Preview Subtitle for Lamerica Cd2srt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:20,954 --> 00:00:22,945
7 Nisan 1939:

3
00:00:23,089 --> 00:00:25,080
Ä°talyan birlikleri,
Adriyatik'in diğer kıyısında...


4
00:00:25,225 --> 00:00:27,625
...karaya ayak bastı...

5
00:00:27,761 --> 00:00:30,628
...ve Ä°talya ile
Arnavutluk arasında...


6
00:00:30,764 --> 00:00:33,289
...FaÅŸist bir ittifak...

7
00:00:33,466 --> 00:00:36,026
...oluÅŸturuldu.

8
00:00:36,302 --> 00:00:38,293
O günlere ait tarihler...

9
00:00:38,471 --> 00:00:40,496
...çok önemlidir.

10
00:00:40,774 --> 00:00:43,607
12 Nisan: Arnavutluk Meclisi...

11
00:00:44,010 --> 00:00:45,978
...İtalya Kralına,
Arnavutluk tacı...


12
00:00:46,112 --> 00:00:48,239
...sunmaya karar verdi.

13
00:00:48,448 --> 00:00:50,609
14 Nisan: Hükümet...

14
00:00:50,784 --> 00:00:53,116
...bu yeni unvanı onayladı.

15
00:00:53,353 --> 00:00:55,787
15 Nisan: FaÅŸist Konsey...

16
00:00:56,056 --> 00:00:58,047
...birliÄŸi kabul etti.

17
00:00:58,158 --> 00:01:00,126
22 Nisan: Arnavut FaÅŸist Partisi...

18
00:01:00,393 --> 00:01:02,327
...Tiran'da kuruldu.

19
00:01:02,629 --> 00:01:05,621
29 Nisan: Arnavutluk Meclisi...

20
00:01:06,032 --> 00:01:09,798
...her iki ordunun
birleÅŸmesine karar verdi.


21
00:01:11,237 --> 00:01:13,205
Silahlı kuvvetlerin
birleÅŸmesini...


22
00:01:13,373 --> 00:01:16,001
...diğer müşterek
giriÅŸimler izledi.


23
00:01:16,476 --> 00:01:18,205
Mahkemeler düzenlendi...

24
00:01:18,344 --> 00:01:21,177
...okullar ve
hastaneler açıldı.


25
00:01:21,815 --> 00:01:24,010
Sıtmayla savaşta
köylülere yardım için...


26
00:01:24,350 --> 00:01:27,342
...kırsal sağlık merkezleri
oluÅŸturuldu.


27
00:01:28,188 --> 00:01:30,656
Toprak drenajları ve yollar...

28
00:01:30,824 --> 00:01:32,655
...köylüler için konutlar...

29
00:01:32,792 --> 00:01:35,260
...ve nihayet,
cahil Arnavutlara...


30
00:01:35,662 --> 00:01:38,563
...medeniyet getiren Ä°talya'ya...

31
00:01:38,698 --> 00:01:40,757
...teşekkürler!

32
00:01:51,544 --> 00:01:53,637
Durazzo'da karaya çıkan...

33
00:01:53,780 --> 00:01:56,510
...ve gelişleri tüm
Arnavutluk'ta...


34
00:01:57,050 --> 00:01:59,211
...içtenlikle ve coşkuyla...

35
00:01:59,319 --> 00:02:01,253
...karşılanan Duce'nin
muhafızları...


36
00:02:01,387 --> 00:02:03,548
...cesur duruşlarıyla...

37
00:02:03,690 --> 00:02:06,181
...Arnavutluk halkını...

38
00:02:06,359 --> 00:02:08,691
...kendilerine hayran bıraktı.

39
00:02:09,362 --> 00:02:12,525
Acilen Tiran'a
doğru yola çıkan...


40
00:02:13,266 --> 00:02:15,461
...Dışişleri Bakanı Ciano...

41
00:02:15,635 --> 00:02:18,126
...Kral Zog'un kötü yönetimine...

42
00:02:18,304 --> 00:02:20,135
...ve halkın yoksulluğuna...

43
00:02:20,306 --> 00:02:22,740
...son veren büyük İtalya'nın...

44
00:02:22,876 --> 00:02:25,367
...temsilcisi olması sebebiyle...

45
00:02:25,512 --> 00:02:28,174
...coşkuyla karşılandı.

46
00:02:33,475 --> 00:02:50,375
Çeviri: BitterMoon
bittermoon@turkcealtyazi.org

47
00:02:5
[...]
Everything OK? Download subtitles