jich vech patnct?

34
00:03:49,860 --> 00:03:52,399
Samozejm. Nebylo by pkn rozdlit kamardky.

35
00:04:11,099 --> 00:04:12,500
Pozd.

36
00:04:13,080 --> 00:04:15,660
Dvtka byla unesena!

37
00:04:15,660 --> 00:04:17,819
Pivete je zptky!

38
00:04:18,379 --> 00:04:20,660
Letli tamtudy!

39
00:04:29,740 --> 00:04:31,960
Ne! Tamtudy ne!

40
00:04:32,689 --> 00:04:36,009
Je mi jasn, co maj za lubem.

41
00:04:36,009 --> 00:04:40,979
Ti lakomci maj hluboko do kapsy, take budou etit benznem.

42
00:04:40,979 --> 00:04:43,999
U prvnho ostrova to oto, sotva budou z dohledu.

43
00:04:46,629 --> 00:04:48,229
Kruci!

44
00:04:55,809 --> 00:04:57,550
Ksakru, ty...

45
00:05:10,890 --> 00:05:13,240
Zatracen prce.

46
00:05:18,020 --> 00:05:19,370
Tady jsou!

47
00:05:33,270 --> 00:05:34,740
Co je zase tohle?

48
00:05:34,740 --> 00:05:37,029
Vyhldkov let po ostrovech...

49
00:05:37,029 --> 00:05:40,129
Podvejte! To je pak!

50
00:05:40,129 --> 00:05:42,729
Ten je roztomil.

51
00:05:42,729 --> 00:05:44,930
Pozor, aby vs nkdo neunesl!

52
00:05:44,930 --> 00:05:46,930
Byla by vs
[...]
Everything OK? Download subtitles