Preview Subtitle for Cliente


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,537 --> 00:00:03,389
ƒосега в " лиентски¤т
списък"...

2
00:00:03,465 --> 00:00:06,468
»маш достатъчно причини, че си готова:
мъжът изчезна, пръстенът е свален.

3
00:00:06,841 --> 00:00:10,003
—амо, ако излезе на среща,
ще разбере дали е готова.

4
00:00:10,103 --> 00:00:13,873
—къпа, защо се възпираш?
- Ќе съм била на среща от 20 век.

5
00:00:13,907 --> 00:00:17,127
ќтидох на среща.
- Ќе знаех, че излизаш с н¤кого.

6
00:00:17,152 --> 00:00:19,318
Ќе, не съм.

7
00:00:19,580 --> 00:00:21,582
¬ие двамата, вземете си ста¤.

8
00:00:21,617 --> 00:00:24,519
ќпитвам се да забремене¤.
- “ова е страхотно.

9
00:00:24,553 --> 00:00:26,757
 акво става с вас?
» къде е ƒейл?

10
00:00:26,791 --> 00:00:31,496
—карахме се. “ой не е сигурен
дали иска деца.

11
00:00:31,530 --> 00:00:33,730
јз съм ћарк ‘леминг,
а това е синът ми, «ак.

12
00:00:33,765 --> 00:00:35,765
«ак!

13
00:00:36,768 --> 00:00:39,637
ћисл¤, че знам какъв е
бил проблемът на децата ни.

14
00:00:39,671 --> 00:00:43,374
Ѕаща й го н¤ма от известно време
и й беше много трудно да го приеме.

15
00:00:43,408 --> 00:00:46,509
∆ена ми почина преди две години.
- ћного съжал¤вам.

16
00:00:58,089 --> 00:01:00,090
Ѕоже мой.

17
00:01:00,726 --> 00:01:04,563
Ќе мога да издържам повече.
„увала съм за топли вълни.

18
00:01:07,602 --> 00:01:10,704
Ќо, това си е горещо цунами.

19
00:01:10,738 --> 00:01:15,041
Ќа мен ли го казваш. “олкова е
горещо, че съм се залепила за стола.

20
00:01:16,477 --> 00:01:19,846
√отово е, момичета.
ўе започне да охлажда след малко.

21
00:01:19,880 --> 00:01:22,748
—паси ми живота.
- Ќедейте да ми благодарите все още.

22
00:01:22,783 --> 00:01:24,818
ќ, Ѕоже.  олко?
- 800.

23
00:01:24,825 --> 00:01:27,385
„астите и трудът се заплащат скъпо.
- ƒа, очевидно.

24
00:01:27,420 --> 00:01:30,461
ѕриемате ли кредитни карти?
- ќпас¤вам се, че не.

25
00:01:30,486 --> 00:01:34,192
—амо да вид¤ дали имам в брой.
- —игурна съм, че приемат в брой.

26
00:01:34,226 --> 00:01:37,663
ƒа, но н¤мам 800 долара
в портмонето си.

27
00:01:37,697 --> 00:01:42,302
ћоже би не в портмонето ти,
а закътано тук н¤къде.

28
00:01:44,773 --> 00:01:47,742
«ащо да не ви изпрат¤ сметката?

29
00:01:47,777 --> 00:01:52,447
“ова ще е страхотно.
Ѕлагодар¤ ви. «а сега довиждане.

30
00:01:53,849 --> 00:01:55,983
 акво те прихвана?

31
00:01:56,018 --> 00:02:00,021
Ќищо. ѕомислих, че ще платиш в брой.

32
00:02:00,056 --> 00:02:02,591
— онези охладените.

33
00:02:02,625 --> 00:02:04,926
«а какво говориш?

34
00:02:04,961 --> 00:02:09,197
«а Ѕога, –айли. «ащо имаш
3,984 долара във фризера си?

35
00:02:09,231 --> 00:02:14,135
«ащо си ровила в нещата ми?

36
00:02:14,169 --> 00:02:18,740
Ѕ¤х гладна. » не го извъртай към мен.
 акво правиш с толкова пари в брой?

37
00:02:18,775 --> 00:02:21,910
ѕопаднах на т¤х.

38
00:02:21,945 --> 00:02:25,781
Ќаследи ли ги?
- “очно така. ќт чичо ми.

39
00:02:25,816 --> 00:02:28,451
 ой по-точно?
- Ќа  айл.

40
00:02:28,486 --> 00:02:32,423
 ойто живее в Ќакъдочис.
- Ќикога не съм чувала за такъв.

41
00:02:32,457 --> 00:02:35,094
Ѕеше самотник. ¬инаги
държеше парите си под матрака.

42
00:02:35,128 --> 00:02:37,164
“ова е доста странно.

43
00:02:37,230 --> 00:02:39,364
Ќе толкова, колкото да ги
държиш във фризера.

44
00:02:39,399 --> 00:02:42,501

[...]
Everything OK? Download subtitles