Preview Subtitle for Dancing With The Devil


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,800 --> 00:00:05,400
22. mart 1993.

2
00:00:06,000 --> 00:00:09,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

3
00:00:23,401 --> 00:00:26,881
Dušo, još prekovremenog? Nadala
sam se da æeš biti kod kuæe.

4
00:00:28,482 --> 00:00:30,532
Ne, u redu je. Razumem.

5
00:00:30,603 --> 00:00:33,083
Da, otišla sam èak tamo s bebom,

6
00:00:33,884 --> 00:00:35,934
a on je otišao na hitan sluèaj.

7
00:00:37,435 --> 00:00:39,525
Èudno, grejanje ne radi.

8
00:00:44,726 --> 00:00:46,746
I ja tebe volim, dušo.

9
00:00:51,547 --> 00:00:54,157
Sadašnjost

10
00:01:01,318 --> 00:01:05,128
Izgledaš pomalo... golo. -Molim?

11
00:01:05,499 --> 00:01:09,070
Mogu da ti vidim kolena. -Hoæeš
li da ga prijavim za uznemiravanje?

12
00:01:09,141 --> 00:01:12,142
Da. -Lepo izgledaš. Uvek si
mi se sviğala tako obuèena.

13
00:01:12,213 --> 00:01:14,332
Moeš i sebe da prijaviš.

14
00:01:15,933 --> 00:01:17,933
Jesi li èula za Kala?

15
00:01:18,004 --> 00:01:20,004
Kal Gets je umro?

16
00:01:22,305 --> 00:01:24,765
Kako li je gÄŸa Gets? Fina gospoÄŸa.

17
00:01:25,266 --> 00:01:28,347
Uvek je viÄŸam u crkvi. -Kako
je umro? -Opljaèkan je sinoæ

18
00:01:28,418 --> 00:01:31,887
u Atlantik Sitiju. -Zar se nije
tek penzionisao? -Pre mesec dana.

19
00:01:31,958 --> 00:01:34,777
30 god. u jedinici za paljevine,
a strada na odmoru.

20
00:01:41,878 --> 00:01:45,018
Jesi li nervozna zbog svedoèenja?
Ja sam samo jednom.

21
00:01:45,419 --> 00:01:48,429
Kavano i ja treba samo da
uspostavimo lanac dokaza,

22
00:01:49,500 --> 00:01:53,130
da bi se Pedijeva knjiica priznala
kao dokaz. -Biæe mi drago kad se

23
00:01:53,201 --> 00:01:56,701
rešiš te kopije njegove proklete
knjiice. -Mogu li da je vidim?

24
00:01:56,702 --> 00:02:00,102
Ne. I ne eliš to. -elim.

25
00:02:01,403 --> 00:02:04,399
Stani malo, niste je
proèitali? -Ja sam iz Sautijia.

26
00:02:04,400 --> 00:02:06,870
Koliko ja znam, moji
roÄŸaci su u toj knjiici.

27
00:02:06,941 --> 00:02:09,751
Vidim da si skinuo primerak
federalne optunice.

28
00:02:11,112 --> 00:02:14,952
Zanimljiva je. Jeste li
ikad imali sluèaj RIKO? -Ne.

29
00:02:15,023 --> 00:02:18,713
Ni ja. -Vidi sve ove taèke
optube: zelenašenje, klağenje,

30
00:02:18,784 --> 00:02:22,274
trgovina narkoticima.
Da, i 15 ubistava.

31
00:02:22,875 --> 00:02:25,775
Kako su federalci utvrdili
da je Pedi naredio ubistva?

32
00:02:25,846 --> 00:02:28,445
RIKO sluèaj je dokazivanje
da je Pedi bio na èelu

33
00:02:28,516 --> 00:02:31,556
zloèinaèkog udruenja i da
nije sam morao da povuèe oroz.

34
00:02:31,627 --> 00:02:34,169
Sa Donovanovim svedoèenjem
drava moe da dokae

35
00:02:34,240 --> 00:02:37,497
da Pedi stoji iza 15 ubistava.
-Zašto je onda knjiica vana?

36
00:02:37,578 --> 00:02:40,444
Potvrğuje njegovu prièu.
Ovo je jedini preostali èovek

37
00:02:40,515 --> 00:02:43,118
koji moe da povee Pedija
sa svim tim ubistvima.

38
00:02:43,189 --> 00:02:46,629
DoÄŸi u moju kancelariju.
Tuilac je ovde.

39
00:02:47,730 --> 00:02:51,960
Sreæno. Ne moraš da kaeš ni
reè, ako pokaeš sudiji ta kolena.

40
00:02:52,461 --> 00:02:54,461
Sudija je ena.

41
00:03:13,202 --> 00:03:16,202
Rizoli i Ajls
-Ples sa ÄŸavolom-

42
00:03:22,803 --> 00:03:27,184
Htela sam da ostavim ovo pred vratima,
ali videla sam tvoj auto. -UÄŸi.

43
00
[...]
Everything OK? Download subtitles