Preview Subtitle for Lilo Stitch


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:29,840 --> 00:00:33,840
www.titlovi.com

3
00:00:36,840 --> 00:00:44,720
LILO I STIÈ 2: STIÈ SE KVARI

4
00:01:07,960 --> 00:01:10,838
Aloha.
- Å ta?

5
00:01:12,360 --> 00:01:14,191
Æaoo.

6
00:01:35,920 --> 00:01:38,388
Stiè, zašto ovo radiš?

7
00:01:41,440 --> 00:01:43,112
Molim te, prestani.

8
00:01:53,760 --> 00:01:55,751
Prestani, Stiè. Nemoj...

9
00:01:58,440 --> 00:02:00,874
Ne, Stiè!

10
00:02:00,960 --> 00:02:03,997
Probudi se, probudi se!

11
00:02:04,080 --> 00:02:06,389
Probudi se, Stiè.
Probudi se.

12
00:02:06,480 --> 00:02:08,755
Stiè, probudi se.

13
00:02:08,840 --> 00:02:12,276
U redu je, ne brini.

14
00:02:12,360 --> 00:02:15,352
Imao si još jednu noænu moru.

15
00:02:15,440 --> 00:02:18,876
Izgleda da je bila loša.

16
00:02:18,960 --> 00:02:21,076
Znaš šta to znaèi, zar ne?

17
00:02:21,160 --> 00:02:24,675
Veoma intreresantno.

18
00:02:24,760 --> 00:02:27,035
Zašto mi ne kaeš šta se dogodilo posle?

19
00:02:27,120 --> 00:02:30,669
Pa...

20
00:02:30,760 --> 00:02:32,716
Shvatam.

21
00:02:32,800 --> 00:02:34,631
Onda...

22
00:02:34,720 --> 00:02:36,711
I onda...

23
00:02:36,800 --> 00:02:38,995
I onda...

24
00:02:39,080 --> 00:02:41,878
To je to, nema više.

25
00:02:41,960 --> 00:02:46,950
Moje profesionalno mišljenje je da se
plašiš da ne postaneš ponovo loš.

26
00:02:47,000 --> 00:02:49,275
Mislim da bi trebalo da ti testiramo
nivo dobrote.

27
00:02:49,360 --> 00:02:58,450
Na primer, neko loš bi pustio da se ova lampa
u obliku Elvisa, iz 1971, razbije u komade.

28
00:02:59,000 --> 00:03:01,275
Ili bi pustio da se moja knjiga,

29
00:03:01,360 --> 00:03:03,237
Plastièna hirurgija koja je pogrešna,

30
00:03:03,320 --> 00:03:05,788
izbaci kroz prozor i bude
izgubljena zauvek.

31
00:03:09,640 --> 00:03:14,236
Ili bi pustio da èlan njegove porodice
"padne" u njenu bolnu smrt.

32
00:03:14,320 --> 00:03:16,515
Nee!

33
00:03:16,600 --> 00:03:19,956
Vidiš? Vidi kakve si
napravio ove dobre stvari.

34
00:03:20,040 --> 00:03:24,158
Moja prognoza?
Tvoj nivo dobrote je na visokom nivou.

35
00:03:24,240 --> 00:03:26,231
Ne moramo ni o èemu da brinemo.

36
00:03:28,280 --> 00:03:31,317
Lilo! Stiè!
Zakasniæete na èas hula plesa.


37
00:03:31,400 --> 00:03:32,833
Osim na to.

38
00:03:36,840 --> 00:03:38,831
Stiè!

39
00:03:39,720 --> 00:03:41,517
Pourite vas dvoje.

40
00:03:41,600 --> 00:03:45,149
Da li moete da mi pomognete danas?
Porodièna je noæ.

41
00:03:45,240 --> 00:03:47,629
elim da oèistim kuæu.
- Oh, ja neæu.

42
00:03:47,720 --> 00:03:51,030
Radim na jednom veoma vanom projektu.

43
00:03:51,120 --> 00:03:52,997
Ne pravi više krugove u kukuruzu!

44
00:03:53,080 --> 00:03:56,390
Svi drugi vanzemaljci ih prave.

45
00:03:56,480 --> 00:04:00,393
A Å¡ta je sa tobom? -Ne mogu da ti pomognem,
Nani, imam ceo dan za istraivanje Zemlje.

46
00:04:00,480 --> 00:04:02,994
Pratiš "prièaonice" i èitaš novine?

47
00:04:03,080 --> 00:04:04,877
Da, to te skroz obuzme.

48
00:04:04,960 --> 00:04:07,110
Moemo li da uzmemo hoverkraft?
Molim te.

49
00:04:07,200 --> 00:04:09,031
Mislim da je to preopasno.

50
00:04:09,120 --> 00:04:12,829
Osim toga, neko moe da te vidi.
- Molim te?

51
00:04:12,9
[...]
Everything OK? Download subtitles