Preview Subtitle for Movies You May Have Missed


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:56,149 --> 00:01:00,149
www.titlovi.com

3
00:01:03,149 --> 00:01:07,149
www.titlovi.com

4
00:01:10,149 --> 00:01:13,150
Ne znam zbog čega
sam se zaljubio u Vijetnam.


5
00:01:14,924 --> 00:01:17,842
Zato što ženski glas
može da te opčini.


6
00:01:18,357 --> 00:01:21,442
Zato Å¡to je sve tako
koncentrovano.


7
00:01:22,884 --> 00:01:25,671
Boje, ukusi,

8
00:01:27,277 --> 00:01:28,937
čak i kiša.

9
00:01:29,837 --> 00:01:33,040
Nije to kao prljava
kiša u Londonu.


10
00:01:34,425 --> 00:01:40,215
TIHI AMERIKANAC

11
00:01:43,325 --> 00:01:46,575
Kažu da, šta god da tražiš,
ovde ćeš pronaći.


12
00:01:48,591 --> 00:01:52,209
Kažu, kad dodeš u Vijetnam, sve
ti je jasno za par minuta.


13
00:01:53,511 --> 00:01:56,714
Ali ono ostalo mora da
se doživi.


14
00:01:58,246 --> 00:02:00,654
Miris, to je prvo Å¡to ti
privuče pažnju.


15
00:02:00,957 --> 00:02:03,911
Obećava sve,
u zamenu za tvoju dušu.


16
00:02:06,406 --> 00:02:08,197
A tek vrućina.

17
00:02:09,201 --> 00:02:11,573
Majica ti je
momentalno mokra.


18
00:02:12,037 --> 00:02:16,615
Teško da možeš da zapamtiš svoje
ime, ili od čega si pobegao.


19
00:02:19,086 --> 00:02:22,003
Ali noću, javlja se povetarac.

20
00:02:22,464 --> 00:02:24,706
Reka je predivna.

21
00:02:25,384 --> 00:02:28,835
Moglo bi ti se oprostiti Å¡to
misliš da rata nema.


22
00:02:29,138 --> 00:02:33,135
Da su eksplozije u stvari
vatromet, zabave radi.


23
00:02:34,685 --> 00:02:36,512
Lula opijuma,

24
00:02:37,021 --> 00:02:40,639
ili dodir devojke koja će ti.
Možda reći da te voli.


25
00:02:45,237 --> 00:02:48,938
I onda se nešto dogodi,
kao i što si znao da hoće.


26
00:02:50,076 --> 00:02:53,409
I ništa više ne može
da bude kao Å¡to je bilo.


27
00:02:55,832 --> 00:02:59,414
Gospodine Fauler.
Hvala što ste došli.

28
00:03:00,461 --> 00:03:03,248
Žao mi je što sam vas
zvao u ovo doba.

29
00:03:04,424 --> 00:03:06,463
Znam isto koliko i vi.

30
00:03:06,885 --> 00:03:10,135
Amerikanac je, oko 30. godina.
Radi za Misiju ekonomske pomoći,

31
00:03:11,097 --> 00:03:12,722
i drag mi je.

32
00:03:13,057 --> 00:03:15,346
On je dobar momak.
Ozbiljan.

33
00:03:16,436 --> 00:03:19,223
Ne kao one bučne
bitange iz Kontinentala.

34
00:03:20,774 --> 00:03:22,897
On je tihi Amerikanac.

35
00:03:23,485 --> 00:03:26,569
Da, veoma "tihi" Amerikanac.

36
00:03:28,907 --> 00:03:31,480
Mrtav je, zar ne?

37
00:03:32,995 --> 00:03:36,992
Nisam kriv. Samo sam
sabrao dva i dva.

38
00:04:02,608 --> 00:04:05,230
Ubijen je nožem.

39
00:04:08,489 --> 00:04:11,656
Da li možete da
ga identifikujete?

40
00:04:12,118 --> 00:04:15,368
Da. Bio mi je...

41
00:04:16,456 --> 00:04:18,199
...prijatelj.

42
00:04:18,708 --> 00:04:21,329
Da vam iskreno kažem,
nije mi baš žao.

43
00:04:21,628 --> 00:04:24,545
Ovi Amerikanci nam prave
mnogo problema.

44
00:04:26,090 --> 00:04:30,634
Ali ipak, ubistvo je ubistvo.
Znate li nešto od pomoći.

45
00:04:33,348 --> 00:04:35,756
Ne. Apsolutno ništa.

46
00:04:40,772 --> 00:04:42,350
Izvolite.

47
00:06:03,565 --> 00:06:05,059
Pajl...

48
00:06:
[...]
Everything OK? Download subtitles