Preview Subtitle for Worn


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:14,918 --> 00:00:17,468
Nemogu老!

3
00:00:17,504 --> 00:00:20,967
Sigurno su ostavili
ljudi koji su se iselili.

4
00:00:21,003 --> 00:00:23,600
Mo룏a.

5
00:00:23,637 --> 00:00:28,643
Mo룏a ipak nisam u粕nio dobru stvar.

6
00:00:30,687 --> 00:00:34,441
Svaki put se raspal泊m.

7
00:00:34,483 --> 00:00:37,028
Idem u krevet. Laku no!

8
00:00:37,064 --> 00:00:39,077
Laku no!

9
00:00:39,114 --> 00:00:42,159
Jesi li majci po룐lela laku no廉

10
00:00:42,195 --> 00:00:44,450
Laku no, mama!

11
00:00:44,487 --> 00:00:46,670
laku no, lutko.

12
00:00:46,706 --> 00:00:51,712
Vreme je da svi odemo u krevet.

13
00:00:53,631 --> 00:00:55,717
Ko 룐li sladoled? Sara?

14
00:00:55,753 --> 00:00:58,183
Mogu li?

15
00:00:58,220 --> 00:01:01,140
Ja è«– da uzmem malo. A ti, tata?

16
00:01:01,177 --> 00:01:06,146
Ne, hvala.

17
00:01:31,927 --> 00:01:36,933
Bio je smrznut, pa sam
stavila mnogo 雹kolade.

18
00:01:38,185 --> 00:01:40,526
Tata, spremila sam i tebi.

19
00:01:40,563 --> 00:01:43,441
- Rekao sam da ne 룐lim.
- ê¾ li!

20
00:01:43,477 --> 00:01:45,699
Uvek 룐li!

21
00:01:45,735 --> 00:01:50,741
Do蔿, Sara, pomozi mi da o粕stim posudu.

22
00:01:52,118 --> 00:01:55,038
Odnesi ovo u moju sobu,
zaklju搏j vrata i ne izlazi.

23
00:01:55,075 --> 00:01:57,505
- Moram da operem zube.
- Ve泊ras nemoj.

24
00:01:57,541 --> 00:02:00,795
Nemoj puëš’ati nikoga da
u緯, 搏k ni tatu. Va룔?

25
00:02:00,832 --> 00:02:05,801
- Va룔.
- Hajde!

26
00:02:13,394 --> 00:02:15,443
êµ¢a si radila sa njom?

27
00:02:15,480 --> 00:02:18,650
- Niëš’a. Otiëš‹a je u krevet.
- 탄kaj!

28
00:02:18,687 --> 00:02:21,254
- êµ¢a je ovo?
- êµ¢a?

29
00:02:21,291 --> 00:02:23,786
Za뚒o si obu泊na?

30
00:02:23,823 --> 00:02:26,284
Nosi ode論 ispod pid료me.

31
00:02:26,321 --> 00:02:29,368
- êµ¢a namerava?
- Niëš’a.

32
00:02:29,405 --> 00:02:32,417
êµ¢a namerava? Kuda ide?

33
00:02:32,453 --> 00:02:34,586
Reci mi!

34
00:02:34,628 --> 00:02:38,257
911, mogu老 pravljenje nereda
na uglu Lampa i Termunala.

35
00:02:38,293 --> 00:02:43,263
Svi koji ste u blizini,
tra룔te 룐nu u spava輅ci.

36
00:02:45,140 --> 00:02:50,146
Eno je.

37
00:02:52,691 --> 00:02:55,403
Moram da ostanem na liniji!
Moram da ostanem na liniji!

38
00:02:55,439 --> 00:02:59,324
Moram da ostanem na liniji!

39
00:02:59,366 --> 00:03:00,998
Gospo蔿ce!

40
00:03:01,034 --> 00:03:05,331
- Gospo韋! Stanite, gospo韋!
- Moram da ostanem na liniji!

41
00:03:05,368 --> 00:03:07,334
Gospo蔿ce, 룐limo da
razgovaramo. Gospo韋?

42
00:03:07,370 --> 00:03:12,340
Moram da ostanem na liniji!

43
00:03:59,594 --> 00:04:03,610
"Najokrutnije la룔 su 泊sto izgovorene
ti뚈nom." - Robert Luis Stivenson

44
00:04:17,168 --> 00:04:20,046
Halo?

45
00:04:20,088 --> 00:04:25,094
Samo trenutak.

46
00:04:27,096 --> 00:04:32,102
Za tebe je.

47
00:04:36,067 --> 00:04:37,839
POMO RTVAMA

48
00:04:52,001 --> 00:04:52,877
Zdravo.

49
00:04:53,920 --> 00:04:56,131
Ja sam Katrin Blek,

50
00:04:56,173 --> 00:04:59,469
klini膊i socijalni
radnik. Ti si Koni Bengs?

51
00:04:59,510 --> 00:05:03,938
Da. Moj brat Lari i sestra Rut.

52
00:05:03,974 --> 00:05:07,311
- Dobar dan!
- 꾜o mi je zbog svega ovoga.

53
00:05:07,353
[...]
Everything OK? Download subtitles