Preview Subtitle for Different Kinds


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:10,080 --> 00:00:15,580
От измерването на времето
до локализирането ни във вселената,


3
00:00:15,740 --> 00:00:19,480
от картографирането на Земята
до навигирането в океана,


4
00:00:19,640 --> 00:00:24,320
от най-ранните ни изобретения
до новите технологии,


5
00:00:24,480 --> 00:00:29,000
математиката е била съществена
част за живота на хората.


6
00:00:33,880 --> 00:00:36,160
Първите стъпки в математиката

7
00:00:36,320 --> 00:00:42,120
са направени от древните цивилизации
на Египет, Месопотамия и Гърция -


8
00:00:42,280 --> 00:00:48,280
култури, създали езика
на числата и смятането.


9
00:00:48,440 --> 00:00:51,520
Но когато Древна Гърция запада,

10
00:00:51,680 --> 00:00:54,480
спира и математическият прогрес.

11
00:00:58,040 --> 00:01:04,760
Но това било на Запад. На Изток
математиката достига нови висини.


12
00:01:08,120 --> 00:01:11,120
Но на Запад
математическото наследство

13
00:01:11,280 --> 00:01:14,200
бива забравено или покрито в сянка.

14
00:01:14,360 --> 00:01:18,160
Не се отдава значимото
на великите математически открития,

15
00:01:18,320 --> 00:01:21,220
които значително са
променили света около нас.

16
00:01:21,380 --> 00:01:24,840
Това е неразказаната история
на математиката на Изтока,

17
00:01:25,000 --> 00:01:29,400
която променя Запада
и дава началото на съвременния свят.

18
00:01:37,959 --> 00:01:41,342
ИСТОРИЯТА НА МАТЕМАТИКАТА

19
00:01:41,997 --> 00:01:44,823
ГЕНИИТЕ НА ИЗТОКА

20
00:02:04,840 --> 00:02:09,240
Великата китайска стена
се разпростира на хиляди километри.


21
00:02:09,400 --> 00:02:13,400
Строена близо 2000 години,
тази необятна отбранителна стена


22
00:02:13,560 --> 00:02:18,600
е започната през 220 г. пр. Хр.,
за да защитава нарастващия Китай.


23
00:02:20,160 --> 00:02:24,200
Великата китайска стена е
голямо постижение на инженерството,

24
00:02:24,360 --> 00:02:28,560
издигната в неблагоприятен планински
терен. Започвайки строежа й,

25
00:02:28,720 --> 00:02:32,080
древните китайци разбрали,
че ще трябва да изчисляват

26
00:02:32,240 --> 00:02:36,160
разстояния, вертикални ъгли
и количества материал.

27
00:02:36,320 --> 00:02:39,758
Така че не е учудващо,
че това родило математиката,

28
00:02:39,918 --> 00:02:43,469
която да помогне за създаването
на китайската империя.

29
00:02:43,940 --> 00:02:46,660
В основата на математиката
в древен Китай


30
00:02:46,820 --> 00:02:49,420
стои една елементарна
бройна система,


31
00:02:49,580 --> 00:02:53,935
която полага основите на начина
ни на смятане на Запад днес.


32
00:02:57,620 --> 00:03:02,380
За да събира числа, математикът
използвал бамбукови пръчки.


33
00:03:03,440 --> 00:03:08,360
Те били нареждани така, че
да представят цифрите от 1 до 9.


34
00:03:14,120 --> 00:03:16,640
След това били
разпределяни в колони,


35
00:03:16,800 --> 00:03:23,280
които представяли единици,
десетици, стотици, хиляди и т.н.


36
00:03:25,040 --> 00:03:28,320
924 представяли така:

37
00:03:28,480 --> 00:03:30,951
символът за 4
в колоната за единиците,


38
00:03:31,111 --> 00:03:33,280
този за 2 - в тази за десетиците,

3
[...]
Everything OK? Download subtitles