Preview Subtitle for Descendants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:01,682 --> 00:01:05,682
www.titlovi.com

3
00:01:08,682 --> 00:01:15,323
NASLJEDNICI

4
00:01:24,043 --> 00:01:27,196
Moji prijatelji s kopna misle
da je æž´vjeti na Havajima

5
00:01:27,629 --> 00:01:29,564
isto kao i æž´vjeti u Raju.

6
00:01:30,165 --> 00:01:32,765
Poput nekog trajnog odmora.
Svi mi se samo vrtimo tuda,

7
00:01:33,222 --> 00:01:36,178
pijuckamo mai-tai koktele, ljuljamo
bokovima i lovimo valove.

8
00:01:36,839 --> 00:01:41,107
Jesu li oni ludi?
Misle li da smo mi imuni na æž´vot?

9
00:01:41,627 --> 00:01:44,997
Kako uop詁 mogu misliti da su
na啼 obitelji manje sjebane,

10
00:01:45,402 --> 00:01:50,311
naå–¨ tumori manje smrtonosni,
da na啾 srca manje bole?

11
00:01:50,763 --> 00:01:53,981
Kvragu, nisam stao na
dasku za surfanje ve 15 godina.

12
00:01:57,478 --> 00:02:02,139
Zadnja 23 dana, æž´vim u raju
infuzija i vre詈ca za urin,

13
00:02:02,762 --> 00:02:06,763
trahijalnih cjevé‘›ca.
Raj?

14
00:02:07,644 --> 00:02:10,212
Nek' se jebe raj.

15
00:02:17,991 --> 00:02:22,014
Ovo je Elisabeth Thorson King.
Moja supruga.

16
00:02:22,381 --> 00:02:25,719
Prije 23 dana pala je s motornog
鐶mca za vrijeme utrke,

17
00:02:26,103 --> 00:02:29,144
udarila se u glavu i skoro utopila.

18
00:02:29,571 --> 00:02:32,740
Kad sam 鑾o za nesre誦,
za komu...

19
00:02:33,110 --> 00:02:35,251
nisam 鐶k ni bio u gradu.

20
00:02:35,711 --> 00:02:40,076
Bio sam na Maouiju, poslom.
Nismo pri鐶li ve... tri dana.

21
00:02:40,762 --> 00:02:44,282
Na neki naé‘›n, nismo istinski
pri鐶li ve mjesecima.

22
00:02:47,710 --> 00:02:51,224
Ako ovo radi kako bi mi privukla
pa柤ju, Liz, uspijeva ti.

23
00:02:51,669 --> 00:02:54,704
Spreman sam.
Spreman sam razgovarati.

24
00:02:55,163 --> 00:02:57,133
Spreman sam se promijeniti.

25
00:02:57,569 --> 00:03:02,436
Spreman sam biti pravi suprug
i pravi otac. Samo se... probudi.

26
00:03:03,174 --> 00:03:05,886
Molim te, Liz. Samo se probudi.

27
00:03:10,080 --> 00:03:13,809
Hej, Noe, å—¾o je? -Matt,
Scottiena ué‘›teljica je na liniji.

28
00:03:14,252 --> 00:03:18,024
Kaæž¡ da je hitno. -OK,
prespoji je.

29
00:03:19,930 --> 00:03:22,551
Mislimo kako ovakve fotografije
nisu prikladne

30
00:03:22,909 --> 00:03:25,285
da ih Scottie dijeli
s ostatkom razreda.

31
00:03:25,603 --> 00:03:29,330
Neki su u鐺nici oti嗟i doma jako uznemireni
a primamo i ljutite pozive od roditelja.

32
00:03:29,813 --> 00:03:33,499
Da... iå—Ÿa je i u grad zbog tog
fotografiranja, ali nisam imao pojma...

33
00:03:33,930 --> 00:03:38,623
Mr. King, mi to vidamo svakodnevno.
S djecom koja se pona啾ju tako

34
00:03:39,080 --> 00:03:44,060
kad im neå—¾o nije u redu doma,
a vi ste suo鐺ni s razornom krizom.

35
00:03:45,939 --> 00:03:49,035
Bavite li se sa Scottie i pri鐶te li
odista s njim o svemu å—¾o se zbiva?

36
00:03:49,412 --> 00:03:52,867
Da, da. Apsolutno. -Ohrabrujete li je
da izra杪va svoja osje訛nja?

37
00:03:53,166 --> 00:03:55,196
To je klju鈩o. -Razumijem.

38
00:03:55,567 --> 00:03:58,826
閣o se s tobom de啾va? Pokazuje
majé‘›ne slike kao umjetnié‘¢i projekt...

39
00:03:59,192 --> 00:04:01,943
Ja sam fotograf, tata. Pravi fotograf.
-Ne, nisi.

40
00:04:02,388 --> 00:04:04,289
Pretjeruje, eto å—¾o radi.
-Pa vidjela sam to u jednoj knjizi.
[...]
Everything OK? Download subtitles