Preview Subtitle for Lonesome Dove


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:03:19,008 --> 00:03:22,470
Kapetan Call.
Je li ovdje?

3
00:03:26,015 --> 00:03:30,602
Imam 9 keri i sve nose haljine.
ë‘»o hoe?

4
00:03:33,104 --> 00:03:35,648
a쉟 vode!

5
00:03:37,150 --> 00:03:39,402
Doi!

6
00:03:45,200 --> 00:03:47,993
Da li te znam?

7
00:03:49,829 --> 00:03:53,123
Ime mi je Agostina Vega.

8
00:03:53,290 --> 00:03:54,124
Vega?

9
00:03:54,291 --> 00:03:56,377
esto ime.

10
00:03:56,543 --> 00:04:01,924
Veliko ime.
Jahao sam s Benitom Vegom mnogo godina.

11
00:04:04,050 --> 00:04:07,303
Radi za kapetana rend엁ra?

12
00:04:07,470 --> 00:04:09,972
Ratovi su zavr쉋ni.

13
00:04:10,139 --> 00:04:12,850
Gdje je on?

14
00:04:15,394 --> 00:04:18,439
Ovdje ili u Montani?

15
00:04:18,980 --> 00:04:21,733
Hoe li se vratit?

16
00:04:21,900 --> 00:04:25,947
Ostao je samo jednu no,
lud je kapetan Call.

17
00:04:27,698 --> 00:04:31,118
Sve te rijeke za prijei.

18
00:04:31,284 --> 00:04:36,373
Rek"o je da bih trebao k njemu,
ali ja sam ve pre쉆o previ쉋 rijeka.

19
00:04:42,294 --> 00:04:45,089
Ljudi su oti쉕i.

20
00:04:48,926 --> 00:04:51,928
Prije dvije godine.

21
00:04:52,095 --> 00:04:56,599
Ne mogu prijei sve te rijeke koje on 엁li.

22
00:06:11,961 --> 00:06:14,463
K vragu Augustuse.

23
00:06:14,630 --> 00:06:20,386
Prvi ovjek kog znam da je upao u pucnjavu
nakon smrti.

24
00:09:17,385 --> 00:09:19,970
Daj mi proklete vode.

25
00:09:23,306 --> 00:09:25,976
Ne pali se.

26
00:09:32,648 --> 00:09:35,192
Mogu li vam pomoi.

27
00:09:35,359 --> 00:09:39,030
Znate li gdje bih mogao nai
Gideona Walkera.

28
00:09:39,197 --> 00:09:42,908
Gideon Walker.
Ne vjerujem da ga znamo.

29
00:09:45,078 --> 00:09:50,081
Teksa쉓i rend엁r.
uo sam da je tu, u San Antoniu.

30
00:09:51,500 --> 00:09:54,169
Oh. Taj nesretnik.

31
00:09:56,338 --> 00:09:58,882
Tvrdi da je bio rend엁r.

32
00:09:59,049 --> 00:10:04,596
Bio je rend엁r. Jahao je sa kapetanom Augustusom McCraeom.
Jednim od najboljih.

33
00:10:06,972 --> 00:10:10,142
Ako tako ka엁te?

34
00:10:10,893 --> 00:10:13,519
Ka엁m tako.

35
00:10:13,686 --> 00:10:17,273
Bez uvrede.
Samo se ini udno.

36
00:10:19,442 --> 00:10:21,069
Za쉞o?

37
00:10:21,235 --> 00:10:26,200
tvrdi da se borio u svim tim bitkama,
pravi haljine.

38
00:10:29,035 --> 00:10:31,830
Pravi haljine?

39
00:10:38,252 --> 00:10:41,588
Polako!!

40
00:10:50,347 --> 00:10:52,765
럆lio bih razgovarati sa Gideonom Walkerom.

41
00:10:52,932 --> 00:10:56,352
Zauzet je, iza je.

42
00:11:17,706 --> 00:11:22,209
3 je sata.
Mu treba doi po mene u tri.

43
00:11:29,049 --> 00:11:31,677
Je li gospoa Wentworth spremna?

44
00:11:31,844 --> 00:11:34,053
U sobi je, iza.

45
00:11:34,220 --> 00:11:36,974
Go. Wentworth?

46
00:11:53,448 --> 00:11:56,200
Bok dragi.

47
00:11:59,746 --> 00:12:03,665
Puno vam hvala gospodine Walker.
Zahvalna sam vam 쉞o ste odmah prionuli.

48
00:12:03,832 --> 00:12:08,961
Bilo je mi zadovoljstvo gospoo.
Gospodine Wentworth, zavidim vama bankarima.

49
00:12:09,128 --> 00:12:11,423
Trebate li predujam za haljinu?

50
00:12:11,590 --> 00:12:14,925
Ne, ne gospodine.
Vjerujem vam

51
00:12:25,435 --> 00:12:28,605
Mj Bo엁.
Kapetan Call.

52
00:12:29,522 --> 00:12:34,23
[...]
Everything OK? Download subtitles