Preview Subtitle for The Century


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,827 --> 00:00:04,406
Anna Freud:
Recimo neto o snovima.

2
00:00:04,753 --> 00:00:07,601
Svi mi imamo misli za koje nikada
nismo znali da postoje.

3
00:00:07,875 --> 00:00:11,233
One su previe neugodne ili nespojive
s naim odraslim ja

4
00:00:11,454 --> 00:00:13,049
da bi se pamtile.

5
00:00:13,301 --> 00:00:15,343
Ipak, one su èesto uznemirujuæe

6
00:00:15,343 --> 00:00:18,878
tutnje ispod povrine kao lava u vulkanu.

7
00:00:19,581 --> 00:00:23,828
San je kraljevski put do tih misli.

8
00:00:24,259 --> 00:00:27,048
Kraljevski put u nesvjesno.

9
00:00:27,471 --> 00:00:30,938
Ovo je prièa o tome kako su Freudove
ideje o nesvjesnom umu

10
00:00:31,439 --> 00:00:33,883
koristili oni na vlasti u
poslijeratnoj Americi

11
00:00:33,925 --> 00:00:35,953
u pokuaju kontroliranja masa.

12
00:00:37,690 --> 00:00:41,300
Politièari i planeri su poèeli vjerovati
da je Freud bio u pravu sugerirajuæi

13
00:00:41,300 --> 00:00:44,197
da su skrivene duboko u svim ljudskim biæima

14
00:00:44,197 --> 00:00:46,525
opasne i iracionalne elje i strahovi.

15
00:00:50,569 --> 00:00:53,355
Bili su uvjereni da je oslobađanje
tih instinkta

16
00:00:53,567 --> 00:00:56,491
dovelo do divljatva nacistièke Njemaèke.

17
00:00:58,856 --> 00:01:00,583
Da sprijeèe da se to ikad ponovi,

18
00:01:00,818 --> 00:01:05,694
traili su naèine da kontroliraju tog
skrivenog neprijatelja unutar ljudskog uma.

19
00:01:06,000 --> 00:01:09,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

20
00:01:11,168 --> 00:01:14,482
U sreditu prièe je kæer Sigmunda
Freuda, Anna

21
00:01:15,659 --> 00:01:20,618
i njegov neæak, Edward Bernays, koji je
izumio profesiju odnosa s javnoæu.

22
00:01:21,491 --> 00:01:26,865
Njihove ideje je koristila vlada SAD-a,
velike tvrtke i CIA

23
00:01:27,179 --> 00:01:31,771
da razviju tehnike za upravljanje i
kontrolu umova amerièkog naroda.

24
00:01:32,677 --> 00:01:36,075
Oni na vlasti su vjerovali da je jedini
naèin da demokracija djeluje

25
00:01:36,429 --> 00:01:40,709
i da se stvori stabilno drutvo taj da
se potisne surovo divljatvo

26
00:01:41,071 --> 00:01:45,208
koje viri odmah ispod povrine normalnog
amerièkog ivota.

27
00:01:48,360 --> 00:01:53,233
STOLJEÆE EGA

28
00:01:54,462 --> 00:01:57,962
2. dio
INENJERING PRISTANKA

29
00:01:59,087 --> 00:02:01,448
Prièa poèinje u sredini estoke borbe

30
00:02:01,448 --> 00:02:02,900
drugog svjetskog rata.

31
00:02:04,326 --> 00:02:06,182
Kako se borbe pojaèavaju, amerièka vojska

32
00:02:06,448 --> 00:02:08,495
je suoèena s izuzetnim brojem

33
00:02:08,711 --> 00:02:10,675
psihièkih slomova u svojim trupama.

34
00:02:11,300 --> 00:02:14,975
49% svih vojnika evakuiranih iz borbe,

35
00:02:15,184 --> 00:02:17,825
je poslano natrag, jer su imali
psihièkih problema.

36
00:02:18,850 --> 00:02:22,575
U oèaju, vojska se okrenula novim
idejama psihoanalize.

37
00:02:23,985 --> 00:02:27,226
Napravili su filmski zapis o eksperimentu
koristeæi skrivene kamere.

38
00:02:28,246 --> 00:02:31,087
U vaem dosjeu kae da
ste imali glavobolje

39
00:02:31,087 --> 00:02:32,550
i napade plaèa.

40
00:02:32,600 --> 00:02:35,975
Da gospodine, mislim da vaa
profesija to naziva nostalgijom.

41
00:02:37,050 --> 00:02:38,425
- Drugim rijeèima, èenja za dom
[...]
Everything OK? Download subtitles