Preview Subtitle for Tate


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:47,000 --> 00:01:51,500
25 fps

2
00:01:56,160 --> 00:02:00,950
Grappig, ik denk dat
ik mijn geboorte nog kan herinneren.

3
00:02:01,080 --> 00:02:05,039
De eerste twee weken
van mijn leven had ik geen naam.

4
00:02:05,160 --> 00:02:07,720
Dede kon maar geen naam kiezen.

5
00:02:08,600 --> 00:02:10,556
Uiteindelijk werd het Fred.

6
00:02:11,320 --> 00:02:15,598
Ze zei dat ze nog nooit een klein jochie
had gekend dat Fred heette.

7
00:02:16,480 --> 00:02:20,871
Als ik als succesvol danseres werk,
krijg je zoveel frietjes als je wilt.

8
00:02:21,000 --> 00:02:23,150
Maar nu moet je deze troep eten.

9
00:02:23,280 --> 00:02:25,510
- Jawel.
- Nee.

10
00:02:27,360 --> 00:02:31,990
Als je denkt dat ik een trein ga nadoen
zodat je je mond opendoet,

11
00:02:32,120 --> 00:02:35,669
- Vergis je je lelijk.
- Koffer.

12
00:02:36,680 --> 00:02:41,310
Wat heb je toch vandaag?
Geen koffer. Dat is eten.

13
00:02:41,440 --> 00:02:45,513
- Koffer, mama.
- Nee Fred, dat is een bord.

14
00:02:48,000 --> 00:02:51,276
Kijk dan, het is geen koffer.
Het is een bord.

15
00:03:10,680 --> 00:03:16,198
Toen ik in de eerste klas zat, was 't
duidelijk dat ik niet zoals de rest was.

16
00:03:19,680 --> 00:03:22,194
Zeker niet zoals Matt Montini.

17
00:03:23,240 --> 00:03:25,800
Tegen hem kijk ik het meest op.

18
00:03:28,280 --> 00:03:31,431
Matt Montini is altijd
aanvoerder bij 't voetballen.

19
00:03:32,760 --> 00:03:35,320
Hij heeft altijd iemand om mee te eten.

20
00:03:35,440 --> 00:03:38,079
- En Fred?
- Tate is een sukkel.

21
00:03:42,840 --> 00:03:46,037
- Wat 'n oen.
- Tate kan niets.

22
00:03:58,760 --> 00:04:01,433
Eerst zei juf Nimvel tegen Dede

23
00:04:01,560 --> 00:04:05,030
dat ik nooit oplette,
en waarschijnlijk achterlijk was,

24
00:04:05,160 --> 00:04:10,359
en dat ik als Amerikaans burger
weinig van de toekomst kon verwachten.

25
00:04:10,480 --> 00:04:14,314
Een week later zei ze dat ik
de tweede klas moest overslaan,

26
00:04:14,440 --> 00:04:18,115
misschien zelfs de hele lagere school.

27
00:04:22,760 --> 00:04:25,672
Ik wil alleen dat ik
's middags met iemand kan eten.

28
00:04:30,760 --> 00:04:33,558
Dames en heren, wie volgt?

29
00:04:34,160 --> 00:04:35,878
Fred Tate?

30
00:04:46,720 --> 00:04:48,676
Engerd.

31
00:04:48,800 --> 00:04:51,314
Goed, laten we nette burgers zijn,

32
00:04:51,440 --> 00:04:53,715
en heel stil zijn voor Fred.

33
00:04:57,040 --> 00:05:01,033
We hebben bezoek.
Wat leuk u te zien, Miss Tate.

34
00:05:01,360 --> 00:05:04,477
Fred en ik gingen net een duet zingen.

35
00:05:04,800 --> 00:05:06,711
Hij moet naar de dokter.

36
00:05:06,960 --> 00:05:11,476
Dan zingen we het snel een keertje maar,
als u dat goed vindt.

37
00:05:11,600 --> 00:05:13,431
Ja hoor.

38
00:05:24,720 --> 00:05:29,271
- Je speelde het weer achterstevoren.
- Het is een stom lied, Dede.

39
00:05:32,760 --> 00:05:36,036
ledereen vraagt altijd wie mijn vader is.

40
00:05:36,160 --> 00:05:40,631
Dede zegt dat ik geen vader heb.
Dat ik de Onbevlekte Ontvangenis ben.

41
00:05:41,560 --> 00:05:45,189
Dat is nogal een verantwoordelijkheid
voor 'n klein jongetje.

42
00:05:54,480 --> 00:05:58,871
Zijn allergien worden wel beter, maar
zijn maag gaat helemaal niet vooruit.

43
00:05:59,000 --> 00:06:01,230
Volgt hij zij
[...]
Everything OK? Download subtitles