Preview Subtitle for Dancing With The Devil


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,888 --> 00:00:05,888
22. bezen, 1993

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:22,889 --> 00:00:25,296
Ale zlato, dal夬 pes鐶s?

4
00:00:25,330 --> 00:00:27,164
Doufala jsem, æž¡ bude doma.

5
00:00:27,198 --> 00:00:30,072
Ne, to nevad.
Chç–³u to.

6
00:00:30,140 --> 00:00:33,010
Jo, å—Ÿa jsem a tam
i s dttem

7
00:00:33,043 --> 00:00:35,612
a on tam nebyl.

8
00:00:36,716 --> 00:00:38,918
To je divn.
Topen nejde.

9
00:00:44,428 --> 00:00:46,062
Taky t miluju zlato.

10
00:00:52,063 --> 00:00:56,063
Sou鐶snost

11
00:01:00,810 --> 00:01:03,278
Vypad癩 trochu... naze.

12
00:01:03,346 --> 00:01:06,883
- Pardon?
- Vidm tv kolena.

13
00:01:06,917 --> 00:01:08,485
Mç–¥ ho nahlç–½it za
sexu疝n obt柞v疣?

14
00:01:08,519 --> 00:01:10,354
- Ano.
- Ale v癰n vypad癩 dobe.

15
00:01:10,389 --> 00:01:14,024
- V枦ycky ses mi lbila v oble鐺n k soudu.
- Mæž¡ rovnou nahlç–½it i sebe.

16
00:01:15,693 --> 00:01:19,096
- Sly啼la jsi o Calovi?
- Cal Ghetts zemel?

17
00:01:21,400 --> 00:01:24,903
Jak se m pan Ghetts?
Mil pan.

18
00:01:24,937 --> 00:01:27,005
- V枦ycky ji potk疱疥 v kostele.
- Jak zemel?

19
00:01:27,006 --> 00:01:28,807
V鐺ra v noci ho pepadli
v Atlantic City.

20
00:01:28,841 --> 00:01:31,176
- Neode啼l zrovna do dchodu?
- Ped mscem.

21
00:01:31,211 --> 00:01:33,578
30 let u 柯碾sk jednotky
a zastel ho na dovolen.

22
00:01:40,987 --> 00:01:44,790
Jsi nervzn z toho svdectv?
Dlal jsem to jen jednou.

23
00:01:44,825 --> 00:01:46,859
Jedin, co s Cavanaughem
musme udlat,

24
00:01:46,894 --> 00:01:49,128
je sestavit etzec spojen,

25
00:01:49,163 --> 00:01:52,132
aby pipustili
Paddyho knæž³u do dkaz.

26
00:01:52,167 --> 00:01:54,568
Budu rç–†, a se t kopie
jeho zpropaden knæž³y zbav.

27
00:01:54,602 --> 00:01:56,804
- M柆 ji vidt?
- Ne.

28
00:01:56,838 --> 00:02:00,807
- A ani nechce.
- Ale ano, chci.

29
00:02:00,841 --> 00:02:04,244
- Po鑢at, vy jste to ne鐺tli?
- Jsem ji杪n, Froste.

30
00:02:04,278 --> 00:02:06,146
Pokud vm, tak v t knæž‹e
jsou i m bratranci.

31
00:02:06,214 --> 00:02:09,584
Vidm, æž¡ sis stç–‰l kopii
feder疝nho obvinn.

32
00:02:09,618 --> 00:02:13,955
Je to zajmav.
U jste nkdy dlali na RICO ppadu?

33
00:02:13,989 --> 00:02:15,190
- Ne.
- J taky ne.

34
00:02:15,258 --> 00:02:18,560
Ten v鐺t..
vym疉疣 pj鐺k, s痙en,

35
00:02:18,594 --> 00:02:21,830
obchodovç–£ s drogami...
a obvinn z 15-ti vra枦.

36
00:02:21,864 --> 00:02:25,667
Jak m柞u feder疝ov dok痙at,
枡 Paddy naizoval ty vra枦y?

37
00:02:25,701 --> 00:02:26,935
Ppad RICO je jen o dok痙疣,

38
00:02:26,969 --> 00:02:28,937
枡 Paddy st疝 v 鐺le
zlo鑛neck馼o syndik疸u

39
00:02:28,971 --> 00:02:31,272
a nemusel s疥 ma鑢at spou圄.

40
00:02:31,306 --> 00:02:32,840
S Dononvanovm svdectvm

41
00:02:32,908 --> 00:02:35,476
mæž¡me Paddymu dokç—™at,
枡 st疝 za 15-ti vra枦ami.

42
00:02:35,510 --> 00:02:38,646
- Tak pro je ta knæž³a tak dleæž´t?
- Potvrzuje jeho piznç–£.

43
00:02:38,680 --> 00:02:41,849
Je to jedin chlç–³ek, co mæž¡ spojit
Paddyho s tmi vra枦ami, a je st疝e na枴vu.

44
00:02:41,883 --> 00:02:47,222
Rizzoli, potebuju vç–½ u m v
kancel碾i. A.U.S.A. je tady.

45
00:02:47,290 --> 00:02:50,092
Hodn å—¾s
[...]
Everything OK? Download subtitles