Preview Subtitle for Naves


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:03:38,134 --> 00:03:40,693
Još malo!

3
00:03:53,694 --> 00:03:58,694
SPALI BRODOVE

4
00:04:27,979 --> 00:04:31,113
- Da li si našao Sebastijana?
- Ne! Ovde nema prolaza!

5
00:04:48,031 --> 00:04:51,094
Pipni ga i polomiæu ti noge!

6
00:05:03,812 --> 00:05:06,802
Ti si novi, zar ne?

7
00:05:09,851 --> 00:05:13,786
Hej! Hej!
Šta se dešava?

8
00:05:14,922 --> 00:05:16,786
Ništa, Oèe.
Dobro jutro.

9
00:05:17,091 --> 00:05:19,025
- Dobro jutro.
- Dobro jutro.

10
00:06:27,956 --> 00:06:30,015
Mama? Tvoje pilule.

11
00:06:30,725 --> 00:06:32,793
Vreme je.

12
00:06:47,507 --> 00:06:49,698
Da li ti se sviÄŸa, mama?

13
00:06:51,510 --> 00:06:55,471
Bolje izgleda na tebi
nego Å¡to je izgledala na meni.

14
00:07:05,190 --> 00:07:08,087
Trešnje...Ako ne nağeš
trešnje kupi maline...

15
00:07:08,160 --> 00:07:11,061
...ako ne, jagode,
ali one u korpi.

16
00:07:12,030 --> 00:07:15,021
Pa, onda one vitamine
za Sebastijana...

17
00:07:16,067 --> 00:07:18,126
...i riblje ulje.

18
00:07:19,103 --> 00:07:21,662
Kupi goveÄŸu digericu
i puno luka.

19
00:07:22,573 --> 00:07:25,141
Sebastijan ne voli digericu.

20
00:07:25,209 --> 00:07:27,877
Ni luk ali on je jako mršav.

21
00:07:28,311 --> 00:07:30,740
A za vašu majku?

22
00:07:31,681 --> 00:07:33,749
Uobièajeno.

23
00:07:34,084 --> 00:07:37,143
I neku kredu za mrave.

24
00:07:40,155 --> 00:07:43,055
To je Efrain.
Ja æu ga primiti.

25
00:07:44,426 --> 00:07:46,260
Ona to nije elela !

26
00:07:46,261 --> 00:07:48,997
Znam, ali sa bolnièarkom pri ruci
biæe lakše.

27
00:07:49,097 --> 00:07:51,188
Makar u jednoj smeni,
ne budi tvrdoglava.

28
00:07:51,266 --> 00:07:53,401
Ti ne odluèuješ.
Ona je veæ rekla ne.

29
00:07:53,601 --> 00:07:57,437
Helena, tvoja majka je veoma slaba.
Chayo ne moe da radi sve.

30
00:07:57,838 --> 00:08:00,029
Chayo ? Å ta tu Chayo ima
uopšte da radi ?

31
00:08:00,108 --> 00:08:02,241
Ko se brine o mojoj majci?
Ja brinem !

32
00:08:02,409 --> 00:08:05,310
Zbog tebe... jedna stvar
je doæi i izdavati nareğenja...

33
00:08:05,379 --> 00:08:08,214
...15 minuta svakog dana,
od ponedeljka do petka...

34
00:08:08,215 --> 00:08:10,606
...a druga je biti ovde.

35
00:08:11,150 --> 00:08:14,181
Nemoj ni da pomisliš da je
ovo pozivnica.

36
00:08:14,321 --> 00:08:16,918
Ti imaš tvoj ivot.

37
00:08:21,193 --> 00:08:25,151
- Pušenje je...
- Ti nisi moj otac !

38
00:08:26,132 --> 00:08:28,691
Ti si doktor.

39
00:08:31,136 --> 00:08:33,367
Da li imaš sve?

40
00:08:33,438 --> 00:08:36,201
One stakliæi za bol
su skoro prazni.

41
00:08:36,473 --> 00:08:40,170
Morfijum. Poslaæu ga.
Nešto drugo?

42
00:08:41,378 --> 00:08:44,175
Ništa.
Dobro, kao i obièno.

43
00:08:44,482 --> 00:08:46,449
Novac.

44
00:08:47,317 --> 00:08:49,844
Napisaæu ti èek.

45
00:08:50,386 --> 00:08:52,877
Izgledaš veoma lepo u toj haljini.

46
00:09:33,327 --> 00:09:35,194
Da vidimo.

47
00:09:35,462 --> 00:09:39,297
Helena postaje tvrdoglava
kao ti.

48
00:10:00,618 --> 00:10:04,082
Kad si se polednji put kupao?

49
00:10:04,621 --> 00:10:07,456
Zar neæeš da vidiš mamu?

50
00:10:16,666 --> 00:10:18,861
Ne ulazi unutra.

51
00:10:19,502 --> 00:10:22,130
Tamo je sa znaš ti veæ kim.

5
[...]
Everything OK? Download subtitles