Preview Subtitle for More Time


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,260 --> 00:00:02,273
Ќаех —пайдър, човече.

2
00:00:02,754 --> 00:00:03,634
 аза ли на ≈ди?

3
00:00:03,669 --> 00:00:04,930
≈ди е на чело на
дизайнерски¤ ни отдел.

4
00:00:05,530 --> 00:00:07,647
√-н  рафт, художествени¤ директор,

5
00:00:07,732 --> 00:00:09,700
хареса пиесата...
ще имаме публично четене.

6
00:00:09,767 --> 00:00:11,068
ƒжасмин, защо не споделиш тво¤та

7
00:00:11,119 --> 00:00:13,036
визи¤ за брака си след десет години?

8
00:00:13,104 --> 00:00:14,571
ћисл¤ да куп¤ къща, с надеждата,

9
00:00:14,622 --> 00:00:17,974
че ƒжасмин ще дойде да живее с мен.

10
00:00:18,042 --> 00:00:19,275
“¤ е на 16 години и прави секс.

11
00:00:19,327 --> 00:00:20,911
» не мога да направ¤ нищо по въпроса.

12
00:00:20,978 --> 00:00:22,329
 огато децата те отблъскват, когато

13
00:00:22,413 --> 00:00:23,947
казват, че зна¤т по-добре от теб...

14
00:00:23,998 --> 00:00:25,749
“огава тр¤бва да си до т¤х.

15
00:00:25,800 --> 00:00:26,883
—ега се бо¤, че е твърде късно.

16
00:00:27,000 --> 00:00:30,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

17
00:00:41,298 --> 00:00:44,234
јло?

18
00:01:41,075 --> 00:01:43,660
“атко, пак съм аз.

19
00:01:43,711 --> 00:01:46,663
“¤ все още е в операционната.
ќще нищо не знаем.

20
00:01:46,714 --> 00:01:48,882
ѕросто ми се обади след
като чуеш съобщението.

21
00:01:48,966 --> 00:01:50,217
„ао.

22
00:02:00,178 --> 00:02:02,012
«дравей, донесохме ви това.

23
00:02:02,063 --> 00:02:03,213
«дравей...
- «драсти.

24
00:02:03,264 --> 00:02:04,564
«апов¤дай.
- Ѕлагодар¤.

25
00:02:04,649 --> 00:02:06,716
ќпитай да хапнеш нещо.

26
00:02:06,767 --> 00:02:09,903
«нам, че най-трудната част е чакането,

27
00:02:09,987 --> 00:02:12,355
както и не знанието за случващото се.

28
00:02:12,406 --> 00:02:14,691
Ќо бъди позитивна.
“¤ ще се пребори.

29
00:02:14,742 --> 00:02:16,409
—илно момиче е.

30
00:02:16,494 --> 00:02:19,079
Ѕлагодар¤.

31
00:02:19,163 --> 00:02:21,948
Ѕлагодар¤ ти.

32
00:02:22,033 --> 00:02:24,567
ƒобър е в кризисни моменти.

33
00:02:24,619 --> 00:02:27,170
ƒа, страхотен е.

34
00:02:27,238 --> 00:02:29,122
’ади изглежда различна.

35
00:02:29,207 --> 00:02:32,092
 акво имаш предвид под "различна"?

36
00:02:32,176 --> 00:02:36,513
«р¤ла. ѕрекрасна е.

37
00:02:38,599 --> 00:02:41,384
«дравей, миличка.
- Ѕлагодар¤ ти, че дойде.

38
00:02:41,435 --> 00:02:43,553
–азбира се.

39
00:02:43,604 --> 00:02:46,223
«дравей.
- «драсти.

40
00:02:46,274 --> 00:02:50,093
 ак си? Ѕлагодар¤, че дойде.

41
00:02:50,144 --> 00:02:51,311
»скам да ¤м.

42
00:02:51,395 --> 00:02:53,263
ƒобре, да видим какво има тук.

43
00:02:53,314 --> 00:02:55,315
Ќе татко, каза,
че ще хапнем палачинки,

44
00:02:55,399 --> 00:02:57,267
а вече час и половина сме тук...

45
00:02:57,318 --> 00:02:58,785
¬иж ги само.
- »скам да си ходим.

46
00:02:58,870 --> 00:03:00,737
ћакс, имаме датски пасти...
- Ќе искам пасти.

47
00:03:00,788 --> 00:03:02,239
ћакс, успокой се.

48
00:03:02,290 --> 00:03:04,241
—ега тр¤бва да си търпелив, разбра ли?

49
00:03:04,292 --> 00:03:06,159
“ук сме заради јмбър...
- Ќе.

50
00:03:06,244 --> 00:03:08,578
 аза, че јмбър н¤ма да умре, нали?

51
00:03:08,629 --> 00:03:11,298
» ако јмбър н¤ма да умре, тогава...

52
00:03:11,382 --> 00:03:13,667
Ќо дори и да умр
[...]
Everything OK? Download subtitles