Preview Subtitle for Stark


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00Ψ00Ψ06,536 --> 00Ψ00Ψ09,230
Ultron me je stvorio da
budem savren.

3
00Ψ00Ψ09,231 --> 00Ψ00Ψ11,426
On je mislio da to znai biti
manje ovjek.

4
00Ψ00Ψ11,720 --> 00Ψ00Ψ13,220
Ja elim da budem savren.

5
00Ψ00Ψ13,221 --> 00Ψ00Ψ16,315
Ali ja vjerujem da to znai
biti vie ovjek.

6
00Ψ00Ψ16,814 --> 00Ψ00Ψ20,606
Izumio sam tehnologiju sledeeg vijeka.
Pokuavam uiniti svijet boljim mjestom.

7
00Ψ00Ψ20,607 --> 00Ψ00Ψ22,403
Novine te nazivaju
"futuristom".

8
00Ψ00Ψ22,404 --> 00Ψ00Ψ25,199
Bori se protiv TIT-a,
dinovskih robota, super-zlikovaca...

9
00Ψ00Ψ25,200 --> 00Ψ00Ψ28,192
Cijeli svijet ne treba poivati
na tvojim ramenima.

10
00Ψ00Ψ28,193 --> 00Ψ00Ψ29,693
Da, treba.

11
00Ψ00Ψ30,189 --> 00Ψ00Ψ33,181
Stvarno misli da ga moe popraviti,
AjronmeneΠ

12
00Ψ00Ψ33,182 --> 00Ψ00Ψ35,177
Kap, ma daj.
To sam ja.


13
00Ψ00Ψ35,778 --> 00Ψ00Ψ37,473
Kako se osjea, VionΠ

14
00Ψ00Ψ37,474 --> 00Ψ00Ψ39,967
To je udna senzacija.

15
00Ψ00Ψ39,968 --> 00Ψ00Ψ42,164
Da li se takoe skeniramΠ

16
00Ψ00Ψ42,165 --> 00Ψ00Ψ44,160
Da, izvini zbog toga.
Moramo biti sigurni da Ultron

17
00Ψ00Ψ44,161 --> 00Ψ00Ψ46,156
nije ostavio neka iznenaenja
unutar tebe.

18
00Ψ00Ψ46,555 --> 00Ψ00Ψ49,547
Nisam zabrinut.
Vion je sada svoj ovjek.

19
00Ψ00Ψ49,548 --> 00Ψ00Ψ52,743
Moram odati priznanje Ultronu.
Odradio je dobar posao sa tobom.

20
00Ψ00Ψ52,744 --> 00Ψ00Ψ54,940
elio bih da je svijet bilo
ovako lako popraviti.

21
00Ψ00Ψ54,941 --> 00Ψ00Ψ56,734
A vjeruj mi,
pokuavao sam.

22
00Ψ00Ψ56,735 --> 00Ψ01Ψ00,128
D..A.R.V.I.S., poni program
autopopravke. Sada.

23
00Ψ01Ψ00,129 --> 00Ψ01Ψ01,629
Aktiviran.

24
00Ψ01Ψ06,414 --> 00Ψ01Ψ08,011
Stavljam se na stendbaj.

25
00Ψ01Ψ09,010 --> 00Ψ01Ψ12,002
Vidimo se za 30 dana, Vion.
Lijepo se odmori.

26
00Ψ01Ψ14,397 --> 00Ψ01Ψ16,691
30 DANA KASNIJE...

27
00Ψ01Ψ16,692 --> 00Ψ01Ψ18,687
Nastavljam sa normalnim
funkcionisanjem.

28
00Ψ01Ψ20,484 --> 00Ψ01Ψ22,179
Zavren sam.

29
00Ψ01Ψ23,275 --> 00Ψ01Ψ24,775
ZdravoΠ

30
00Ψ01Ψ24,776 --> 00Ψ01Ψ28,067
AjronmeneΠ
Kapetane AmerikaΠ

31
00Ψ02Ψ10,666 --> 00Ψ02Ψ12,663
INDUSTRIJA STARK
BOLJI SVIJET


32
00Ψ02Ψ25,731 --> 00Ψ02Ψ29,022
estitam, Ajronmene.
Uspio si.

33
00Ψ02Ψ29,023 --> 00Ψ02Ψ31,018
Popravio si svijet.

34
00Ψ02Ψ34,124 --> 00Ψ02Ψ36,099
I doao je dan kao
nijedan drugi.


35
00Ψ02Ψ36,100 --> 00Ψ02Ψ37,793
Kada su se najmoniji
heroji Zemlje


36
00Ψ02Ψ37,794 --> 00Ψ02Ψ40,334
ujedinili protiv
nadolazee prijetnje.


37
00Ψ02Ψ40,335 --> 00Ψ02Ψ43,442
Na taj dan,
postali su Avenderi.


38
00Ψ02Ψ43,443 --> 00Ψ02Ψ45,421
Nepobjedivi Ajronmen.

39
00Ψ02Ψ45,422 --> 00Ψ02Ψ47,583
Tor,
Princ Gromovnik.


40
00Ψ02Ψ47,584 --> 00Ψ02Ψ50,219
Hulk,
najai heroj koji postoji.


41
00Ψ02Ψ50,220 --> 00Ψ02Ψ53,324
I Kapetan Amerika
prvi Avender.


42
00Ψ02Ψ53,325 --> 00Ψ02Ψ56,523
Ujedinjeni smo jai

43
00Ψ02Ψ56,524 --> 00Ψ02Ψ59,819
zauvijek borei
se kao jedan.


44
00Ψ02Ψ59,820 --> 00Ψ03Ψ02,174
AVENDERIΞ UJEDINITE SEΞ

45
00Ψ03Ψ04,175 --> 00Ψ03Ψ06,875
IMPERATOR STARK

46
00Ψ03Ψ18,819 --> 00Ψ03Ψ20,415
D..A.R.V.I.S,

47
00Ψ03Ψ20,416 --> 00Ψ03Ψ22,911
kontaktiraj sve Ave
[...]
Everything OK? Download subtitles