Preview Subtitle for La Rafle


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:32,141 --> 00:00:35,210
¬сички събити¤ в този филм,
дори и най-ужас¤ващите,


2
00:00:35,306 --> 00:00:38,376
са се случили,
през л¤тото на 1942 година.


3
00:01:19,887 --> 00:01:23,508
∆јЌ –≈Ќќ

4
00:01:24,262 --> 00:01:28,866
ћ≈ЋјЌ» Ћќ–≈Ќ“

5
00:01:29,213 --> 00:01:32,715
√јƒ ≈ЋћјЋ≈’

6
00:01:35,418 --> 00:01:39,303
–ј‘ј≈Ћ ј√ќ√ё

7
00:01:40,255 --> 00:01:43,198
’ё√ќ Ћ≈¬ј–ƒ≈« и др.

8
00:02:11,017 --> 00:02:13,991
във филма на
–ќ«≈ ЅќЎ


9
00:02:14,950 --> 00:02:20,011
’ ј …   ј “ ј

10
00:02:34,270 --> 00:02:39,738
—ценарист и режисьор:
–ќ«≈ ЅќЎ


11
00:02:54,089 --> 00:02:57,926
6 ёЌ», 1942 година

12
00:03:19,328 --> 00:03:21,630
«абранено за евреи!

13
00:03:21,880 --> 00:03:25,496
«дравей, –аймон.
- ¬айсман, какво правиш тук?

14
00:03:25,601 --> 00:03:29,041
ћога ли да дойда с теб на училище?
- «аради звездата, нали?

15
00:03:30,475 --> 00:03:34,590
“ова какво промен¤?
≈вреи сме, нали? » сме горди!

16
00:03:34,884 --> 00:03:36,994
’айде!

17
00:03:43,361 --> 00:03:45,042
‘ренска къща, јрийски магазин

18
00:03:48,527 --> 00:03:52,105
¬иж ти какво нещо!
ј изглеждаха добри деца.

19
00:03:52,968 --> 00:03:56,134
ѕоне сега н¤ма да ги бъркаме.

20
00:04:00,320 --> 00:04:02,160
"ћаршал,

21
00:04:02,200 --> 00:04:03,990
ние сме тук!

22
00:04:04,040 --> 00:04:07,840
»зправени пред теб,
спасителю на ‘ранци¤

23
00:04:08,560 --> 00:04:12,000
 ълнем се, че ти принадлежим.

24
00:04:12,160 --> 00:04:14,640
“ук сме за да те следваме
и да ти служим. "

25
00:04:16,934 --> 00:04:20,866
ћожеше да ме изчакаш.
- ћама насто¤ да ни доведе с брат ми.

26
00:04:22,000 --> 00:04:23,960
"“и ни даваш нови надежди

27
00:04:24,160 --> 00:04:26,640
Ќаци¤та ще се възроди.

28
00:04:27,600 --> 00:04:31,240
ћаршал, маршал
ето ни, ние сме тук!

29
00:04:31,457 --> 00:04:35,932
“ака, първи¤т, които спомене тази
тъпа звезда, ще получи ритник. ясно?

30
00:04:36,059 --> 00:04:39,564
ƒа, господине!
- ¬лизайте, по двама. ѕазете тишина!

31
00:04:40,180 --> 00:04:42,674
’айде момчета.

32
00:04:50,183 --> 00:04:54,287
ўом хирурги¤та не може да помогне
за лицата на ветераните от войната,


33
00:04:54,383 --> 00:04:57,017
то това ще стор¤т лицевите протези.

34
00:04:57,224 --> 00:05:00,905
“ози нов метод...
—танете, дами!


35
00:05:04,946 --> 00:05:07,248
ћол¤, седнете.

36
00:05:07,467 --> 00:05:12,274
ј сега, дами, сигурно ви е казвано,
че евреите имат остри уши,

37
00:05:12,370 --> 00:05:15,382
криви носове
и какво ли още не...

38
00:05:15,589 --> 00:05:17,700
«авесите, мол¤.

39
00:05:21,471 --> 00:05:25,112
 акто виждате, колегите ви студенти,
изглеждат точно като вас.

40
00:05:25,952 --> 00:05:28,469
«атова, ще помогнете на ≈стер и —ара

41
00:05:28,582 --> 00:05:31,696
да изб¤гат през двора,
ако германците дойдат.

42
00:05:31,913 --> 00:05:36,084
–азчитам на вас.
Ѕлагодар¤ ви, дами.

43
00:05:38,635 --> 00:05:40,746
100000, ћаршал.

44
00:05:40,842 --> 00:05:43,580
¬иши, свободна зона.

45
00:05:43,676 --> 00:05:47,564
 олко казахте?
- 100000 евреи. ѕовечето са чужденци.

46
00:05:48,117 --> 00:05:51,336
» така да е, пак са доста.

47
00:05:51,478 --> 00:05:56,286
 олко евреи имаме в нашите лагери?
- 10000. ѕредимно са чужде
[...]
Everything OK? Download subtitles