Preview Subtitle for Avenging Bill


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,106 --> 00:00:02,206
Gledali ste u Avend엁rima...

2
00:00:02,507 --> 00:00:06,576
Samo oni koji su vrijedni
groma mogu rukovati Mjolnirom, zlikove.

3
00:00:06,611 --> 00:00:08,812
Koristei poslednji Nornski Kamen,
rizikuje ru쉋nje zidova

4
00:00:08,846 --> 00:00:11,448
do samog Maspelhajma.

5
00:00:11,482 --> 00:00:15,685
Ovaj kamen me mo엁 za쉞ititi
od tvoje magije. To je sve 쉞o je bitno.

6
00:00:15,720 --> 00:00:19,623
Ma Sumraka je nestao.
Barijere za Maspelhajm su pale.

7
00:00:19,657 --> 00:00:21,791
Surter se vratio.

8
00:00:21,826 --> 00:00:27,531
arobnice Amora.
Sada meni slu엍.


9
00:00:28,000 --> 00:00:31,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

10
00:00:56,627 --> 00:00:58,695
Upozorenje.
Detektovana je nova prijetnja.


11
00:00:58,729 --> 00:01:00,830
Pripremi se za borbu.

12
00:01:20,384 --> 00:01:22,352
I do쉆o je dan kao
nijedan drugi.


13
00:01:22,386 --> 00:01:24,621
Kada su se najmoniji
heroji zemlje


14
00:01:24,655 --> 00:01:26,723
ujedinili protiv
nadolazee prijetnje.


15
00:01:26,757 --> 00:01:29,392
Na taj dan,
postali su Avend엁ri.


16
00:01:29,427 --> 00:01:32,529
Nepobjedivi Ajronmen.

17
00:01:32,563 --> 00:01:34,531
Tor,
Princ Gromovnik.


18
00:01:34,565 --> 00:01:37,467
Hulk,
najai heroj koji postoji.


19
00:01:37,502 --> 00:01:40,403
I Kapetan Amerika
prvi Avend엁r.


20
00:01:40,438 --> 00:01:43,573
Ujedinjeni smo jai

21
00:01:43,608 --> 00:01:46,510
zauvijek borei
se kao jedan.


22
00:01:46,744 --> 00:01:48,845
AVEND랤RI! UJEDINITE SE!

23
00:01:48,846 --> 00:01:51,024
BALADA O BETA REJ BILU

24
00:01:51,025 --> 00:01:54,860
Ja sam trebao prei granice
Maspelhajma, ne Odin.

25
00:01:54,895 --> 00:01:57,730
Mogao bi se boriti sa
Surterom u ovom trenutku.

26
00:01:57,764 --> 00:01:59,798
Nekada bi podrì–·o ovo,

27
00:01:59,833 --> 00:02:01,867
da Odin preduzme takve stvari.

28
00:02:01,902 --> 00:02:05,604
Mo엀a. Ali drvo 엍vota
se jo uvijek zacjeljuje,

29
00:02:05,639 --> 00:02:07,740
i Odinove moi su oslabile.

30
00:02:07,774 --> 00:02:12,645
A Surter,
strah me je i da izgovorim.

31
00:02:12,679 --> 00:02:15,772
Ovo je moì—€a borba u kojoj Odin
ne mo엁 da pobijedi.

32
00:02:15,880 --> 00:02:17,816
Ko smo mi da preispitujemo
mudrost Sveoca?

33
00:02:17,851 --> 00:02:22,855
Moì—€a me Odin ne smatra dostojnim
da se borim uz njega.

34
00:02:22,889 --> 00:02:26,859
Moì—€a zna da ak i
na domak rata sa Surterom,

35
00:02:26,893 --> 00:02:30,629
ja mislim na Midgard.

36
00:02:31,164 --> 00:02:33,465
Hajmdal ka엁 da jo uvijek
nema traga arobnici.

37
00:02:33,499 --> 00:02:36,368
Nije Amora
ta na koju mislim.

38
00:02:36,402 --> 00:02:40,172
Avend엁ri su vi쉋 nego sposobni
da brane svoj svijet od nje.

39
00:02:40,206 --> 00:02:45,377
Ali postojala je smrtnica, D엁jn Foster.
To me mui.

40
00:02:45,411 --> 00:02:52,451
Mislim na nju, dokle se ovdje osjeam
kao stranac meu svojim ljudima.

41
00:02:52,485 --> 00:02:55,153
Onda bi se moì—€a trebao
vratiti tamo.

42
00:02:55,188 --> 00:02:59,324
Sif.
- Ko si ti?

43
00:02:59,358 --> 00:03:02,093
Jer ovo nije ratnik kojeg
sam poznavala,

44
00:03:02,128 --> 00:03:06,465
ispunjen sumnjom i strahom,
ì—ž
[...]
Everything OK? Download subtitles