Preview Subtitle for The Jeff Probst Show


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from Podnapisi.NET

2
00:00:07,400 --> 00:00:09,223
Pane Brooksi, najdete pros匇

3
00:00:09,224 --> 00:00:11,944
vaå–¨ vpravu u vdeje
zavazadel, vdej zavazadel 4.

4
00:00:11,945 --> 00:00:13,704
Pane Brooksi, najdete pros匇

5
00:00:13,705 --> 00:00:17,319
vaå–¨ vpravu u vdeje
zavazadel, vdej zavazadel 4.

6
00:00:21,321 --> 00:00:22,600
Pasa樣r Holberg

7
00:00:22,601 --> 00:00:24,777
pros匇, vezmte si b匀 slu枡bn telefon.

8
00:00:24,778 --> 00:00:28,969
Pasa樣r Holberg, pros匇
vezmte si b匀 slu枡bn telefon.

9
00:00:40,779 --> 00:00:42,986
Baseballov 鐺pice!!

10
00:01:02,574 --> 00:01:03,788
Hej!

11
00:01:05,453 --> 00:01:07,086
Hej!
Hej!

12
00:01:11,406 --> 00:01:13,869
Mç…‡ k vchodu!

13
00:01:30,192 --> 00:01:32,880
Hej!
Co to dl癩?

14
00:01:42,610 --> 00:01:43,825
Hej!

15
00:02:34,230 --> 00:02:36,437
Hej! Hej!

16
00:02:55,896 --> 00:02:59,736
translated by Tomick

17
00:03:18,620 --> 00:03:20,058
Karen?

18
00:03:20,059 --> 00:03:22,107
To je ta na kterou jsem 鐺kal.

19
00:03:22,108 --> 00:03:24,507
Aha, a m Karen njak pjmen?

20
00:03:24,508 --> 00:03:25,723
Nevzpom匤疥 si.

21
00:03:25,724 --> 00:03:26,940
Ty si neme vzpomenout?

22
00:03:26,941 --> 00:03:29,980
Ne. Ale B j 枡hnej,
dostala m na vrchol.

23
00:03:29,981 --> 00:03:33,116
Nyn m疥 1000 ptel na Facebooku.

24
00:03:33,117 --> 00:03:35,612
Ah, tvrd jsem na tom pracoval..

25
00:03:35,613 --> 00:03:37,564
Ptelit se k kmkoliv jsem kdy
chodil do å—…oly,

26
00:03:37,565 --> 00:03:38,813
pracoval, randil nebo potkal..

27
00:03:38,814 --> 00:03:41,020
Nejt椢 鞦st pro m bylo

28
00:03:41,021 --> 00:03:42,813
probrat se tmi sty
a sty nç–‰odnch uæž´vatel,

29
00:03:42,814 --> 00:03:44,701
kte chtli pjmout mou pozv疣ku.

30
00:03:44,702 --> 00:03:46,909
V巐 kolik zlo鑛nc
k柆je internet a sb叝

31
00:03:46,910 --> 00:03:49,085
vpisy z chat, hledaje
njak dî›’rn informace?

32
00:03:49,086 --> 00:03:50,558
Ty nejsi na Facebooku,
æž¡ ne?

33
00:03:50,559 --> 00:03:51,870
Ne.
MySpace?

34
00:03:51,871 --> 00:03:52,830
Ne.
Linkedin?

35
00:03:52,831 --> 00:03:53,918
Ne.
Twitter?

36
00:03:53,919 --> 00:03:55,005
Ne.
Friendster?

37
00:03:55,006 --> 00:03:57,502
Friendster...
J jsem tajn agent.

38
00:03:57,503 --> 00:03:58,814
Zboæ©™uju Friendster

39
00:03:58,815 --> 00:04:00,415
To nen norm疝n.

40
00:04:00,416 --> 00:04:01,534
Ty mi bude kat co je norm疝n?

41
00:04:01,535 --> 00:04:03,071
Nikdy jsem t nevidl nosit trenky.

42
00:04:03,072 --> 00:04:04,448
J myslel Doma.
Oh.

43
00:04:04,449 --> 00:04:06,943
Friendster je populç–µn jen
v jihovchodn Asii.

44
00:04:06,944 --> 00:04:09,856
T z nejlep夬ch lid, co jsem kdy
potkal, jsou z Myanmaru.

45
00:04:09,857 --> 00:04:11,231
A normalita je relativn.

46
00:04:11,232 --> 00:04:14,560
ネastji ne nenorm疝n, online
soci疝n s彧ov komunity

47
00:04:14,561 --> 00:04:16,608
jsou jen patetick pokusy
o splnn jejich potb

48
00:04:16,609 --> 00:04:18,656
a mezilidskch vzev.

49
00:04:18,657 --> 00:04:21,857
V巐, lid se boj rizika
komunikace tv碾 v tv碾.

50
00:04:22,626 --> 00:04:24,416
Je to jen... teorie.

51
00:04:25,442 --> 00:04:28,225
Co je to, pane Callene?

52
00:04
[...]
Everything OK? Download subtitles