Preview Subtitle for Love Is A Many Splendored Thing


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:28,462 --> 00:00:34,895
TÌNH YÊU LÀ MỘT ĐIỀU DIỄM TUYỆT
Dịch phụ đề: QKK

3
00:01:30,462 --> 00:01:34,895
Thuộc địa Vương quốc Anh
Hong Kong - 1949

4
00:03:16,462 --> 00:03:17,895
Bác sĩ Han.

5
00:03:20,967 --> 00:03:22,901
Bác sĩ Keith muốn...

6
00:03:22,969 --> 00:03:24,903
cô tới phòng cấp cứu...

7
00:03:24,971 --> 00:03:26,905
càng nhanh càng tốt.

8
00:03:49,996 --> 00:03:51,395
Có chuyện gì vậy, John?

9
00:03:51,464 --> 00:03:53,932
Đứa bé này bị xe tông...

10
00:03:54,000 --> 00:03:55,433
và đang sốc nặng.

11
00:03:55,501 --> 00:03:56,934
Nó là ai vậy?

12
00:03:57,003 --> 00:03:58,436
Một dân tỵ nạn từ Trung Hoa...

13
00:03:58,504 --> 00:04:00,438
một trong số 3.000 người
tới đây mỗi ngày.

14
00:04:00,506 --> 00:04:01,871
Nó có gia đình không?

15
00:04:01,941 --> 00:04:04,375
Nó chỉ một mình lúc xảy ra tai nạn.

16
00:04:04,443 --> 00:04:06,377
Cô lo cho nó được không,
Bác sĩ Han?

17
00:04:06,445 --> 00:04:08,379
Tôi đã chích cho nó 10mg Pantopon.

18
00:04:08,447 --> 00:04:09,880
Nó có thể bị tổn tương bên trong.

19
00:04:09,949 --> 00:04:11,883
Cậu này, hãy chuyển nó
qua phòng X quang ngay.

20
00:04:11,951 --> 00:04:13,885
Anh nên đi theo tôi, anh lính...

21
00:04:13,953 --> 00:04:15,386
để làm báo cáo.

22
00:04:17,957 --> 00:04:19,151
Bác sĩ Han.

23
00:04:19,225 --> 00:04:21,625
Tôi là Mei Loo.
Nhớ không?

24
00:04:21,694 --> 00:04:23,628
Ồ, Mei Loo, suýt không nhận ra bà.

25
00:04:23,696 --> 00:04:26,130
Có phải đây là cậu bé
đã bị bệnh nặng không?

26
00:04:26,198 --> 00:04:28,132
Nhưng bây giờ lại là chồng tôi.

27
00:04:28,200 --> 00:04:30,134
Xin hãy cứu ổng, Bác sĩ Han.

28
00:04:30,202 --> 00:04:32,136
chúng tôi không có tiền...

29
00:04:32,204 --> 00:04:34,638
nhưng chúng tôi sẽ bán thằng bé.

30
00:04:34,707 --> 00:04:37,141
Đứa bé này rất thông minh...

31
00:04:37,209 --> 00:04:38,141
và mạnh khỏe.

32
00:04:38,210 --> 00:04:39,643
chúng tôi thuộc về một gia đình tốt.

33
00:04:39,712 --> 00:04:42,647
chúng tôi sẽ làm hết sức mình,
Mei Loo...

34
00:04:42,715 --> 00:04:45,650
nhưng đừng bao giờ nghĩ
tới chuyện bán con mình.

35
00:04:45,718 --> 00:04:47,652
Dù sao,
bà cũng không được quyền làm vậy.

36
00:04:47,720 --> 00:04:49,654
Để tôi lo cho ổng, Suyin.

37
00:04:49,722 --> 00:04:51,656
Dù sao, Bác sĩ Sen cũng đang tới.

38
00:04:51,724 --> 00:04:53,658
Ước gì tôi được là 10 người.

39
00:04:53,726 --> 00:04:55,159
Cô cần phải thư giãn.

40
00:04:55,227 --> 00:04:56,660
Chiều nay tôi sẽ dự...

41
00:04:56,729 --> 00:04:58,162
bữa tiệc cocktail ở nhà Palmer-Jones.

42
00:04:58,230 --> 00:04:59,663
Sao cô không đi với tôi?

43
00:04:59,732 --> 00:05:01,165
Bác sĩ Sen sẽ trực ở đây.

44
00:05:01,233 --> 00:05:02,598
Sao lại không?

45
00:05:02,668 --> 00:05:04,101
Một chút quân bình...

46
00:05:04,170 --> 00:05:06,104
có thể phục hồi được
đầu óc vui vẻ của
[...]
Everything OK? Download subtitles