Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:13,260 --> 00:01:18,491
PHV 2012 uv醖

3
00:01:20,000 --> 00:01:24,889
v hlavn roli

4
00:01:26,500 --> 00:01:32,289
CESTA RAJSK SMRTI

5
00:01:33,000 --> 00:01:36,089
hraj

6
00:01:54,000 --> 00:01:58,089
n醡靦
scé–ša

7
00:01:59,000 --> 00:02:04,089
v齪rava
kost齧y

8
00:02:08,300 --> 00:02:12,089
sté´Œh

9
00:02:14,000 --> 00:02:18,089
hudba

10
00:02:18,800 --> 00:02:21,189
kamera

11
00:02:22,000 --> 00:02:25,189
vedouci v齬oby

12
00:02:26,000 --> 00:02:30,189
produkce

13
00:02:36,000 --> 00:02:41,189
ré—‰ie

14
00:05:23,560 --> 00:05:25,645
Zn釟 p鴈ce mo瀗osti Chemicalu.

15
00:05:25,820 --> 00:05:28,770
Zn醡.
Chce to é‘‘s.

16
00:05:29,400 --> 00:05:31,927
Ztr醫u uvedeme
jako pro歭ou z醨uku.

17
00:05:32,400 --> 00:05:33,927
Pro歭 z醨uka u penicil韓u?

18
00:05:34,280 --> 00:05:36,521
P鴈s vl醖u ho dod醡e,
jako pomoc indické–™u lidu.

19
00:05:36,600 --> 00:05:39,968
Omluvte m, pros韒, m醡e probl閙
s italskou poboé‘›ou.

20
00:05:40,320 --> 00:05:43,449
V韒. A to vydi Malone.
D韐y.

21
00:05:43,800 --> 00:05:45,725
Pé´ˆpojte to sem.

22
00:05:45,800 --> 00:05:48,009
Ne nehroz 炨dne nebezpe桧.
Bu飔e klidni.

23
00:05:51,600 --> 00:05:54,082
- Hal, Okam烅k pros韒!
- Hal, tady je Bob Malone.

24
00:05:58,400 --> 00:06:01,450
Pane Leroy,
New York na dvojce, pan Malone.

25
00:06:02,120 --> 00:06:04,282
Jak se da, Malone?!

26
00:06:05,360 --> 00:06:09,251
Ky je pan Meade zanepr醶dn靚,
tak to projedn醡e spolu.

27
00:06:09,760 --> 00:06:12,525
Sna烅me se to rychle vydit.

28
00:06:13,200 --> 00:06:14,850
羘o, 醤o, jsem pro!

29
00:06:14,920 --> 00:06:16,445
V韙e pane Leroy...

30
00:06:16,520 --> 00:06:20,127
Spoleé‘žost netoleruje podobn chyby.
Ne, nen to vyhr鸀ka!

31
00:06:21,040 --> 00:06:23,611
Sprovo飔e to rychle ze sv靦a!

32
00:06:23,920 --> 00:06:26,479
Zbavte se toho!
Rozum韙e?

33
00:06:26,480 --> 00:06:29,848
Ne, dod醰ky se ur鑙t nezpozd.

34
00:06:30,800 --> 00:06:32,768
Za to v醡 ru桧m!

35
00:06:33,320 --> 00:06:34,719
Jist!

36
00:06:34,720 --> 00:06:36,559
Na schledanou, Malone!

37
00:06:36,560 --> 00:06:38,528
Plukovn韐u, bu se dohodneme,

38
00:06:38,680 --> 00:06:41,763
nebo do toho jdu s醡!

39
00:06:42,280 --> 00:06:45,879
Nezapome騮e, 瀍 jste tu jen
jako host.

40
00:06:45,880 --> 00:06:48,008
Nikdo o ni鑕m nev, nic nen ofici醠ni.

41
00:06:48,400 --> 00:06:52,610
Ano, to se v醡 povedlo.

42
00:06:52,800 --> 00:06:55,559
Nikdo m nepodezv,
瀍 nepatm k olej狲ske firm.

43
00:06:57,760 --> 00:07:01,683
Kdy chcete jen p醨 fe濁k,
je lepæ°» toho nechat.

44
00:07:03,800 --> 00:07:05,768
Hned te!

45
00:07:06,360 --> 00:07:07,479
M醡e zabr醤it prodeji drog!

46
00:07:07,480 --> 00:07:10,399
Ale nem醡e dostate鑞 prost鴈dky...

47
00:07:10,400 --> 00:07:13,319
aby jsme vas mohli nejak krejt!

48
00:07:13,320 --> 00:07:14,810
Kolikr醫 to m醡 opakovat!

49
00:07:14,880 --> 00:07:18,759
Nech醦ete, 瀍 It醠ie je jen
jen etapa na cest drog?

50
00:07:18,760 --> 00:07:22,919
Katagena, Hong Kong, Amsterdam, 仨m

51
00:07:22,920 --> 00:07:24,888
a odtud pmo Spojen st醫y!

52
00:07:25,480 --> 00:07:28,211
Noo... kdy ten okruh pé´ˆruæ°»me,

53
00:07:28,280 --> 00:07:30,328
je z toh
[...]
Everything OK? Download subtitles